CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
10. Řádné ZM Liberec
 
Dátum konania: 24.11.2016 Predsedajúci: T. Batthyány
15:01:30Zahájení
15:08:531. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:08:53T. BATTHYÁNY0Předložení
15:11:11Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
15:12:30Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:13:38Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
15:14:30Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
15:15:53RNDr. M. HRON1Diskuse
15:18:4916/1. Schválení postupu při řešení problematiky projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"
15:18:49T. BATTHYÁNY0Předložení
15:19:41Vít Hovorka1Předložení
15:26:09J. ČEČEK1Diskuse
15:27:23Vít Hovorka2Diskuse
15:28:04Josef Hanták1Diskuse
15:31:20p. Žalud1Diskuse
15:32:15Tomáš Grossmann1Diskuse
15:35:23Bc. F. GÁBOR1Diskuse
15:36:51Ing. K. HRBKOVÁ1Diskuse
15:38:20Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
15:39:19Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
15:40:30Bc. F. GÁBOR2Diskuse
15:43:58RNDr. M. HRON1Diskuse
15:46:02Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
15:46:49PhDr. J. BAXA1Diskuse
15:48:33Ing. K. HRBKOVÁ2Diskuse
15:51:01Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:52:01Bc. F. GÁBOR3Diskuse
15:53:26Tomáš Grossmann2Diskuse
15:55:56Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
15:57:50MUDr. K. Absolonová1Diskuse
15:58:56Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
16:00:57Jaromír Tůma1Diskuse
16:13:54p. Urban1Diskuse
16:17:20Mgr. M. ROSENBERGOVÁ2Diskuse
16:19:06Ing. Jindřich Fadrhonc1Diskuse
16:22:09Mgr. M. ROSENBERGOVÁ2Diskuse
16:23:02Ing. M. PAVLOVÁ1Diskuse
16:24:19Mgr. J. KORYTÁŘ3Diskuse
16:29:04doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
16:29:58Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
16:33:08PhDr. J. BAXA2Diskuse
16:36:19Ing. M. ČULÍK1Diskuse
16:37:39Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
16:40:14Bc. F. GÁBOR4Diskuse
16:40:56Mgr. J. KORYTÁŘ3Předložení
16:41:39Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:43:52Mgr. J. KORYTÁŘ3Diskuse
16:45:10PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:45:54Bc. Z. KOCUMOVÁ2Diskuse
16:55:14Mgr. J. Berki, Ph.D.3Diskuse
16:57:20PhDr. J. BAXA3Diskuse
16:59:23RNDr. M. HRON2Diskuse
17:02:443. Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku
17:02:49Mgr. M. ROSENBERGOVÁ3Diskuse
17:04:19p. Novotný1Diskuse
17:05:30Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
17:06:30p. Novotný2Diskuse
17:07:24Mgr. M. ROSENBERGOVÁ4Diskuse
17:08:00p. Audy1Diskuse
17:09:02Mgr. M. ROSENBERGOVÁ5Diskuse
17:09:30J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
17:10:05Bc. David Novotný1Diskuse
17:10:52J. ČMUCHÁLEK2Diskuse
17:11:574. Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu garáže vč. pozemku
17:11:57T. BATTHYÁNY0Předložení
17:12:345. Majetkoprávní operace - prodej pozemků
17:12:34T. BATTHYÁNY0Předložení
17:13:066. Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků
17:13:06T. BATTHYÁNY0Předložení
17:13:13Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:14:37p. Schejbal1Diskuse
17:14:48Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:15:30Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
17:16:547. Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků
17:16:54T. BATTHYÁNY0Předložení
17:16:59Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
17:18:01p. Schejbal1Diskuse
17:19:04RNDr. M. HRON1Diskuse
17:21:31P. HAIDLOVÁ1Diskuse
17:22:03p. Schejbal2Diskuse
17:23:158. Majetkoprávní operace - změna usnesení - záměr prodeje pozemku Nové Pavlovice
17:23:15T. BATTHYÁNY0Předložení
17:23:509. Majetkoprávní operace - změna usnesení - záměr prodeje pozemku Ruprechtice
