CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2015 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. Řádné ZM Liberec
 
Dátum konania: 25.06.2015 Predsedajúci: T. Batthyány
15:02:26Zahájení
15:10:221. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:10:22T. BATTHYÁNY0Předložení
15:13:54Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
15:14:22Mgr. J. BERKI1Diskuse
15:15:48T. BATTHYÁNY0Předložení
15:16:46Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
15:17:15T. BATTHYÁNY0Předložení
15:17:20Mgr. J. BERKI2Diskuse
15:17:35T. BATTHYÁNY0Předložení
15:18:23T. BATTHYÁNY0Předložení
15:19:20T. BATTHYÁNY0Předložení
15:19:21Mgr. J. BERKI2Diskuse
15:19:46Mgr. J. BERKI1Diskuse
15:19:47T. BATTHYÁNY0Předložení
15:19:50Mgr. J. BERKI2Diskuse
15:20:05T. BATTHYÁNY0Předložení
15:21:51T. BATTHYÁNY0Předložení
15:22:46T. BATTHYÁNY0Předložení
15:24:152. Diskuse občanů
15:24:15T. BATTHYÁNY0Předložení
15:24:34p. Dvořáček1Předložení
15:27:05T. BATTHYÁNY0Předložení
15:27:24PhDr. I. LANGR0Diskuse
15:30:51doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
15:31:09Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:32:20Mgr. A. FERDAN1Diskuse
15:32:53Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
15:33:39Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
15:34:47PhDr. I. LANGR0Diskuse
15:36:17Ing. M. ČULÍK1Diskuse
15:37:31p. Dvořáček2Diskuse
15:39:20T. BATTHYÁNY0Předložení
15:40:02Bc. F. GÁBOR1Diskuse
15:40:15T. BATTHYÁNY0Předložení
15:40:183. Zřízení Osadního výboru pro Machnín, Karlov a Bedřichovku
15:40:18T. BATTHYÁNY0Předložení
15:40:31Mgr. J. BERKI1Diskuse
15:44:00Ing. K. HRBKOVÁ1Diskuse
15:44:43Mgr. A. FERDAN1Diskuse
15:47:00Ing. K. HRBKOVÁ1Předložení
15:48:47T. BATTHYÁNY0Předložení
15:48:52Mgr. J. BERKI2Diskuse
15:49:47Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
15:51:38Mgr. A. FERDAN2Diskuse
15:52:43Ing. K. HRBKOVÁ1Předložení
15:53:23T. BATTHYÁNY0Předložení
15:53:583a. Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.
15:53:58T. BATTHYÁNY0Předložení
15:54:39RNDr. M. HRON1Diskuse
15:55:20Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:00:38Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
16:01:29Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:02:42doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
16:05:57Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
16:06:25PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:07:49T. BATTHYÁNY0Předložení
16:12:50Ing. O.ČERVINKA2Diskuse
16:14:55doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.2Diskuse
16:17:06Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
16:18:18Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
16:20:40Mgr. J. BERKI1Diskuse
16:23:40Ing. O.ČERVINKA3Diskuse
16:24:27Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:26:11Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
16:28:49Bc. F. GÁBOR1Diskuse
16:29:43T. BATTHYÁNY0Předložení
16:30:58Ing.R.Loučková-Kotasová1Diskuse
16:51:02Ing.R.Loučková-Kotasová1Diskuse
16:51:06T. BATTHYÁNY0Předložení
17:01:56Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:03:13T. BATTHYÁNY0Předložení
17:03:24Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
17:04:49Bc. F. GÁBOR1Diskuse
17:05:16T. BATTHYÁNY0Předložení
17:06:41T. BATTHYÁNY0Předložení
17:09:3215. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s
17:09:32T. BATTHYÁNY0Předložení
17:10:22MUDr. K. Absolonová0Diskuse
17:10:31RNDr. M. HRON1Diskuse
17:12:08MUDr. K. Absolonová0Diskuse
17:16:06RNDr. M. HRON1Diskuse
17:16:48MUDr. K. Absolonová0Diskuse
17:17:49T. BATTHYÁNY0Předložení
17:18:11RNDr. M. HRON2Diskuse
17:19:30Bc. F. GÁBOR1Diskuse
17:20:23RNDr. M. HRON3Diskuse
17:21:02Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
17:22:01T. BATTHYÁNY0Předložení
17:22:5338. Schválení pokynů pro zpracování nového návrhu územního plánu Liberec
17:22:53T. BATTHYÁNY0Předložení
17:22:56Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
17:23:54Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:25:47Mgr. J. MAREK1Diskuse
17:33:20PhDr. J. BAXA1Diskuse
17:33:44PhDr. J. BAXA1Diskuse
17:37:32Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
