Personální změny na magistrátu města Liberce od 1.11.2010                
                       
datum  změny typ změny druh smlouvy jméno pozice odbor kdo vznesl požadavek náměstek/tajemník výběrové řízení počet uchazečů protokol z VŘ poznámka
1.2.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Marie Nováková samostatný referent pro koordinaci provozních záležitostí       ne      
  zahájení PP DOPP           ano 13 zde  
    příkazní smlouva                  
    DOPČ                  
1.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Soňa Budková referent oddělení registru vozidel  OD Ing. Pavel Rychetský JUDr. Marek Řeháček ano (úředník) 32 zde včetně změny stávající prac. smlouvy p. Brindzáka z doby určité na dobu neurčitou
1.11.2010 zahájení PP DOPČ Bc. Eva Cvrčková nutné činnosti pro zahájení fungování MŠ Gagarinova ul. SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
1.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Marie Hanušová referent silničního správního úřadu OD Ing. Pavel Rychetský JUDr. Marek Řeháček ne (úředník) 1   důchodkyně-pracovní poměr na dobu určitou do 31.10.2012 s věcně vymezeným důvodem
1.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Ing. Marcela Malíková odborný pracovník odboru sociálních a zdravotních služeb ZS Petra Svatoňová Martina Rosenbergová ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu určitou do 31.10.2011
15.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Mgr. Věra Bajerová referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková JUDr. Marek Řeháček ano (úředník) 31 zde doba neurčitá
15.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Lenka Němečková referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková JUDr. Marek Řeháček ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO) 
15.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Roman Štěpánek referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková JUDr. Marek Řeháček ne (úředník) 1   pracovní poměr na dobu určitou do 31.10.2011 s věcně vymezeným důvodem
datum nástupu nového vedení města (25.11.2010)                  
30.11.2010 ukončení PP pracovní smlouva Petra Břeňová specialista oddělení sekretariátu primátora  KP Petra Břeňová JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Ladislav Fuchs koordinátor provozních záležitostí MML MML Ing. Ladislav Fuchs JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Tomáš Hampl specialista pro koordinaci koncepčních záležitostí MML JUDr. Marek Řeháček JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Vladimíra Ježková referent oddělení privatizačních projektů OM Vladimíra Ježková JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Šárka Kneblová odborný pracovník odboru školství, kultury a sportu SK Ing. Šárka Kneblová JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Bc. Martin Korych koordinátor provozních záležitostí MML MML Bc. Martin Korych JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Michaela Kubelková referent oddělení sekretariátu primátora KP Michaela Kubelková JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Josef Mazáč koordinátor provozních záležitostí MML MML Ing. Josef Mazáč JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Viktor Pokorný ved.odd.technické správy školských, kultur. a zdr. zařízení SK Viktor Pokorný JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP jmenování do fce JUDr.Marek Řeháček tajemník MML MML JUDr.Marek Řeháček JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Čeněk Svoboda koordinátor provozních záležitostí MML MML Ing. Čeněk Svoboda JUDr. Marek Řeháček        
1.12.2010 zahájení PP pracovní smlouva Lucie Ludvíčková referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ne (úředník) 1   pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2011 s věcně vymezeným důvodem
1.12.2010 zahájení PP pracovní smlouva Pavlína Sovinová specialista odboru sociálních a zdravotních služeb ZS Martina Rosenbergová Martina Rosenbergová ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou
1.12.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr.Radomír Studený referent ochrany přírody a krajiny ZP Ing.Mgr.Ivana Řimnáčová Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru ZP)
1.12.2010 zahájení PP DOPP Jakub Zobín práce webgrafika v rámci realizace projektu města EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z grantu
6.12.2010 zahájení PP pracovní smlouva Tereza Stunová referent oddělení sekretariátu primátora KP Lukáš Martin Lukáš Martin ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou
17.12.2010 zahájení PP DOPP Rudolf Dlask techn. údržba a dohled v MŠ Gagarinova SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
21.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Lenka Němečková referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel        
30.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Pavla Řechtáčková referent oddělení sekretariátu primátora KP Ing. Miluše Charyparová Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Ing. Barb.Bernardová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Jaroslav Čech vedoucí oddělení správy budov KT Ing. Jaroslav Čech Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Milada Gillová úklidové práce KT uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing.Rad.Gončárová referent oddělení dávek hmotné nouze SO Ing.Rad.Gončárová Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Ing. Irena Habrová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Martin Kolář referent odboru technické správy veřejného majetku TS Ing. Martin Kolář Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Bc. Simona Oravcová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPP Mileva Pešanová servisní práce pro oddělení tiskové a vnějších vztahů KP uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Eliška Pokorná komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPP Jaromíra Prüglová pomocné admnistrativní práce pro odbor ZP ZP uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Bc. Vladimíra Řáhová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Jana Urbanová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Miroslava Votrubová referent odd. sociálně -právní ochrany dětí SO Miroslava Votrubová Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPP Martin Vrchovský hrázný na objektech Harcovského potoka KS uplynutí sjednané doby          
1.1.2011 zahájení PP DOPP Blanka Hančarová informační služby v budovách MML KT Mgr.Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne 1    
1.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc.Regína Lainerová referent odd. sociálně -právní ochrany dětí SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO)
1.1.2011 zahájení PP DOPP Josef Pražák technický dohled nad plyn.kotelnou v ul Masarykova 625 KT Bc.Jaroslav Anděl Miroslav Křepel ne 1    
1.1.2011 zahájení PP DOPČ Lenka Raginová koordinátor aktivit v rámci realizace projektu města EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z grantu
1.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Magda Šenkyříková referent informačních služeb odd. komunikace a informací KT Mgr.Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2011
1.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Vladimíra Štrynclová ref.odd.technické správy školských, kultur. a zdr. zařízení SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu určitou do 31.3.2011