17:23:50T. BATTHYÁNY0Předložení
17:24:229/1. Majetkoprávní operace - změna usnesení - prodej pozemků
17:24:22T. BATTHYÁNY0Předložení
17:24:5910. Vyhrazení práva zastupitelstvu dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, ve věci rozhodování v záležitostech změny provozovatele lyžařského areálu Ještěd a ve všech s tím souvisejících záležitostech
17:24:59T. BATTHYÁNY0Předložení
17:25:24RNDr. M. HRON1Diskuse
17:30:22Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
17:34:18Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
17:34:57RNDr. M. HRON2Diskuse
17:38:45Ing. O.ČERVINKA2Diskuse
17:40:55Bc. F. GÁBOR1Diskuse
17:41:41RNDr. M. HRON3Diskuse
17:42:32PhDr. J. BAXA1Diskuse
17:44:33Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
17:45:54Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
17:47:49PhDr. J. BAXA2Diskuse
17:48:55Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
17:50:38Bc. F. GÁBOR2Diskuse
18:50:1511. Zápis z kontroly KV č. 5/2015 "Kontrola poskytování informací členům ZML"
18:50:15T. BATTHYÁNY0Předložení
18:50:22Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
18:51:35Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
18:53:49Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
18:54:37Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
18:55:30Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
18:55:59Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
18:56:52Mgr. J. KORYTÁŘ3Diskuse
18:57:35Mgr. J. Berki, Ph.D.3Diskuse
18:58:1312. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18:58:13T. BATTHYÁNY0Předložení
18:58:27Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
18:58:59Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
19:02:4313. Schválení aktualizovaného Integrovaného plánu rozvoje území Liberec-Jablonec nad Nisou
19:02:59Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
19:06:53Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:08:50Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:09:24PhDr. J. BAXA1Diskuse
19:11:49MUDr. K. Absolonová1Diskuse
19:13:57Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
19:15:15PhDr. I. LANGR0Diskuse
19:15:36Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
19:16:21Bc. F. GÁBOR1Diskuse
19:23:25RNDr. M. HRON1Diskuse
19:24:23Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
19:25:34Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:26:31Ing. Jindřich Fadrhonc1Diskuse
19:27:40Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:28:48Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:29:02doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
19:31:04PhDr. J. BAXA2Diskuse
19:32:50Bc. F. GÁBOR2Diskuse
19:35:00Ing. K. HRBKOVÁ1Diskuse
19:36:35Bc. F. GÁBOR3Diskuse
19:37:59Ing. Jiří Rutkovský1Diskuse
19:42:54Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
19:43:11Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
19:43:50Mgr. J. Berki, Ph.D.3Diskuse
19:44:55Mgr. M. ROSENBERGOVÁ2Diskuse
19:45:51PhDr. J. BAXA3Diskuse
19:48:37Mgr. M. ROSENBERGOVÁ3Diskuse
19:49:16Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
19:51:25RNDr. M. HRON2Diskuse
19:53:41T. BATTHYÁNY0Předložení
19:53:56Mgr. J. KORYTÁŘ2Předložení
19:55:5214. Schválení Dodatku č. 11 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města
19:55:52T. BATTHYÁNY0Předložení
19:55:59Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
19:57:3915. Prodej vodovodního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Sluneční stráň
19:57:39T. BATTHYÁNY0Předložení
19:58:3016. Prodej vodovodního řadu v k. ú. Starý Harcov, ul. Kadlická
19:58:30T. BATTHYÁNY0Předložení
19:59:0917. Poskytnutí peněžitého daru ve výši 100 000 Kč z rozpočtu SML pro Boveraclub z. s.