17:40:41PhDr. J. BAXA2Diskuse
17:41:17Mgr. J. MAREK2Diskuse
17:43:43Bc. F. GÁBOR1Diskuse
17:44:12doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
17:48:01Bc. F. GÁBOR1Diskuse
17:48:27Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
17:48:45T. BATTHYÁNY0Předložení
17:48:48Mgr. J. ŠOLC3Diskuse
17:50:16Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
17:51:36T. BATTHYÁNY0Předložení
17:51:45Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
17:59:26Mgr. J. ŠOLC4Diskuse
18:00:38Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
18:02:15doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.2Diskuse
18:04:12Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
18:52:52Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
18:52:54T. BATTHYÁNY0Předložení
18:55:18Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
18:57:18T. BATTHYÁNY0Předložení
18:57:52T. BATTHYÁNY0Předložení
18:58:42RNDr. M. HRON1Diskuse
19:00:11Mgr. J. MAREK3Diskuse
19:00:28RNDr. M. HRON1Diskuse
19:01:09Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
19:02:18Bc. F. GÁBOR2Diskuse
19:02:39Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
19:05:01Mgr. J. ŠOLC5Diskuse
19:06:32Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
19:09:53Mgr. J. ŠOLC5Diskuse
19:13:31Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
19:16:20RNDr. M. HRON2Diskuse
19:18:34Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
19:19:03Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
19:22:03Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
19:23:36Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
19:23:38Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:23:55P. HAIDLOVÁ1Diskuse
19:24:55T. BATTHYÁNY0Předložení
19:25:06Mgr. A. FERDAN1Diskuse
19:26:26Mgr. J. MAREK4Diskuse
19:28:20Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
19:29:36Bc. F. GÁBOR3Diskuse
19:32:14T. BATTHYÁNY0Předložení
19:32:19Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
19:33:26Kamil Jan Svoboda1Předložení
19:35:13T. BATTHYÁNY0Předložení
19:35:21p. Matějka1Předložení
19:36:04T. BATTHYÁNY0Předložení
19:48:05T. BATTHYÁNY0Předložení
19:48:46Ing. P. ŠULC1Diskuse
19:49:23J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
19:50:11J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
19:50:14doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.2Diskuse
19:51:34doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.2Diskuse
19:51:40Bc. F. GÁBOR2Diskuse
19:52:13Mgr. J. KORYTÁŘ3Diskuse
19:54:104. Majetkoprávní operace – výkup pozemku
19:54:10T. BATTHYÁNY0Předložení
19:54:565. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
19:54:56T. BATTHYÁNY0Předložení
19:56:09RNDr. M. HRON1Diskuse
19:57:29T. KYSELA0Předložení
19:58:13RNDr. M. HRON1Diskuse
19:58:404. Majetkoprávní operace – výkup pozemku
19:58:40RNDr. M. HRON1Diskuse
19:58:49Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:59:21Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
19:59:39T. KYSELA0Předložení
20:00:07T. BATTHYÁNY0Předložení
20:00:41Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
20:02:28Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ3Diskuse
20:02:29T. BATTHYÁNY0Předložení
20:03:135. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
20:03:13T. BATTHYÁNY0Předložení
20:04:026. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku
20:04:02T. BATTHYÁNY0Předložení
20:04:527. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM
20:04:52T. BATTHYÁNY0Předložení
20:05:01Mgr. J. BERKI1Diskuse
20:07:32Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
20:08:18T. BATTHYÁNY0Předložení
20:08:288. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od SPÚ
20:08:28T. BATTHYÁNY0Předložení
20:08:39RNDr. M. HRON1Diskuse
20:11:58Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
20:12:36Ing. K. HRBKOVÁ1Diskuse
20:13:23T. BATTHYÁNY0Předložení
20:14:449. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace) – projekt IOP 09 „Otevřené město Liberec
20:14:44T. BATTHYÁNY0Předložení
20:15:2210. Informace o Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a firmou Hold Production, s.r.o.
20:15:22T. BATTHYÁNY0Předložení
20:15:33Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
20:20:06Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
20:21:26Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
20:23:10RNDr. M. HRON1Diskuse
20:25:09Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
20:26:17J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
20:26:58Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
20:28:46Ing. M. ČULÍK1Diskuse
20:29:07Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
20:29:24doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
20:30:39Mgr. J. KORYTÁŘ2Předložení
20:31:20RNDr. M. HRON2Diskuse
20:33:34Mgr. J. KORYTÁŘ2Předložení
20:34:47Ing.R.Loučková-Kotasová1Diskuse
20:35:43Ing.R.Loučková-Kotasová1Diskuse
20:35:50Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
20:36:25MUDr. K. Absolonová1Diskuse
20:37:26PhDr. J. BAXA1Diskuse
20:39:26T. BATTHYÁNY0Předložení
20:40:2112. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. FinReal Liberec, a.s.
20:40:21T. BATTHYÁNY0Předložení
20:41:0813. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Autocentrum Nord, a.s.
20:41:08T. BATTHYÁNY0Předložení
20:41:4214. Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a.s.
20:41:42T. BATTHYÁNY0Předložení
20:41:53RNDr. M. HRON1Diskuse
20:42:31Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
20:43:09T. BATTHYÁNY0Předložení
20:43:14RNDr. M. HRON1Diskuse
20:43:47T. BATTHYÁNY0Předložení
20:44:2316. Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2014 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2014
20:44:23T. BATTHYÁNY0Předložení
20:44:33Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
20:45:22Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
20:45:55Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
20:46:39PhDr. J. BAXA1Diskuse
20:47:41doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
20:48:29Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
20:49:59Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
20:51:44Bc. F. GÁBOR1Diskuse
20:52:10Mgr. J. KORYTÁŘ2Předložení
20:52:32Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
20:53:26Mgr. J. ŠOLC3Diskuse
20:55:34T. BATTHYÁNY0Předložení
20:56:0417. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE SML na rok 2015
20:56:04T. BATTHYÁNY0Předložení
20:57:0618. Návrh rozpočtového opatření č. 3B) – FONDY SML na rok 2015
20:57:06T. BATTHYÁNY0Předložení
20:57:5619. Návrh rozpočtového opatření č. 3C) SML na rok 2015
20:57:56T. BATTHYÁNY0Předložení
20:58:3920. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu SML za období leden – duben 2015
20:58:39T. BATTHYÁNY0Předložení
20:58:54Bc. F. GÁBOR1Diskuse
20:59:32Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
21:00:05T. BATTHYÁNY0Předložení
21:00:2921. Přijetí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč
21:00:29T. BATTHYÁNY0Předložení
21:00:39Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
21:01:25Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
21:01:27doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.0Diskuse
21:02:0422. Návrh Jednacího řádu finančního výboru
21:02:04T. BATTHYÁNY0Předložení
21:02:11PhDr. J. BAXA1Diskuse
21:03:57Ing. Jindřich Fadrhonc1Diskuse
21:05:06Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
21:05:27RNDr. M. HRON1Diskuse
21:05:46Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
21:06:28Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
21:06:58Mgr. J. BERKI1Diskuse
21:07:05Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:07:15Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
21:07:20Mgr. J. BERKI2Diskuse
21:07:25Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
21:07:39Mgr. J. BERKI2Diskuse
21:10:18Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
21:11:03MUDr. K. Absolonová1Diskuse
21:11:23PhDr. J. BAXA2Diskuse
21:12:09Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
21:14:03T. BATTHYÁNY0Předložení
21:15:4423. Změny v personálním obsazení ve finančním výboru
21:15:44T. BATTHYÁNY0Předložení
21:15:51RNDr. M. HRON1Diskuse