3.1.2011 zahájení PP DOPP Karel Hájek varhaník při občaských a sňatkových obřadech  SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Boris Joneš varhaník při občaských a sňatkových obřadech  SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPČ Josef Lamač vymáhání nedoplatků na pokutách a dlužných částek PR Mgr. Jan Audy Mgr. Jan Korytář ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Jiří Melichar úklid v požární zbrojnici v Horním Hanychově KT Lubomír Popp Miroslav Křepel ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Věra Nemešová úklid v požární zbrojnici ve Vratislavicích n. N. KT Lubomír Popp Miroslav Křepel ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Miroslava Sedlaříková pomocné administrativní práce při správě místních poplatků PR Mgr. Jan Audy Mgr. Jan Korytář ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Jaroslav Sedmidubský úklid v požární zbrojnici v Pilínkově  KT Lubomír Popp Miroslav Křepel ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Roman Vránek tlumočení do znakové řeči pro odd. komunikace a inform. KT Mgr.Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne 1    
4.1.2011 ukončení PP DOPP Josef Pražák technický dohled nad plyn.kotelnou v ul Masarykova 625 KT uplynutí sjednané doby          
4.1.2011 zahájení PP DOPP Bc. Martin Čáslavka koordinační, organizační, informační a asist.činnosti pro KP KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
4.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr. Zuz. Tachovská specialista oddělení sekretariátu primátora  KP   Mgr. Jan Korytář ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou
6.1.2011 zahájení PP DOPP Ing.arch.M.Procházková projednávávní územ.plánu s veřejností pro odbor KP a UK KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
12.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Jana Hujerová referent oddělení Vodoprávní úřad ZP Ing.Mgr.Ivana Řimnáčová Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru ZP)
17.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Aleš Lipský referent odd. komunikací, veřejného osvětlení a zeleně TS David Novotný Lukáš Martin ano (úředník) 19 zde doba neurčitá
17.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr. Zuz. Palečková referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO)
24.1.2011 zahájení PP DOPP Ing. Jaroslav Vimr příprava a odeslání dat inform. systému o platech pro MF  KT Miroslav Křepel Miroslav Křepel ne 1    
26.1.2011 ukončení PP pracovní smlouva Vladimíra Štrynclová ref.odd.technické správy školských, kultur. a zdr. zařízení SK Vladimíra Štrynclová Bc. Jiří Šolc        
31.1.2011 ukončení PP DOPČ Bc. Eva Cvrčková nutné činnosti pro zahájení fungování MŠ Gagarinova ul. SK uplynutí sjednané doby          
31.1.2011 ukončení PP DOPP Rudolf Dlask techn. údržba a dohled v MŠ Gagarinova SK uplynutí sjednané doby          
31.1.2011 ukončení PP DOPP Miroslava Sedlaříková pomocné administrativní práce při správě místních poplatků PR uplynutí sjednané doby          
1.2.2011 zahájení PP DOPP Mgr. Libuše Bílková vedení kroniky města Liberce SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
1.2.2011 zahájení PP DOPČ Lucie Garaiová koordinátor aktivit a metodik procesů v rámci projektu MML EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z grantu
1.2.2011 zahájení PP pracovní smlouva Pavel Chmelík samost.pracovník pro propagaci a komunikaci s veřejností KP   Mgr. Jan Korytář ano (zaměstnanec) 21 zde doba neurčitá
1.2.2011 zahájení PP pracovní smlouva Vladimír Škarda samost.pracovník pro propagaci a komunikaci s veřejností KP   Mgr. Jan Korytář ano (zaměstnanec) 5 zde doba neurčitá
1.2.2011 zahájení PP DOPP Mgr.Jarosl.Tauchman podklady,konzultace v oblasti protikorupčních aktivit města KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
1.2.2011 zahájení  příkazní smlouva Bc. Martin Čáslavka odborné, konzultační a poradenské činnosti pro primátora KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
1.2.2011 zahájení  sml.-právní služby JUDr.Ing. L. Pleticha poskytování právních služeb pro Statutární město Liberec PR   Mgr. Jan Korytář ne 1    
1.2.2011 zahájení PP DOPP Bc. Anna Voňavková koordinační, organizační, informační a asist.činnosti pro KP KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
1.2.2011 zahájení PP DOPP Arnošt Janeček koordinační, organizační, informační a asist.činnosti pro KP KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
3.2.2011 zahájení PP DOPP Anna Zelenková přípravné a administrativní práce pro organizační oddělení  KT Zuzana Škodová Miroslav Křepel ne 1    
5.2.2011 ukončení PP DOPP Ing. Jaroslav Vimr příprava a odeslání dat inform. systému o platech pro MF  KT uplynutí sjednané doby   ne 1    
7.2.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bronislava Kotková referent oddělení humanitního ZS Petra Svatoňová Martina Rosenbergová ano (úředník) 58 zde doba neurčitá
8.2.2011 ukončení PP pracovní smlouva Tereza Stunová referent oddělení sekretariátu primátora KP Tereza Stunová          
9.2.2011 zahájení PP DOPP David Brabec technické práce pro oddělení techn.spr.škol.,kult,a sp.obj. SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
14.2.2011 zahájení PP pracovní smlouva Monika Surmajová referent oddělení sekretariátu primátora KP Lukáš Martin Lukáš Martin ne (zaměstnanec) 1   doba neurčitá
28.2.2011 ukončení PP DOPP Jakub Zobín práce webgrafika v rámci realizace projektu města EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel   1   do 28.2.2011, hrazeno z grantu
1.3.2011 zahájení PP pracovní smlouva Jana Krobová, DiS. referent oddělení péče o zdravotně postižené a důchodce SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ano (úředník) 15 zde doba neurčitá
1.3.2011 zahájení PP pracovní smlouva Jaroslava Polmanová referent oddělení sekretariátu primátora KP   Mgr. Jan Korytář ne (zaměstnanec) 1   doba neurčitá
1.3.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr.Zuzana Rašínová referent oddělení tiskového a vnějších vztahů KP   Mgr. Jan Korytář ano (zaměstnanec) 5 zde doba neurčitá
1.3.2011 zahájení PP DOPČ Růžena Halbrštátová informační služby v budovách MML KT Mgr.Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne 1    
1.3.2011 zahájení PP DOPP Antonie Komínková servisní práce pro grantový projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z grantu
1.3.2011 zahájení PP DOPP Ing. Lukáš Voplakal práce webgrafika v rámci realizace projektu města EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z dotace (náhrada za Jakuba Zobína)
7.3.2011 zahájení PP DOPČ Ing.arch.M.Procházková projednávávní územ.plánu s veřejností pro odbor KP a UK KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
10.3.2011 zahájení PP DOPP Hana Radošinská úklid po skončení veřejné besedy k územ. plánu města UK Ing. Petr Kolomazník Mgr. Jan Korytář ne 1    
22.3.2011 zahájení PP DOPČ David Brabec technické práce pro oddělení techn.spr.škol.,kult,a sp.obj. SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1   pokračování práce na DOPČ po odpracování 150 hodin na základě DOPP 
23.3.2011 zahájení PP DOPČ Mgr.Jarosl.Tauchman podklady,konzultace v oblasti protikorupčních aktivit města KP   Mgr. Jan Korytář ne 1   pokračování práce na DOPČ po odpracování 150 hodin na základě DOPP 
25.3.2011 zahájení PP DOPP Jan Šeda, DiS. zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Tomáš Řechtáček zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Veronika Hiršalová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Hana Čejková zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Ing. Marie Bartošová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Jarmila Molnárová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Ivana Charvátová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Petr Kupec zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Vojtěch Janků zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Naděžda Absolonová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Milena Franců zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Michaela Andělová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
31.3.2011 ukončení PP pracovní smlouva Michaela Kovářová referent oddělení dokladů a evidence obyvatel SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel        
1.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Lenka Utz referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ano 42 zde doba neurčitá
1.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Zuzana Sachrová referent oddělení Czech Point SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ano 71 zde doba neurčitá
1.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr. Petr Stumpf zkušební komisař na oddělení registrace řidičů OD Ing. Pavel Rychetský Miroslav Křepel ne 1   pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2011 s věcně vymezeným důvodem
5.4.2011 zahájení PP DOPP Daniel Horáček asistenční služby pro primátora, zejména v oblasti informací a komunikace KP   Mgr. Jan Korytář ne 1   doba určitá do 31.5.2011
14.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc. Filip Chmátal specialista odboru technické správy veřejného majetku TS David Novotný rada města ano 12 zde doba neurčitá
14.4.2011 ukončení PP DOPP Jan Šeda, DiS. zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Tomáš Řechtáček zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Hana Čejková zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Ing. Marie Bartošová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Jarmila Molnárová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Ivana Charvátová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Petr Kupec zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Vojtěch Janků zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Naděžda Absolonová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Milena Franců zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Michaela Andělová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
15.4.2011 ukončení PP DOPČ Mgr. Jarosl.Tauchman podklady,konzultace v oblasti protikorupčních aktivit města KP ukončeno dohodou          
18.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Miroslava Erbenová  administrativní a spisový pracovník KT Mgr. Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne     doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené referentky odboru KT)
19.4.2011 vykonání práce DOPP Maxim Biriucov hudební produkce při návštěvě prezidenta ČR KP Ing. Miluše Charyparová Miroslav Křepel ne      
25.4.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Světla Baštová referent oddělení sociálně -právní ochrany dětí SO Ing. Světla Baštová Miroslav Křepel        
30.4.2011 ukončení PP DOPČ Mgr. Jiří Pilný koordinátor projektu MML EU ukončeno dohodou          
30.4.2011 ukončení PP DOPČ Lenka Raginová koordinátor aktivit v rámci realizace projektu města EU ukončeno dohodou          
1.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Marcela Ešpandrová referent oddělení Czech Point SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ano 71 zde doba neurčitá
1.5.2011 zahájení PP jmenování do fce Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník MML MML Martina Rosenbergová Martina Rosenbergová ano 12 zde doba neurčitá
1.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Silvie Horáková referent sekretariátu odboru KP KP Ing. Miluše Charyparová Miroslav Křepel ne (zaměstnanec)     zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou
1.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Dana Morcová referent odd. péče o zdravotně postižené a důchodce SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO)
2.5.2011 zahájení PP DOPČ Ing. Tomáš Hampl koordinátor projektu MML EU Ing. Michal Vereščák Ing. Jindřich Fadrhonc       náhrada za Mgr. Jiřího Pilného, který ukončil činnost koordinátora projektu
9.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva David Studený specialista odboru technické správy veřejného majetku TS David Novotný rada města ano 12 zde doba neurčitá
9.5.2011 zahájení PP DOPP Michael Čtveráček příprava výstavy "Liebiegové" v rámci dnů DIALOG 2011 KP Ing. Miluše Charyparová Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 31.5.2011
9.5.2011 zahájení PP DOPP Petra Šternová příprava výstavy "Liebiegové" v rámci dnů DIALOG 2011 KP Ing. Miluše Charyparová Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 31.5.2011
13.5.2011 ukončení PP pracovní smlouva Květuše Kovářová referent odd. komunikace a informací  KT Květuše Kovářová          
16.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc. Linda Jurásková referent veřejných zakázek odd. právního a veř. zakázek PR Mgr. Jan Audy Ing. Jindřich Fadrhonc ano 18 zde doba neurčitá
16.5.2011 zahájení PP DOPP Barbara Horáková průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
16.5.2011 zahájení PP DOPP Vlastimil Janecký průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
16.5.2011 zahájení PP DOPP Zuzana Košková průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
16.5.2011 zahájení PP DOPP Andrea Vošterová průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
16.5.2011 zahájení PP DOPP Lukáš Weiser průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
23.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Pavlína Stránská pracovník vztahů k veřejnosti  KP Ing. Miluše Charyparová Ing. Jindřich Fadrhonc ano 8 zde doba neurčitá
23.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Petra Tomínová referent odd. techn.správy školských,kultur.a sport. objektů SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ano 29 zde doba neurčitá
23.5.2011 zahájení PP DOPP Dagmar Vávrová úklidové práce KT Bc. Petr Vydra Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 3.6.2011
25.5.2011 ukončení PP pracovní smlouva Mgr. Zuzana Rašínová referent oddělení tiskového a vnějších vztahů KP PP zrušen ve zkušební době zaměstnavatelem        
30.5.2011 ukončení PP DOPP Veronika Hiršalová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby   ne cca 20   hrazeno z dotace
31.5.2011 ukončení PP DOPČ David Brabec technické práce pro oddělení techn.spr.škol.,kult,a sp.obj. SK uplynutí sjednané doby          
31.5.2011 ukončení PP DOPP Michael Čtveráček příprava výstavy "Liebiegové" v rámci dnů DIALOG 2011 KP uplynutí sjednané doby          
31.5.2011 ukončení PP DOPP Petra Šternová příprava výstavy "Liebiegové" v rámci dnů DIALOG 2011 KP uplynutí sjednané doby          
31.5.0211 ukončení PP DOPP Daniel Horáček asistenční služby pro primátora, zejména v oblasti informací a komunikace KP uplynutí sjednané doby          
31.5.2011 ukončení PP DOPČ Ing.arch.M.Procházková projednávávní územ.plánu s veřejností pro odbor KP a UK KP uplynutí sjednané doby          
1.6.2011 zahájení PP DOPČ Veronika Fialová finanční manažer projektu Zvýšení efektivity  fungovíní SML a DPML EU Ing. Michal Vereščák Ing. Jindřich Fadrhonc ne     hrazeno z dotace
1.6.2011 zahájení PP DOPP Mgr. Jitka Mrázková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
1.6.2011 zahájení PP DOPP Ivana Vykypělová  zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
1.6.2011 zahájení PP DOPP Jiří Rous úklidové práce v objektu MML na Masarykově třídě KT Petr Vydra Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
6.6.2011 zahájení PP DOPP Lucie Šarochová průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 31.7.2011
6.6.2011 zahájení PP jmenování do fce Ing. Tomáš Pozner vedoucí odboru ekonomiky OE tajemník MML rada města ano 3 zde doba neurčitá
8.6.2011 zahájení PP pracovní smlouva Tereza Kratochvílová referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Ing. Jindřich Fadrhonc ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO)
8.6.2011 zahájení PP DOPP Petra Šternová realizace výstavy "Liebiegové" v Augsburgu (SRN) KP Ing. Miluše Charyparová Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
12.6.2011 ukončení PP DOPP Petra Šternová realizace výstavy "Liebiegové" v Augsburgu (SRN) KP uplynutí sjednané doby          
13.6.2011 zahájení PP pracovní smlouva Ondřej Stříž referent oddělení poplatků a pohledávek PR Mgr. Jan Audy Ing. Jindřich Fadrhonc ano 35 zde doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru PR)
17.6.2011 ukončení PP DOPP Jiří Rous úklidové práce v objektu MML na Masarykově třídě KT uplynutí sjednané doby          
23.6.2011 zahájení PP DOPP Lukáš Honzík pedagogický dozor na soustředění dětí v evidenci odboru SO  SO Mgr. Jolana Šebková Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
26.6.2011 ukončení PP DOPP Lukáš Honzík pedagogický dozor na soustředění dětí v evidenci odboru SO  SO uplynutí sjednané doby          
30.6.2011 ukončení PP pracovní smlouva Jana Havlínová referent odd. provozního na odboru Kancelář tajemníka KT výpověď ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost tajemník MML        
30.6.2011 ukončení PP jmenování do fce Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová vedoucí odboru životního prostředí ZP dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
30.6.2011 ukončení PP pracovní smlouva Mgr. Petr Stumpf zkušební komisař na oddělení registrace řidičů OD uplynutí sjednané doby          
30.6.2011 ukončení PP pracovní smlouva Jan Šeda, DiS. referent odbor informatiky a řízení procesů OI dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
30.6.2011 ukončení PP pracovní smlouva Mgr. Zuzana Tachovská odborný pracovník odboru Kancelář primátora KP výpověď ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost tajemník MML        
30.6.2011 ukončení PP DOPČ Ing. Tomáš Hampl koordinátor projektu MML EU Ing. Tomáš Hampl Ing. Jindřich Fadrhonc       ukončeno dohodou
1.7.2011 zahájení PP DOPP Andrea Pekárková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Petr Gold zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Jiří Gold zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Teresa Jelinek zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Nikola Kadlecová zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Milan Mraček zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Artuš Mrázek zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Michal Novák zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Šárka Rychlá zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Pavlína Zrníková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
11.7.2011 zahájení PP DOPP Ing. Jaroslav Vimr příprava a odeslání dat inform. systému o platech pro MF  KT Miroslav Křepel Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
12.7.2011 ukončení PP pracovní smlouva Daniela Hájková referent oddělení informační soustavy a daní OE dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
12.7.2011 ukončení PP DOPP Dagmar Vávrová úklidové práce KT dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
14.7.2011 zahájení PP DOPP Jana Luková informační služby v budovách MML KT Jana Reltonová Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
17.7.2011 ukončení PP pracovní smlouva Alena Lízlerová referent oddělení informační soustavy a daní OE dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
18.7.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc. Přemysl Kovář referent odboru informatiky a řízení procesů OI Ing. Zbyněk Vavřina Ing. Jindřich Fadrhonc ano 15 zde doba neurčitá
18.7.2011 zahájení PP pracovní smlouva Monika Pokorná referent oddělení informační soustavy a daní OE Ing. Tomáš Pozner Ing. Jindřich Fadrhonc ano 35 zde doba neurčitá
18.7.2011 zahájení PP DOPČ Milada Nováková úklidové práce KT Bc. Petr Vydra Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
18.7.2011 změna PP jmenování do fce Ing. Radek Chobot vedoucí oddělení investičního TS Bc. David Novotný Ing. Jindřich Fadrhonc ano 1 zde doba neurčitá
27.7.2011 zahájení PP pracovní smlouva Ing. Jitka Kopecká referent oddělení Vodoprávní úřad ZP Ing. Jaroslav Rašín Ing. Jindřich Fadrhonc ano 18 zde doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru ZP)
31.7.2011 ukončení PP DOPP Andrea Pekárková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Petr Gold zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Jiří Gold zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Teresa Jelinek zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Nikola Kadlecová zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Milan Mraček zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Artuš Mrázek zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Michal Novák zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Šárka Rychlá zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Pavlína Zrníková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Mgr. Jitka Mrázková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Ivana Vykypělová  zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Lucie Šarochová průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Marcela Malíková odborný pracovník odboru sociálních a zdravotních služeb ZS dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
31.7.2011 ukončení PP pracovní smlouva Mgr. Zuzana Palečková referent oddělení dávek hmotné nouze SO výpověď ze strany zaměstnance        
1.8.2011 zahájení PP jmenování do fce Mgr. Lukáš Kozaczka vedoucí odboru Kancelář primátorky KP Martina Rosenbergová Ing. Jindřich Fadrhonc ano 16 zde doba neurčitá
1.8.2011 zahájení PP pracovní smlouva Andrea Martenková referent oddělení informační soustavy a daní OE Ing. Tomáš Pozner Ing. Jindřich Fadrhonc ano 35 zde doba neurčitá
1.8.2011 zahájení PP pracovní smlouva Štefan Tomáš referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Ing. Jindřich Fadrhonc ano 24 zde doba určitá do 31.12.2011
1.8.2011 zahájení PP DOPP Monika Švarcová adminstrativně provozní činnosti pro odbor sociálních a zdravotních služeb ZS Mgr. Petra Svatoňová Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
5.8.2011 ukončení PP DOPP Ing. Jaroslav Vimr příprava a odeslání dat inform. systému o platech pro MF  KT uplynutí sjednané doby          
                       
1.2.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Marie Nováková samostatný referent pro koordinaci provozních záležitostí       ne      
  zahájení PP DOPP           ano 13 zde  
    příkazní smlouva                  
    DOPČ                  
1.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Soňa Budková referent oddělení registru vozidel  OD Ing. Pavel Rychetský JUDr. Marek Řeháček ano (úředník) 32 zde včetně změny stávající prac. smlouvy p. Brindzáka z doby určité na dobu neurčitou
1.11.2010 zahájení PP DOPČ Bc. Eva Cvrčková nutné činnosti pro zahájení fungování MŠ Gagarinova ul. SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
1.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Marie Hanušová referent silničního správního úřadu OD Ing. Pavel Rychetský JUDr. Marek Řeháček ne (úředník) 1   důchodkyně-pracovní poměr na dobu určitou do 31.10.2012 s věcně vymezeným důvodem
1.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Ing. Marcela Malíková odborný pracovník odboru sociálních a zdravotních služeb ZS Petra Svatoňová Martina Rosenbergová ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu určitou do 31.10.2011
15.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Mgr. Věra Bajerová referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková JUDr. Marek Řeháček ano (úředník) 31 zde doba neurčitá
15.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Lenka Němečková referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková JUDr. Marek Řeháček ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO) 
15.11.2010 zahájení PP pracovní smlouva Roman Štěpánek referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková JUDr. Marek Řeháček ne (úředník) 1   pracovní poměr na dobu určitou do 31.10.2011 s věcně vymezeným důvodem
datum nástupu nového vedení města (25.11.2010)                  
30.11.2010 ukončení PP pracovní smlouva Petra Břeňová specialista oddělení sekretariátu primátora  KP Petra Břeňová JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Ladislav Fuchs koordinátor provozních záležitostí MML MML Ing. Ladislav Fuchs JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Tomáš Hampl specialista pro koordinaci koncepčních záležitostí MML JUDr. Marek Řeháček JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Vladimíra Ježková referent oddělení privatizačních projektů OM Vladimíra Ježková JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Šárka Kneblová odborný pracovník odboru školství, kultury a sportu SK Ing. Šárka Kneblová JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Bc. Martin Korych koordinátor provozních záležitostí MML MML Bc. Martin Korych JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Michaela Kubelková referent oddělení sekretariátu primátora KP Michaela Kubelková JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Josef Mazáč koordinátor provozních záležitostí MML MML Ing. Josef Mazáč JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Viktor Pokorný ved.odd.technické správy školských, kultur. a zdr. zařízení SK Viktor Pokorný JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP jmenování do fce JUDr.Marek Řeháček tajemník MML MML JUDr.Marek Řeháček JUDr. Marek Řeháček        
30.11.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Čeněk Svoboda koordinátor provozních záležitostí MML MML Ing. Čeněk Svoboda JUDr. Marek Řeháček        
1.12.2010 zahájení PP pracovní smlouva Lucie Ludvíčková referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ne (úředník) 1   pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2011 s věcně vymezeným důvodem
1.12.2010 zahájení PP pracovní smlouva Pavlína Sovinová specialista odboru sociálních a zdravotních služeb ZS Martina Rosenbergová Martina Rosenbergová ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou
1.12.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr.Radomír Studený referent ochrany přírody a krajiny ZP Ing.Mgr.Ivana Řimnáčová Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru ZP)
1.12.2010 zahájení PP DOPP Jakub Zobín práce webgrafika v rámci realizace projektu města EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z grantu
6.12.2010 zahájení PP pracovní smlouva Tereza Stunová referent oddělení sekretariátu primátora KP Lukáš Martin Lukáš Martin ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou
17.12.2010 zahájení PP DOPP Rudolf Dlask techn. údržba a dohled v MŠ Gagarinova SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
21.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Lenka Němečková referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel        
30.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Pavla Řechtáčková referent oddělení sekretariátu primátora KP Ing. Miluše Charyparová Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Ing. Barb.Bernardová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Jaroslav Čech vedoucí oddělení správy budov KT Ing. Jaroslav Čech Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Milada Gillová úklidové práce KT uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing.Rad.Gončárová referent oddělení dávek hmotné nouze SO Ing.Rad.Gončárová Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Ing. Irena Habrová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Martin Kolář referent odboru technické správy veřejného majetku TS Ing. Martin Kolář Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Bc. Simona Oravcová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPP Mileva Pešanová servisní práce pro oddělení tiskové a vnějších vztahů KP uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Eliška Pokorná komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPP Jaromíra Prüglová pomocné admnistrativní práce pro odbor ZP ZP uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Bc. Vladimíra Řáhová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP DOPČ Jana Urbanová komunitní plánování ZS uplynutí sjednané doby          
31.12.2010 ukončení PP pracovní smlouva Miroslava Votrubová referent odd. sociálně -právní ochrany dětí SO Miroslava Votrubová Miroslav Křepel        
31.12.2010 ukončení PP DOPP Martin Vrchovský hrázný na objektech Harcovského potoka KS uplynutí sjednané doby          
1.1.2011 zahájení PP DOPP Blanka Hančarová informační služby v budovách MML KT Mgr.Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne 1    
1.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc.Regína Lainerová referent odd. sociálně -právní ochrany dětí SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO)
1.1.2011 zahájení PP DOPP Josef Pražák technický dohled nad plyn.kotelnou v ul Masarykova 625 KT Bc.Jaroslav Anděl Miroslav Křepel ne 1    
1.1.2011 zahájení PP DOPČ Lenka Raginová koordinátor aktivit v rámci realizace projektu města EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z grantu
1.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Magda Šenkyříková referent informačních služeb odd. komunikace a informací KT Mgr.Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu určitou do 31.12.2011
1.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Vladimíra Štrynclová ref.odd.technické správy školských, kultur. a zdr. zařízení SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu určitou do 31.3.2011
3.1.2011 zahájení PP DOPP Karel Hájek varhaník při občaských a sňatkových obřadech  SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Boris Joneš varhaník při občaských a sňatkových obřadech  SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPČ Josef Lamač vymáhání nedoplatků na pokutách a dlužných částek PR Mgr. Jan Audy Mgr. Jan Korytář ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Jiří Melichar úklid v požární zbrojnici v Horním Hanychově KT Lubomír Popp Miroslav Křepel ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Věra Nemešová úklid v požární zbrojnici ve Vratislavicích n. N. KT Lubomír Popp Miroslav Křepel ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Miroslava Sedlaříková pomocné administrativní práce při správě místních poplatků PR Mgr. Jan Audy Mgr. Jan Korytář ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Jaroslav Sedmidubský úklid v požární zbrojnici v Pilínkově  KT Lubomír Popp Miroslav Křepel ne 1    
3.1.2011 zahájení PP DOPP Roman Vránek tlumočení do znakové řeči pro odd. komunikace a inform. KT Mgr.Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne 1    
4.1.2011 ukončení PP DOPP Josef Pražák technický dohled nad plyn.kotelnou v ul Masarykova 625 KT uplynutí sjednané doby          
4.1.2011 zahájení PP DOPP Bc. Martin Čáslavka koordinační, organizační, informační a asist.činnosti pro KP KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
4.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr. Zuz. Tachovská specialista oddělení sekretariátu primátora  KP   Mgr. Jan Korytář ne (zaměstnanec) 1   zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou
6.1.2011 zahájení PP DOPP Ing.arch.M.Procházková projednávávní územ.plánu s veřejností pro odbor KP a UK KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
12.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Jana Hujerová referent oddělení Vodoprávní úřad ZP Ing.Mgr.Ivana Řimnáčová Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru ZP)
17.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Aleš Lipský referent odd. komunikací, veřejného osvětlení a zeleně TS David Novotný Lukáš Martin ano (úředník) 19 zde doba neurčitá
17.1.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr. Zuz. Palečková referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO)
24.1.2011 zahájení PP DOPP Ing. Jaroslav Vimr příprava a odeslání dat inform. systému o platech pro MF  KT Miroslav Křepel Miroslav Křepel ne 1    
26.1.2011 ukončení PP pracovní smlouva Vladimíra Štrynclová ref.odd.technické správy školských, kultur. a zdr. zařízení SK Vladimíra Štrynclová Bc. Jiří Šolc        
31.1.2011 ukončení PP DOPČ Bc. Eva Cvrčková nutné činnosti pro zahájení fungování MŠ Gagarinova ul. SK uplynutí sjednané doby          
31.1.2011 ukončení PP DOPP Rudolf Dlask techn. údržba a dohled v MŠ Gagarinova SK uplynutí sjednané doby          
31.1.2011 ukončení PP DOPP Miroslava Sedlaříková pomocné administrativní práce při správě místních poplatků PR uplynutí sjednané doby          
1.2.2011 zahájení PP DOPP Mgr. Libuše Bílková vedení kroniky města Liberce SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
1.2.2011 zahájení PP DOPČ Lucie Garaiová koordinátor aktivit a metodik procesů v rámci projektu MML EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z grantu
1.2.2011 zahájení PP pracovní smlouva Pavel Chmelík samost.pracovník pro propagaci a komunikaci s veřejností KP   Mgr. Jan Korytář ano (zaměstnanec) 21 zde doba neurčitá
1.2.2011 zahájení PP pracovní smlouva Vladimír Škarda samost.pracovník pro propagaci a komunikaci s veřejností KP   Mgr. Jan Korytář ano (zaměstnanec) 5 zde doba neurčitá
1.2.2011 zahájení PP DOPP Mgr.Jarosl.Tauchman podklady,konzultace v oblasti protikorupčních aktivit města KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
1.2.2011 zahájení  příkazní smlouva Bc. Martin Čáslavka odborné, konzultační a poradenské činnosti pro primátora KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
1.2.2011 zahájení  sml.-právní služby JUDr.Ing. L. Pleticha poskytování právních služeb pro Statutární město Liberec PR   Mgr. Jan Korytář ne 1    
1.2.2011 zahájení PP DOPP Bc. Anna Voňavková koordinační, organizační, informační a asist.činnosti pro KP KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
1.2.2011 zahájení PP DOPP Arnošt Janeček koordinační, organizační, informační a asist.činnosti pro KP KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
3.2.2011 zahájení PP DOPP Anna Zelenková přípravné a administrativní práce pro organizační oddělení  KT Zuzana Škodová Miroslav Křepel ne 1    
5.2.2011 ukončení PP DOPP Ing. Jaroslav Vimr příprava a odeslání dat inform. systému o platech pro MF  KT uplynutí sjednané doby   ne 1    
7.2.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bronislava Kotková referent oddělení humanitního ZS Petra Svatoňová Martina Rosenbergová ano (úředník) 58 zde doba neurčitá
8.2.2011 ukončení PP pracovní smlouva Tereza Stunová referent oddělení sekretariátu primátora KP Tereza Stunová          
9.2.2011 zahájení PP DOPP David Brabec technické práce pro oddělení techn.spr.škol.,kult,a sp.obj. SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1    
14.2.2011 zahájení PP pracovní smlouva Monika Surmajová referent oddělení sekretariátu primátora KP Lukáš Martin Lukáš Martin ne (zaměstnanec) 1   doba neurčitá
28.2.2011 ukončení PP DOPP Jakub Zobín práce webgrafika v rámci realizace projektu města EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel   1   do 28.2.2011, hrazeno z grantu
1.3.2011 zahájení PP pracovní smlouva Jana Krobová, DiS. referent oddělení péče o zdravotně postižené a důchodce SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ano (úředník) 15 zde doba neurčitá
1.3.2011 zahájení PP pracovní smlouva Jaroslava Polmanová referent oddělení sekretariátu primátora KP   Mgr. Jan Korytář ne (zaměstnanec) 1   doba neurčitá
1.3.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr.Zuzana Rašínová referent oddělení tiskového a vnějších vztahů KP   Mgr. Jan Korytář ano (zaměstnanec) 5 zde doba neurčitá
1.3.2011 zahájení PP DOPČ Růžena Halbrštátová informační služby v budovách MML KT Mgr.Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne 1    
1.3.2011 zahájení PP DOPP Antonie Komínková servisní práce pro grantový projekt Zvyšování kvality ve vzdělávání EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z grantu
1.3.2011 zahájení PP DOPP Ing. Lukáš Voplakal práce webgrafika v rámci realizace projektu města EU Ing. Michal Vereščák Miroslav Křepel ne 1   hrazeno z dotace (náhrada za Jakuba Zobína)
7.3.2011 zahájení PP DOPČ Ing.arch.M.Procházková projednávávní územ.plánu s veřejností pro odbor KP a UK KP   Mgr. Jan Korytář ne 1    
10.3.2011 zahájení PP DOPP Hana Radošinská úklid po skončení veřejné besedy k územ. plánu města UK Ing. Petr Kolomazník Mgr. Jan Korytář ne 1    
16.3.2011 zahájení PP DOPP Veronika Hiršalová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne     hrazeno z dotace
22.3.2011 zahájení PP DOPČ David Brabec technické práce pro oddělení techn.spr.škol.,kult,a sp.obj. SK Mgr. Pavel Kalous Bc. Jiří Šolc ne 1   pokračování práce na DOPČ po odpracování 150 hodin na základě DOPP 
23.3.2011 zahájení PP DOPČ Mgr.Jarosl.Tauchman podklady,konzultace v oblasti protikorupčních aktivit města KP   Mgr. Jan Korytář ne 1   pokračování práce na DOPČ po odpracování 150 hodin na základě DOPP 
25.3.2011 zahájení PP DOPP Jan Šeda, DiS. zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Tomáš Řechtáček zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Veronika Hiršalová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Hana Čejková zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Ing. Marie Bartošová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Jarmila Molnárová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Ivana Charvátová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Petr Kupec zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Vojtěch Janků zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Naděžda Absolonová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Milena Franců zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
25.3.2011 zahájení PP DOPP Michaela Andělová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ne cca 20   hrazeno z dotace
31.3.2011 ukončení PP pracovní smlouva Michaela Kovářová referent oddělení dokladů a evidence obyvatel SP Michaela Kovářová Miroslav Křepel        
1.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Lenka Utz referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ano 42 zde doba neurčitá
1.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Zuzana Sachrová referent oddělení Czech Point SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ano 71 zde doba neurčitá
1.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Mgr. Petr Stumpf zkušební komisař na oddělení registrace řidičů OD Ing. Pavel Rychetský Miroslav Křepel ne 1   pracovní poměr na dobu určitou do 30.6.2011 s věcně vymezeným důvodem
1.4.2011 zahájení PP DOPČ Ing. Irena Habrová komunitní plánování ZS Petra Svatoňová Miroslav Křepel ne     hrazeno z dotace
1.4.2011 zahájení PP DOPČ Petr Hampacher komunitní plánování ZS Petra Svatoňová Miroslav Křepel ne     hrazeno z dotace
1.4.2011 zahájení PP DOPČ Gabriela Krupičková komunitní plánování ZS Petra Svatoňová Miroslav Křepel ne     hrazeno z dotace