19:59:09T. BATTHYÁNY0Předložení
19:59:44Mgr. J. Berki, Ph.D.0Diskuse
20:00:57Mgr. J. Berki, Ph.D.0Diskuse
20:01:04Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:01:5218. Rozdělení 88. změny územního plánu města Liberec na změnu 88.A, 88.B a 88.C
20:01:52T. BATTHYÁNY0Předložení
20:02:05T. BATTHYÁNY0Předložení
20:02:09P. HAIDLOVÁ1Diskuse
20:02:29Mgr. J. MAREK1Diskuse
20:04:11p. Kolomazník1Diskuse
20:05:4319. Zadání 88.A změny územního plánu města Liberec
20:05:43T. BATTHYÁNY0Předložení
20:05:52T. BATTHYÁNY0Předložení
20:05:53Mgr. J. MAREK1Diskuse
20:07:0620. Zadání 88.B změny územního plánu města Liberec - lokalita bývalého statku v Krásné Studánce
20:07:06T. BATTHYÁNY0Předložení
20:07:4021. Zadání 88.C změny územního plánu města Liberec
20:07:40T. BATTHYÁNY0Předložení
20:07:46Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:08:23Ing. M. ČULÍK1Diskuse
20:08:29PhDr. J. BAXA1Diskuse
20:10:0022/1. Vrácení dotace z programu IOP
20:10:04Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
20:10:30doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
20:13:30Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
20:14:56Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
20:16:22PhDr. J. BAXA2Diskuse
20:17:39Bc. F. GÁBOR1Diskuse
20:18:51Ing. K. HRBKOVÁ0Předložení
20:19:14Bc. F. GÁBOR1Diskuse
20:21:33Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
20:22:58doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
20:25:18Mgr. A. FERDAN1Diskuse
20:27:25Bc. F. GÁBOR2Diskuse
20:27:38Ing. K. HRBKOVÁ1Diskuse
20:28:41Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
20:29:41doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.3Diskuse
20:30:16Mgr. A. FERDAN2Diskuse
20:30:45Ing. K. HRBKOVÁ2Diskuse
20:31:3823. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Ekofondu úprava termínu použitelnosti dotace
20:31:38T. BATTHYÁNY0Předložení
20:31:43Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:32:28RNDr. M. HRON1Diskuse
20:34:0024. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML
20:34:00T. BATTHYÁNY0Předložení
20:34:10RNDr. M. HRON1Diskuse
20:35:10Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
20:35:53Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
20:38:18RNDr. M. HRON2Diskuse
20:40:34Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:41:13Mgr.O.PETROVSKÝ2Diskuse
20:43:33Bc. F. GÁBOR1Diskuse
20:44:31Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
20:46:21Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
20:47:5425. Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2017
20:47:54T. BATTHYÁNY0Předložení
20:48:4526. Uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace s Potravinovou bankou Liberec, z. s.
20:48:45T. BATTHYÁNY0Předložení
20:49:2427. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol
20:49:24T. BATTHYÁNY0Předložení
20:49:38PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:50:39Mgr. L. VÍTOVÁ1Diskuse
20:50:55Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:51:39Mgr.L.KADLECOVÁ1Diskuse
20:52:59PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:53:5128. Strategický plán sociálního začleňování a Místní plán inkluze na území statutárního města Liberec na období 2016 – 2019
20:53:51T. BATTHYÁNY0Předložení
20:53:58PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:57:32Mgr. L. VÍTOVÁ1Diskuse
20:58:01Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
21:01:30Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
21:03:40PhDr. I. LANGR0Diskuse
21:05:0829. Návrh správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z programu 6.2 dílčího fondu Sportovního fondu Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 2016
21:05:08T. BATTHYÁNY0Předložení
21:05:17Bc. F. GÁBOR1Diskuse
21:06:21RNDr. M. HRON1Diskuse
21:08:00Bc. F. GÁBOR2Diskuse
21:09:3830. Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města, zastupitelstva města a valných hromad společností na rok 2017
21:09:38T. BATTHYÁNY0Předložení
21:09:45Bc. F. GÁBOR1Diskuse
21:10:00Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
21:11:47RNDr. M. HRON1Diskuse
21:13:04T. BATTHYÁNY0Předložení
21:14:01PhDr. J. BAXA1Diskuse
21:16:07Bc. F. GÁBOR1Diskuse
21:17:00RNDr. M. HRON2Diskuse
21:19:29Bc. F. GÁBOR2Diskuse
21:20:23Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
21:21:18PhDr. J. BAXA2Diskuse
21:23:05Bc. F. GÁBOR3Diskuse
21:23:27Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
21:24:3631. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 10. 2016
21:24:36T. BATTHYÁNY0Předložení
21:24:43Mgr. J. MAREK1Diskuse
21:26:04Ing. K. HRBKOVÁ1Diskuse
21:26:49doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse