CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Náhradní 5. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 09.06.2016 Predsedajúci: T. Batthyány
14:04:48Zahájení
15:03:141. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:09:471. Zahájení
15:09:47T. BATTHYÁNY0Předložení
15:11:1320. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML pro rok 2016
15:11:13T. BATTHYÁNY0Předložení
15:11:25Mgr. J. BERKI1Diskuse
15:12:10RNDr. M. HRON1Diskuse
15:14:33P. HAIDLOVÁ1Diskuse
15:14:42PhDr. I. LANGR0Diskuse
15:15:52Mgr. A. FERDAN1Diskuse
15:16:49Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:17:41RNDr. M. HRON2Diskuse
15:19:36Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
15:20:57T. BATTHYÁNY0Předložení
15:22:1526. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofond Dotačního fondu SML pro rok 2016
15:22:15T. BATTHYÁNY0Předložení
15:22:35doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
15:23:18Prof. J.ŠEDLBAUER Ph.D.1Diskuse
15:23:27Mgr. J. BERKI1Diskuse
15:24:40Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:25:07Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
15:26:40Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
15:29:00doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
15:29:49RNDr. M. HRON1Diskuse
15:31:53Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
15:32:09Mgr. Z.TACHOVSKÁ2Diskuse
15:33:08T. BATTHYÁNY0Předložení
15:33:1933. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond vzdělávání Dotačního fondu SML pro rok 2016
15:33:19T. BATTHYÁNY0Předložení
15:33:32Mgr. J. BERKI1Diskuse
15:34:03RNDr. M. HRON1Diskuse
15:35:08Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
15:35:25Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
15:35:39Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:36:47Mgr. L. VÍTOVÁ1Diskuse
15:36:56Mgr. J. BERKI2Diskuse
15:38:50Prof. J.ŠEDLBAUER Ph.D.1Diskuse
15:39:52T. BATTHYÁNY0Předložení
15:40:2434. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2016
15:40:24T. BATTHYÁNY0Předložení
15:41:1037. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Sportovní fond Dotačního fondu SML pro 1. a 2. kolo roku 2016
15:41:10T. BATTHYÁNY0Předložení
15:41:17Mgr. J. BERKI1Diskuse
15:41:27RNDr. M. HRON1Diskuse
15:42:12Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
15:42:20MUDr. J. MEČL1Diskuse
15:42:36RNDr. M. HRON2Diskuse
15:44:46J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
15:45:20Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
15:46:02Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:47:30RNDr. M. HRON3Diskuse
15:49:03doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
15:51:36Mgr.O.PETROVSKÝ2Diskuse
15:53:09J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
15:54:37Ing. O.ČERVINKA2Diskuse
15:58:00Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
15:59:01Mgr. L. VÍTOVÁ1Diskuse
15:59:10Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:00:32Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
16:01:10RNDr. M. HRON4Diskuse
16:04:23J. ČMUCHÁLEK2Diskuse
16:05:02T. BATTHYÁNY0Předložení
16:05:3138. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Fond kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo roku 2016
16:05:31T. BATTHYÁNY0Předložení
16:05:38Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
16:06:20RNDr. M. HRON1Diskuse
16:06:43P. HAIDLOVÁ1Diskuse
16:07:26T. BATTHYÁNY0Předložení
16:09:5337. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Sportovní fond Dotačního fondu SML pro 1. a 2. kolo roku 2016
16:09:53T. BATTHYÁNY0Předložení
16:09:56J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
16:10:13Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
16:10:59Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:11:15Mgr. J. BERKI1Diskuse
16:11:40Mgr. A. FERDAN1Diskuse
16:12:00PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:12:54T. BATTHYÁNY0Předložení
16:14:3821. MŠ DOMINO, s. r. o. – návrh úpravy smluvního vztahu
16:14:38T. BATTHYÁNY0Předložení
16:14:48Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:15:13RNDr. M. HRON1Diskuse
16:16:54T. BATTHYÁNY0Předložení
16:17:3021. MŠ DOMINO, s. r. o. – návrh úpravy smluvního vztahu
16:17:30T. BATTHYÁNY0Předložení
16:17:3722. Darovací smlouva – IQLANDIA, o. p. s., Liberec
16:17:37T. BATTHYÁNY0Předložení
16:18:2123. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ul. Uralská
16:18:21T. BATTHYÁNY0Předložení
16:19:2124. Schválení návrhu zadání 75. změny územního plánu města Liberec
16:19:21T. BATTHYÁNY0Předložení
16:19:29P. HAIDLOVÁ1Diskuse
16:20:02T. BATTHYÁNY0Předložení
16:20:3325. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2016
16:20:33T. BATTHYÁNY0Předložení
16:20:39Mgr. J. BERKI1Diskuse
16:21:22RNDr. M. HRON1Diskuse
16:22:15Mgr. J. BERKI1Diskuse
16:24:40RNDr. M. HRON2Diskuse
16:25:19PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:26:09T. BATTHYÁNY0Předložení
16:27:2227. Změna zřizovací listiny Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, p. o.
16:27:22T. BATTHYÁNY0Předložení
16:28:0728. Změna zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy, Liberec, Barvířská 38/6, p. o.
16:28:07T. BATTHYÁNY0Předložení
16:28:4929. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na úhradu části nákladů činnosti Oblastního spolku Českého červeného kříže Liberec
16:28:49T. BATTHYÁNY0Předložení
16:29:3831. Poskytnutí dotace na protidrogové služby – odborné sociální poradenství, terapeutickou komunitu, služby následné péče a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú.
16:29:38T. BATTHYÁNY0Předložení
16:30:1932. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML pro Liberec pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2016
16:30:19T. BATTHYÁNY0Předložení
16:31:0635. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na nákup knihovního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016
16:31:06T. BATTHYÁNY0Předložení
16:31:5636. Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí na provoz šesti poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci v roce 2016
16:31:56T. BATTHYÁNY0Předložení
16:32:4139. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek 4. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 4. 2016
16:32:41T. BATTHYÁNY0Předložení
16:32:51Mgr. J. BERKI1Diskuse
16:35:13doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK Ph.D.1Diskuse
16:35:58Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:36:36T. BATTHYÁNY0Předložení