1.4.2011 zahájení PP DOPČ Mgr. Šárka Nemešová komunitní plánování ZS Petra Svatoňová Miroslav Křepel ne     hrazeno z dotace
1.4.2011 zahájení PP DOPČ Eliška Pokorná komunitní plánování ZS Petra Svatoňová Miroslav Křepel ne     hrazeno z dotace
1.4.2011 zahájení PP DOPČ Jana Urbanová komunitní plánování ZS Petra Svatoňová Miroslav Křepel ne     hrazeno z dotace
5.4.2011 zahájení PP DOPP Daniel Horáček asistenční služby pro primátora, zejména v oblasti informací a komunikace KP   Mgr. Jan Korytář ne 1   doba určitá do 31.5.2011
14.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc. Filip Chmátal specialista odboru technické správy veřejného majetku TS David Novotný rada města ano 12 zde doba neurčitá
14.4.2011 ukončení PP DOPP Jan Šeda, DiS. zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Tomáš Řechtáček zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Hana Čejková zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Ing. Marie Bartošová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Jarmila Molnárová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Ivana Charvátová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Petr Kupec zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Vojtěch Janků zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Naděžda Absolonová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Milena Franců zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
14.4.2011 ukončení PP DOPP Michaela Andělová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby          
15.4.2011 ukončení PP DOPČ Mgr. Jarosl.Tauchman podklady,konzultace v oblasti protikorupčních aktivit města KP ukončeno dohodou          
18.4.2011 zahájení PP pracovní smlouva Miroslava Erbenová  administrativní a spisový pracovník KT Mgr. Lucie Šťastná Miroslav Křepel ne     doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené referentky odboru KT)
19.4.2011 vykonání práce DOPP Maxim Biriucov hudební produkce při návštěvě prezidenta ČR KP Ing. Miluše Charyparová Miroslav Křepel ne      
25.4.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Světla Baštová referent oddělení sociálně -právní ochrany dětí SO Ing. Světla Baštová Miroslav Křepel        
30.4.2011 ukončení PP DOPČ Mgr. Jiří Pilný koordinátor projektu MML EU ukončeno dohodou          
30.4.2011 ukončení PP DOPČ Lenka Raginová koordinátor aktivit v rámci realizace projektu města EU ukončeno dohodou          
1.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Marcela Ešpandrová referent oddělení Czech Point SP Mgr. Jitka Štíchová Miroslav Křepel ano 71 zde doba neurčitá
1.5.2011 zahájení PP jmenování do fce Ing. Jindřich Fadrhonc tajemník MML MML Martina Rosenbergová Martina Rosenbergová ano 12 zde doba neurčitá
1.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Silvie Horáková referent sekretariátu odboru KP KP Ing. Miluše Charyparová Miroslav Křepel ne (zaměstnanec)     zaměstnanecký pracovní poměr na dobu neurčitou
1.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Dana Morcová referent odd. péče o zdravotně postižené a důchodce SO Mgr. Jolana Šebková Miroslav Křepel ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO)
2.5.2011 zahájení PP DOPČ Ing. Tomáš Hampl koordinátor projektu MML EU Ing. Michal Vereščák Ing. Jindřich Fadrhonc       náhrada za Mgr. Jiřího Pilného, který ukončil činnost koordinátora projektu
2.5.2011 zahájení PP DOPČ Bc. Josef Malý koordinátor aktivit v rámci projektu MML EU Ing. Michal Vereščák Ing. Jindřich Fadrhonc       doba určitá do 29.2.2012
9.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva David Studený specialista odboru technické správy veřejného majetku TS David Novotný rada města ano 12 zde doba neurčitá
9.5.2011 zahájení PP DOPP Michael Čtveráček příprava výstavy "Liebiegové" v rámci dnů DIALOG 2011 KP Ing. Miluše Charyparová Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 31.5.2011
9.5.2011 zahájení PP DOPP Petra Šternová příprava výstavy "Liebiegové" v rámci dnů DIALOG 2011 KP Ing. Miluše Charyparová Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 31.5.2011
13.5.2011 ukončení PP pracovní smlouva Květuše Kovářová referent odd. komunikace a informací  KT Květuše Kovářová          
16.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc. Linda Jurásková referent veřejných zakázek odd. právního a veř. zakázek PR Mgr. Jan Audy Ing. Jindřich Fadrhonc ano 18 zde doba neurčitá
16.5.2011 zahájení PP DOPP Barbara Horáková průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
16.5.2011 zahájení PP DOPP Vlastimil Janecký průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
16.5.2011 zahájení PP DOPP Zuzana Košková průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
16.5.2011 zahájení PP DOPP Andrea Vošterová průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
16.5.2011 zahájení PP DOPP Lukáš Weiser průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 30.9.2011
23.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Pavlína Stránská pracovník vztahů k veřejnosti  KP Ing. Miluše Charyparová Ing. Jindřich Fadrhonc ano 8 zde doba neurčitá
23.5.2011 zahájení PP pracovní smlouva Petra Tomínová referent odd. techn.správy školských,kultur.a sport. objektů SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ano 29 zde doba neurčitá
23.5.2011 zahájení PP DOPP Dagmar Vávrová úklidové práce KT Bc. Petr Vydra Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 3.6.2011
25.5.2011 ukončení PP pracovní smlouva Mgr. Zuzana Rašínová referent oddělení tiskového a vnějších vztahů KP PP zrušen ve zkušební době        
30.5.2011 ukončení PP DOPP Veronika Hiršalová zajištění dohledu nad pracovišti s bezplatným přístupem k internetu při sčítání lidu, domů a bytů SP uplynutí sjednané doby   ne cca 20   hrazeno z dotace
31.5.2011 ukončení PP DOPČ David Brabec technické práce pro oddělení techn.spr.škol.,kult,a sp.obj. SK uplynutí sjednané doby          
31.5.2011 ukončení PP DOPP Michael Čtveráček příprava výstavy "Liebiegové" v rámci dnů DIALOG 2011 KP uplynutí sjednané doby          
31.5.2011 ukončení PP DOPP Petra Šternová příprava výstavy "Liebiegové" v rámci dnů DIALOG 2011 KP uplynutí sjednané doby          
31.5.0211 ukončení PP DOPP Daniel Horáček asistenční služby pro primátora, zejména v oblasti informací a komunikace KP uplynutí sjednané doby          
31.5.2011 ukončení PP DOPČ Ing.arch.M.Procházková projednávávní územ.plánu s veřejností pro odbor KP a UK KP uplynutí sjednané doby          
1.6.2011 zahájení PP DOPČ Veronika Fialová finanční manažer projektu Zvýšení efektivity  fungovíní SML a DPML EU Ing. Michal Vereščák Ing. Jindřich Fadrhonc ne     hrazeno z dotace
1.6.2011 zahájení PP DOPP Mgr. Jitka Mrázková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
1.6.2011 zahájení PP DOPP Ivana Vykypělová  zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
1.6.2011 zahájení PP DOPP Jiří Rous úklidové práce v objektu MML na Masarykově třídě KT Petr Vydra Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
6.6.2011 zahájení PP DOPP Lucie Šarochová průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 31.7.2011
6.6.2011 zahájení PP jmenování do fce Ing. Tomáš Pozner vedoucí odboru ekonomiky OE tajemník MML rada města ano 3 zde doba neurčitá
8.6.2011 zahájení PP pracovní smlouva Tereza Kratochvílová referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Ing. Jindřich Fadrhonc ne (úředník) 1   doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru SO)
8.6.2011 zahájení PP DOPP Petra Šternová realizace výstavy "Liebiegové" v Augsburgu (SRN) KP Ing. Miluše Charyparová Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
12.6.2011 ukončení PP DOPP Petra Šternová realizace výstavy "Liebiegové" v Augsburgu (SRN) KP uplynutí sjednané doby          
