CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. Řádné ZM Liberec
 
Dátum konania: 31.03.2016 Predsedajúci: T. Batthyány
15:05:27Zahájení
15:08:431. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:08:43T. BATTHYÁNY0Předložení
15:10:23Mgr. J. MAREK1Diskuse
15:10:37Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
15:10:56T. BATTHYÁNY0Předložení
15:11:10Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:11:40Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
15:12:42Ing. K. HRBKOVÁ0Diskuse
15:13:31Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
15:15:33Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
15:18:45Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
15:19:46Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
15:20:14T. BATTHYÁNY0Předložení
15:21:47T. BATTHYÁNY0Předložení
15:22:232. Diskuse občanů
15:22:23T. BATTHYÁNY0Předložení
15:24:31Vít Hovorka1Předložení
15:27:38Ing. K. HRBKOVÁ0Diskuse
15:30:20Ing. M. ČULÍK1Diskuse
15:32:12Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
15:34:03Ing. M. ČULÍK2Diskuse
15:35:29Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
15:37:03Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:38:48Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
15:39:41T. BATTHYÁNY0Předložení
15:40:072a. Požadavky k přípravě návrhu nového územního plánu
15:40:07T. BATTHYÁNY0Předložení
15:40:103. Zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti DPMLJ, a.s. k 31. 12. 2015
15:40:10T. BATTHYÁNY0Předložení
15:40:51p. Weinar1Předložení
15:41:11p. Wejnar1Předložení
15:58:28T. BATTHYÁNY0Předložení
15:58:38Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:01:30Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
16:02:45Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
16:03:43Ing. P. ŠULC1Diskuse
16:05:29Mgr. M. ROSENBERGOVÁ2Diskuse
16:06:16Ing. P. ŠULC1Diskuse
16:07:34Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
16:09:26Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:11:01Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:12:09Prof. J.ŠEDLBAUER Ph.D.1Diskuse
16:14:07Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
16:16:06PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:19:37Mgr. M. ROSENBERGOVÁ3Diskuse
16:21:00Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
16:21:15RNDr. M. HRON1Diskuse
16:23:36Prof. J.ŠEDLBAUER Ph.D.2Diskuse
16:25:27PhDr. J. BAXA2Diskuse
16:27:22T. KYSELA1Diskuse
16:28:56MUDr. J. MEČL1Diskuse
16:29:59T. BATTHYÁNY0Předložení
16:30:414. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
16:30:41T. BATTHYÁNY0Předložení
16:31:275. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků
16:31:27T. BATTHYÁNY0Předložení
16:31:35Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
16:32:37Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
16:32:59PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:35:426. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků
16:35:42T. BATTHYÁNY0Předložení
16:35:50Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
16:36:207. Majetkoprávní operace – záměr budoucího prodeje pozemků
16:36:20T. BATTHYÁNY0Předložení
16:37:148. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitostí od ČR – ÚZSVM
16:37:14T. BATTHYÁNY0Předložení
16:37:18Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:38:47T. BATTHYÁNY0Předložení
16:39:159. Majetkoprávní operace – záměr směny a prodeje pozemků
16:39:15T. BATTHYÁNY0Předložení
16:39:5910. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a.s.
16:39:59T. BATTHYÁNY0Předložení
16:40:4311. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. Euroregion Nisa
16:40:43T. BATTHYÁNY0Předložení
16:40:4611a. Poskytnutí peněžitého daru Dětskému centru Sluníčko
16:40:46T. BATTHYÁNY0Předložení
16:41:4212. Zápis z kontroly č. 3/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec „Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2014“
16:41:42T. BATTHYÁNY0Předložení
16:41:47Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:46:49PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:48:37Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
16:49:13PhDr. J. BAXA2Diskuse
16:50:21Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
16:51:06Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:51:38T. BATTHYÁNY0Předložení
16:52:1413. Zápis z kontroly č. 8/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec „Kontrola projektu Volnočasové plochy Liberec I, včetně kontroly průběhu veřejné zakázky na dodavatele stavby projektu“
16:52:14T. BATTHYÁNY0Předložení
16:52:5614. Zápis z kontroly č. 9/2015 provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Liberec „Kontrola procesu uzavření smlouvy o dílo uzavřené mezi SML a firmou Hold Production, s.r.o. a následného plnění s ní souvisejících nákladů“
16:52:56T. BATTHYÁNY0Předložení
16:54:1418a. Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.