21:16:27Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
21:17:50RNDr. M. HRON1Diskuse
21:18:41Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
21:20:42Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
21:22:08Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:23:01Mgr. J. BERKI1Diskuse
21:24:56Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:27:19Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:27:30Mgr. A. FERDAN1Diskuse
21:27:58RNDr. M. HRON2Diskuse
21:28:35Bc. F. GÁBOR1Diskuse
21:28:47RNDr. M. HRON2Diskuse
21:31:25Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:31:58Mgr. D.LYSÁKOVÁ1Diskuse
21:32:21Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
21:32:42doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
21:36:0123. Změny v personálním obsazení ve finančním výboru
21:36:01T. BATTHYÁNY0Předložení
21:36:26Mgr. J. BERKI1Diskuse
21:37:14Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
21:37:50Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
21:37:59Mgr. J. BERKI1Diskuse
21:38:31Mgr. J. KORYTÁŘ1Předložení
21:38:59Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
21:40:0317. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE SML na rok 2015
21:40:03T. BATTHYÁNY0Předložení
21:54:08T. BATTHYÁNY0Předložení
21:54:24Ing. F. GALNOR1Diskuse
21:55:42Bc. F. GÁBOR1Diskuse
21:56:01T. BATTHYÁNY0Předložení
21:56:34T. BATTHYÁNY0Předložení
21:56:36Mgr. J. ŠOLC0Diskuse
21:57:16T. KYSELA1Diskuse
21:57:44T. BATTHYÁNY0Předložení
21:58:4217. Návrh rozpočtového opatření č. 3A) – DOTACE SML na rok 2015
21:58:42T. BATTHYÁNY0Předložení
21:59:2625. Záměr zřízení Dotačního fondu
21:59:26T. BATTHYÁNY0Předložení
21:59:27Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:00:38Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
22:02:11doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
22:04:10Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:04:56T. BATTHYÁNY0Předložení
22:05:3025a. Změna Statutu Fondu rozvoje
22:05:30T. BATTHYÁNY0Předložení
22:05:36Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:06:24T. BATTHYÁNY0Předložení
22:06:26RNDr. M. HRON1Diskuse
22:06:30Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
22:06:44RNDr. M. HRON1Diskuse
22:07:36Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:08:00doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
22:09:48Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
22:10:01RNDr. M. HRON2Diskuse
22:10:45T. BATTHYÁNY0Předložení
22:11:1626. Návrh Směrnice Zastupitelstva města Liberec č.1/2015, o odměňování neuvolněných členů ZML a členů (předsedů) výborů ZML a komisí RML, s účinností od 1.7.2015
22:11:16T. BATTHYÁNY0Předložení
22:11:20Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:12:50T. BATTHYÁNY0Předložení
22:13:11Bc. F. GÁBOR1Diskuse
22:13:5627. Dokumenty systému korporátního řízení projektu Integrovaný systém řízení statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací (CZ.1.04/4.1.01/89.00075)
22:13:56T. BATTHYÁNY0Předložení
22:14:3528. IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou
22:14:35T. BATTHYÁNY0Předložení
22:14:53Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:15:23Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
22:16:16Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
22:17:0729. Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
22:17:07T. BATTHYÁNY0Předložení
22:17:31T. BATTHYÁNY0Předložení
22:18:0830. I. Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
22:18:08T. BATTHYÁNY0Předložení
22:18:12T. BATTHYÁNY0Předložení
22:18:15Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:18:36T. BATTHYÁNY0Předložení
22:19:0430a. II. Aktualizace složení Řídícího výboru IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
22:19:04T. BATTHYÁNY0Předložení
22:19:07Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:19:36T. BATTHYÁNY0Předložení
22:20:0531. MFRB – přijetí daru vodohospodářských staveb v k.ú. Staré Pavlovice (ul. Na Mlýnku)
22:20:05T. BATTHYÁNY0Předložení
22:20:12Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:20:21T. BATTHYÁNY0Předložení
22:20:4932. SVS a.s. – nájemní smlouva a záměr budoucího prodeje vodovod. a kanal. řadů v k.ú. Ruprechtice, ul. Na Kopci
22:20:49T. BATTHYÁNY0Předložení
22:21:4134. Plánovací smlouva – Byty Kladenská
22:21:41T. BATTHYÁNY0Předložení
22:21:45Mgr. J. MAREK1Diskuse
22:22:15Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
22:22:27T. BATTHYÁNY0Předložení
22:22:55Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
22:23:17Mgr. A. FERDAN1Diskuse
22:23:50Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
22:24:18Mgr. J. MAREK2Diskuse
22:24:40T. BATTHYÁNY0Předložení
22:25:1335. Kupní smlouva – Liberec, ul. U Krematoria, Na Perštýně – kanalizace
22:25:13T. BATTHYÁNY0Předložení
22:25:5136. Kupní smlouva – Liberec, Starý Harcov, ul. Dubový vrch – vodovod
22:25:51T. BATTHYÁNY0Předložení
22:26:2637. Žádost o uzavření plánovací smlouvy v souvislosti se stavbou Bytové domy Horská - návrh řešení
22:26:26T. BATTHYÁNY0Předložení
22:26:32Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
22:27:55p. Novotný1Diskuse
22:28:45Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
22:29:22RNDr. M. HRON1Diskuse
22:30:09Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
22:31:24Ing. M. ČULÍK1Diskuse
22:32:04T. BATTHYÁNY0Předložení
22:32:30p. Audy1Předložení
22:33:20Mgr. J. ŠOLC3Diskuse
22:34:00T. BATTHYÁNY0Předložení
22:34:36Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:35:22T. BATTHYÁNY0Předložení
22:36:2741. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015
22:36:27T. BATTHYÁNY0Předložení
22:37:0843. Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků ZŠ jiných zřizovatelů, působících na území města Liberec – úprava podmínek na období 2016 – 2018
22:37:08T. BATTHYÁNY0Předložení
22:37:24Kamil Jan Svoboda1Předložení
22:37:50Mgr. J. BERKI1Diskuse
22:39:06PhDr. I. LANGR0Diskuse
22:40:0844. Poskytnutí dotace a uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o jejím poskytnutí na realizaci akce Bohemia JazzFest 2015 v Liberci
22:40:08T. BATTHYÁNY0Předložení
22:40:09Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:40:33PhDr. I. LANGR0Diskuse
22:41:03Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:41:2745. Poskytnutí dotace na protidrogové služby nízkoprahového kontaktního centra a terénních programů pro lidi ohrožené drogou a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele Most k naději
22:41:27T. BATTHYÁNY0Předložení
22:41:28Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:42:03PhDr. I. LANGR0Diskuse
22:42:39Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:42:47Bc. F. GÁBOR1Diskuse
22:43:07PhDr. I. LANGR0Diskuse
22:43:18T. BATTHYÁNY0Předložení
22:43:4946. Pověření k poskytování protidrogových sociálních služeb terapeutické komunity, poskytnutí dotace na ambulantní a pobytové sociální protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace poskytovatele ADVAITA, z. ú.
22:43:49T. BATTHYÁNY0Předložení
22:44:2648. Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec JIZERSKÉ o. p. s.
22:44:26T. BATTHYÁNY0Předložení
22:44:40PhDr. I. LANGR0Diskuse
22:45:11Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
22:47:00PhDr. I. LANGR0Diskuse
22:47:45Bc. F. GÁBOR1Diskuse
22:48:04T. BATTHYÁNY0Předložení
22:48:38Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
22:50:1228. IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou
22:50:12T. BATTHYÁNY0Předložení
22:50:20Bc. F. GÁBOR1Diskuse
22:52:36doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
22:53:28Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
22:53:40T. BATTHYÁNY0Předložení
22:54:2639. Návrh k pořízení 83. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 83/1 a 83/2
22:54:26T. BATTHYÁNY0Předložení
22:54:35Mgr. J. MAREK1Diskuse
22:55:3840. Věcný záměr projektu GreenNet
22:55:38T. BATTHYÁNY0Předložení
22:55:49Ing. F. GALNOR1Diskuse
22:56:08Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
23:01:01Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
23:01:06T. BATTHYÁNY0Předložení
23:03:06doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
23:04:33T. BATTHYÁNY0Předložení