13.6.2011 zahájení PP pracovní smlouva Ondřej Stříž referent oddělení poplatků a pohledávek PR Mgr. Jan Audy Ing. Jindřich Fadrhonc ano 35 zde doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru PR)
17.6.2011 ukončení PP DOPP Jiří Rous úklidové práce v objektu MML na Masarykově třídě KT uplynutí sjednané doby          
23.6.2011 zahájení PP DOPP Lukáš Honzík pedagogický dozor na soustředění dětí v evidenci odboru SO  SO Mgr. Jolana Šebková Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
26.6.2011 ukončení PP DOPP Lukáš Honzík pedagogický dozor na soustředění dětí v evidenci odboru SO  SO uplynutí sjednané doby          
30.6.2011 ukončení PP pracovní smlouva Jana Havlínová referent odd. provozního na odboru Kancelář tajemníka KT výpověď ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost tajemník MML        
30.6.2011 ukončení PP jmenování do fce Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová vedoucí odboru životního prostředí ZP dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
30.6.2011 ukončení PP pracovní smlouva Mgr. Petr Stumpf zkušební komisař na oddělení registrace řidičů OD uplynutí sjednané doby          
30.6.2011 ukončení PP pracovní smlouva Jan Šeda, DiS. referent odbor informatiky a řízení procesů OI dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
30.6.2011 ukončení PP pracovní smlouva Mgr. Zuzana Tachovská odborný pracovník odboru Kancelář primátora KP výpověď ze strany zaměstnavatele pro nadbytečnost tajemník MML        
30.6.2011 ukončení PP DOPČ Ing. Tomáš Hampl koordinátor projektu MML EU Ing. Tomáš Hampl Ing. Jindřich Fadrhonc       ukončeno dohodou
1.7.2011 zahájení PP DOPP Andrea Pekárková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
1.7.2011 zahájení PP DOPČ Ing. Michal Vereščák koordinátor projektu MML EU Ing. Jindřich Fadrhonc Ing. Jindřich Fadrhonc       doba určitá do 28.2.2012
7.7.2011 zahájení PP DOPP Petr Gold zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Jiří Gold zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Teresa Jelinek zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Nikola Kadlecová zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Milan Mraček zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Artuš Mrázek zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Michal Novák zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Šárka Rychlá zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
7.7.2011 zahájení PP DOPP Pavlína Zrníková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK Mgr. Pavel Kalous Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
11.7.2011 zahájení PP DOPP Ing. Jaroslav Vimr příprava a odeslání dat inform. systému o platech pro MF  KT Miroslav Křepel Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
12.7.2011 ukončení PP pracovní smlouva Daniela Hájková referent oddělení informační soustavy a daní OE dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
12.7.2011 ukončení PP DOPP Dagmar Vávrová úklidové práce KT dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
14.7.2011 zahájení PP DOPP Jana Luková informační služby v budovách MML KT Jana Reltonová Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
17.7.2011 ukončení PP pracovní smlouva Alena Lízlerová referent oddělení informační soustavy a daní OE dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
18.7.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc. Přemysl Kovář referent odboru informatiky a řízení procesů OI Ing. Zbyněk Vavřina Ing. Jindřich Fadrhonc ano 15 zde doba neurčitá
18.7.2011 zahájení PP pracovní smlouva Monika Pokorná referent oddělení informační soustavy a daní OE Ing. Tomáš Pozner Ing. Jindřich Fadrhonc ano 35 zde doba neurčitá
18.7.2011 zahájení PP DOPČ Milada Nováková úklidové práce KT Bc. Petr Vydra Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
18.7.2011 změna PP jmenování do fce Ing. Radek Chobot vedoucí oddělení investičního TS Bc. David Novotný Ing. Jindřich Fadrhonc ano 1 zde doba neurčitá
27.7.2011 zahájení PP pracovní smlouva Ing. Jitka Kopecká referent oddělení Vodoprávní úřad ZP Ing. Jaroslav Rašín Ing. Jindřich Fadrhonc ano 18 zde doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru ZP)
31.7.2011 ukončení PP DOPP Andrea Pekárková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Petr Gold zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Jiří Gold zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Teresa Jelinek zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Nikola Kadlecová zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Milan Mraček zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Artuš Mrázek zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Michal Novák zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Šárka Rychlá zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Pavlína Zrníková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Mgr. Jitka Mrázková zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Ivana Vykypělová  zajištění akce "Oslavy Ještědu 2011" SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP DOPP Lucie Šarochová průvodce po liberecké radnici a práce v měst. infocentru SK uplynutí sjednané doby          
31.7.2011 ukončení PP pracovní smlouva Ing. Marcela Malíková odborný pracovník odboru sociálních a zdravotních služeb ZS dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
31.7.2011 ukončení PP pracovní smlouva Mgr. Zuzana Palečková referent oddělení dávek hmotné nouze SO výpověď ze strany zaměstnance        
1.8.2011 zahájení PP jmenování do fce Mgr. Lukáš Kozaczka vedoucí odboru Kancelář primátorky KP Martina Rosenbergová Ing. Jindřich Fadrhonc ano 16 zde doba neurčitá
1.8.2011 zahájení PP pracovní smlouva Andrea Martenková referent oddělení informační soustavy a daní OE Ing. Tomáš Pozner Ing. Jindřich Fadrhonc ano 35 zde doba neurčitá
1.8.2011 zahájení PP pracovní smlouva Štefan Tomáš referent oddělení dávek hmotné nouze SO Mgr. Jolana Šebková Ing. Jindřich Fadrhonc ano 24 zde doba určitá do 31.12.2011
1.8.2011 zahájení PP DOPP Monika Švarcová adminstrativně provozní činnosti pro odbor sociálních a zdravotních služeb ZS Mgr. Petra Svatoňová Ing. Jindřich Fadrhonc ne      
1.8.2011 zahájení PP DOPČ Ing. Hana Josefíková administrativní asistent projektu MML EU Ing. Michal Vereščák Ing. Jindřich Fadrhonc ne     doba určitá do 31.10.2012 
5.8.2011 ukončení PP DOPP Ing. Jaroslav Vimr příprava a odeslání dat inform. systému o platech pro MF  KT uplynutí sjednané doby          
24.8.2011 ukončení PP pracovní smlouva Olga Šimková referent oddělení informační soustavy a daní OE dohodou Ing. Jindřich Fadrhonc        
31.8.2011 ukončení PP pracovní smlouva Martina Šilarová referent oddělení dávek hmotné nouze SO výpověď ze strany zaměstnance        
31.8.2011 ukončení PP DOPP Monika Švarcová adminstrativně provozní činnosti pro odbor sociálních a zdravotních služeb ZS uplynutí sjednané doby          
1.9.2011 zahájení PP pracovní smlouva Bc. Monika Karásková referent oddělení registru vozidel  OD Ing. Pavel Rychetský Ing. Jindřich Fadrhonc ano 47 zde doba určitá (po dobu trvání mateřské a rodičovské dovolené úřednice odboru OD)
5.9.2011 ukončení PP pracovní smlouva Zuzana Šolková referent oddělení poplatků a pohledávek PR uplynutí sjednané doby          
12.9.2011 zahájení PP pracovní smlouva Dušan Kopecký technik odboru sociálních a zdravotních služeb ZS Mgr. Petra Svatoňová Ing. Jindřich Fadrhonc ano 1 zde doba neurčitá
12.9.2011 zahájení PP pracovní smlouva Ing. Klára Tvrzníková specialista-manažer správy územního plánu UK Ing. Petr Kolomazník Ing. Jindřich Fadrhonc ano 5 zde doba neurčitá