16:54:14T. BATTHYÁNY0Předložení
16:54:22Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:55:08Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:57:56RNDr. M. HRON1Diskuse
17:00:59Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
17:03:40MUDr. J.CHALUPA1Diskuse
17:05:06Mgr. A. FERDAN1Diskuse
17:08:26Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
17:09:50Mgr. A. FERDAN2Diskuse
17:11:15T. BATTHYÁNY0Předložení
17:12:1719. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2016 – 2020
17:12:17T. BATTHYÁNY0Předložení
17:12:2815. Inventarizační zpráva roku 2015
17:12:28T. BATTHYÁNY0Předložení
17:12:53Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:13:09Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:13:23Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:14:10T. BATTHYÁNY0Předložení
17:14:4216. Záměr refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím nového směnečného programu dle nabídky ČS a. s. a KB a. s. v celkové výši dle variant
17:14:42T. BATTHYÁNY0Předložení
17:14:54Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:15:51Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
17:16:05Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:18:25RNDr. M. HRON1Diskuse
17:22:23Prof. J.ŠEDLBAUER Ph.D.1Diskuse
17:23:17Ing. O.ČERVINKA2Diskuse
17:23:54T. BATTHYÁNY0Předložení
17:25:04T. BATTHYÁNY0Předložení
17:25:07RNDr. M. HRON1Diskuse
17:25:48Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:26:55RNDr. M. HRON1Diskuse
17:26:58T. BATTHYÁNY0Předložení
17:27:3017. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) - Fond rozvoje a Dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016
17:27:30T. BATTHYÁNY0Předložení
17:27:37Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:28:20Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:32:39RNDr. M. HRON1Diskuse
17:34:56T. BATTHYÁNY0Předložení
17:35:5118. Návrh rozpočtového opatření č. 1C) statutárního města Liberec na rok 2016
17:35:51T. BATTHYÁNY0Předložení
17:36:01Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:36:09Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:36:21T. BATTHYÁNY0Předložení
17:36:5218a. Návrh řešení finanční situace společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.
17:36:52T. BATTHYÁNY0Předložení
17:36:5419. Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2016 – 2020
17:36:54T. BATTHYÁNY0Předložení
17:37:45Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:38:51RNDr. M. HRON1Diskuse
17:40:45Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
17:41:32Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
17:42:04T. BATTHYÁNY0Předložení
17:42:3620. Schválení Dodatku č. 9 ke Smlouvě o alokaci prostředků na "IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci"
17:42:36T. BATTHYÁNY0Předložení
17:43:2121. Schválení Projektového záměru „Systém sídelní zeleně v Liberci“
17:43:21T. BATTHYÁNY0Předložení
17:43:34Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:44:12Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:49:31Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
17:50:07Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:54:53Mgr. A. FERDAN1Diskuse
18:01:24Mgr. J. MAREK1Diskuse
18:02:03Mgr. A. FERDAN2Diskuse
18:03:3822. SVS a.s. - prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Varšavská
18:03:38T. BATTHYÁNY0Předložení
18:03:45Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
18:04:31Mgr. A. FERDAN1Diskuse
18:04:47T. BATTHYÁNY0Předložení
18:05:1823. Projektový záměr "Aglomerace Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" (ALiZi) a podání projektové žádosti o dotaci
18:05:18T. BATTHYÁNY0Předložení
18:05:26Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
18:09:27RNDr. M. HRON1Diskuse
18:10:06Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
18:10:30Mgr. J. MAREK1Diskuse
18:12:47Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
18:14:11Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
18:16:41Mgr. A. FERDAN1Diskuse
18:17:02Mgr. J. MAREK2Diskuse
18:17:38PhDr. J. BAXA1Diskuse
18:18:56Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
18:19:14T. BATTHYÁNY0Předložení
18:19:4624. Zrušení zástavního práva v rámci ukončeného projektu „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd“
18:19:46T. BATTHYÁNY0Předložení
18:20:2425. Schválení Dodatku č. 12 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
18:20:24T. BATTHYÁNY0Předložení
18:21:0926. Schválení Dokumentu Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ - Aktualizace březen 2016
18:21:09T. BATTHYÁNY0Předložení
18:21:18Ing. M. ČULÍK1Diskuse
18:21:30T. BATTHYÁNY0Předložení
18:21:5727.
18:21:57T. BATTHYÁNY0Předložení
19:05:48T. BATTHYÁNY0Předložení
19:05:49Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:07:5024. Zrušení zástavního práva v rámci ukončeného projektu „Rekonstrukce přístupové komunikace k horskému hotelu Ještěd a do Sportovního areálu Ještěd“
19:07:50T. BATTHYÁNY0Předložení
19:09:30RNDr. M. HRON1Diskuse
19:11:43Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
19:15:12Prof. J.ŠEDLBAUER Ph.D.1Diskuse
19:16:15T. BATTHYÁNY0Předložení
19:17:0128. Účast v projektu "KINO3" v pozici Lead partnera a podání projektové žádosti
19:17:01T. BATTHYÁNY0Předložení
19:17:14Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
19:18:05T. BATTHYÁNY0Předložení
19:18:3529. Směnná smlouva - pozemky v k.ú. Starý Harcov
19:18:35T. BATTHYÁNY0Předložení
19:19:01Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:19:59T. BATTHYÁNY0Předložení
19:20:4130. Darovací smlouva - výstavba komunikace na p.p.č. 89 v k.ú. Karlinky
19:20:41T. BATTHYÁNY0Předložení
19:21:1831. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Kunratická
19:21:18T. BATTHYÁNY0Předložení
19:22:0232. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2015
19:22:02T. BATTHYÁNY0Předložení
19:22:5433. Vyúčtování dotace na podporu recyklace odpadů z rozpočtu SML
19:22:54T. BATTHYÁNY0Předložení
19:23:00RNDr. M. HRON1Diskuse
19:25:35Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:26:06Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
19:26:36T. BATTHYÁNY0Předložení
19:27:0434. Pověření Komunitních prací Liberec o.p.s. k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, poskytnutí dotace a dodatky ke smlouvám na úklid budov ve vlastnictví SML v režimu tzv. in-house výjimky
19:27:04T. BATTHYÁNY0Předložení
19:27:18Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
19:31:43RNDr. M. HRON1Diskuse
19:33:51T. BATTHYÁNY0Předložení
19:34:2135. Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
19:34:21T. BATTHYÁNY0Předložení
19:35:1136. Zrušení sankce neposkytnutí dotací z Dotačního fondu SML
19:35:11T. BATTHYÁNY0Předložení
19:35:29RNDr. M. HRON1Diskuse
19:36:26T. BATTHYÁNY0Předložení
19:36:5537. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 2. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 2. 2016
19:36:55T. BATTHYÁNY0Předložení
19:37:04Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:38:01Mgr. J. MAREK1Diskuse
19:39:08Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
19:39:50Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
19:40:48Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
19:41:39Mgr. J. MAREK2Diskuse
19:42:33T. KYSELA0Předložení
19:42:42T. BATTHYÁNY0Předložení
19:43:1738. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
19:43:17T. BATTHYÁNY0Předložení
19:43:55Ing. O.ČERVINKA0Diskuse
19:45:30Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
20:15:40Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
20:18:50Mgr. J. MAREK1Diskuse
20:20:03Prof. J.ŠEDLBAUER Ph.D.1Diskuse
20:22:37Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
20:23:05Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
20:25:55PhDr. J. BAXA1Diskuse
20:28:15Mgr. D.LYSÁKOVÁ1Diskuse
20:28:46Mgr. J. ŠOLC3Diskuse
20:30:03Mgr. J. MAREK2Diskuse
20:32:06T. BATTHYÁNY0Předložení
20:32:16PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:32:31Mgr. A. FERDAN1Diskuse
20:32:48T. BATTHYÁNY0Předložení