CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2016 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
9. Řádné ZM Liberec
 
Dátum konania: 27.10.2016 Predsedajúci: T. Batthyány
14:48:37Zahájení
15:08:561. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:08:56T. BATTHYÁNY0Předložení
15:11:30PhDr. J. BAXA1Diskuse
15:12:49Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:14:02Michael Canov1Diskuse
15:14:38RNDr. M. HRON1Diskuse
15:15:19Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
15:16:12Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
15:17:18T. BATTHYÁNY0Předložení
15:18:491. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:18:49T. BATTHYÁNY0Předložení
15:20:142. Diskuse občanů
15:20:14T. BATTHYÁNY0Předložení
15:21:21Tamara Ottová1Předložení
15:23:18Josef Hanták1Předložení
15:27:14T. BATTHYÁNY0Předložení
15:27:43Jaromír Tůma1Předložení
15:41:50T. BATTHYÁNY0Předložení
15:41:56Jaromír Tůma1Předložení
15:43:54Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
15:45:47Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:46:57Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
15:47:40PhDr. J. BAXA1Diskuse
15:51:02Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:51:18Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
15:54:44Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
15:54:57T. BATTHYÁNY0Předložení
16:04:51T. BATTHYÁNY0Předložení
16:08:22Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
16:10:15Jitka Štíchová1Diskuse
16:11:23Bc. F. GÁBOR1Diskuse
16:12:09T. BATTHYÁNY0Předložení
16:12:12206.1 Informace - představení nového ředitele TSML, a.s.
16:12:12T. BATTHYÁNY0Předložení
16:14:56Ing. Petr Šimoník1Předložení
16:21:063. Majetkoprávní operace - prodej pozemků
16:21:06T. BATTHYÁNY0Předložení
16:21:31Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
16:22:32Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:22:46T. BATTHYÁNY0Předložení
16:23:144. Majetkoprávní operace - směna pozemků - Česká inspekce životního prostředí
16:23:14T. BATTHYÁNY0Předložení
16:23:545. Majetkoprávní operace - změna usnesení - směna pozemků
16:23:54T. BATTHYÁNY0Předložení
16:24:03Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:27:25Ing. M. ČULÍK1Diskuse
16:29:58Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:31:05Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
16:32:08Ing. M. ČULÍK2Diskuse
16:34:19Bc. F. GÁBOR1Diskuse
16:35:46Ing. M. ČULÍK3Diskuse
16:37:05Bc. F. GÁBOR2Diskuse
16:37:21Ing. M. ČULÍK3Diskuse
16:38:44Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
16:40:59Ing. M. ČULÍK4Diskuse
16:42:09Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
16:43:15Bc. F. GÁBOR3Diskuse
16:43:46T. BATTHYÁNY0Předložení
16:44:196. Majetkoprávní operace - záměr směny nebo výkupu pozemků
16:44:19T. BATTHYÁNY0Předložení
16:44:33Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
16:45:31Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:46:46T. BATTHYÁNY0Předložení
16:47:437. Majetkoprávní operace - budoucí prodej pozemku
16:47:43T. BATTHYÁNY0Předložení
16:48:367/1. Změna usnesení - prodej pozemků Libereckému kraji - U Jezu
16:48:36T. BATTHYÁNY0Předložení
16:48:40Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
16:52:57Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
16:53:36PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:55:07Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:56:25doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
16:57:27Bc. F. GÁBOR1Diskuse
16:58:14Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
16:58:30Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:01:188. Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
17:01:18T. BATTHYÁNY0Předložení
17:01:31Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:04:12RNDr. M. HRON1Diskuse
17:07:20RNDr. M. HRON1Diskuse
17:11:21Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
17:14:48Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
17:18:21Mgr. M. ROSENBERGOVÁ2Diskuse
17:21:40Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
17:23:40Mgr. A. FERDAN1Diskuse
17:25:03Bc. F. GÁBOR1Diskuse
17:28:24Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:34:109. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her
17:34:10T. BATTHYÁNY0Předložení
17:34:1210. Změna stanov Liberecké IS, a. s. - rozšíření předmětu podnikání
17:34:12T. BATTHYÁNY0Předložení
17:34:4611. Poskytnutí dotace - závěrečný koncert v Liberci 15. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica
17:34:46T. BATTHYÁNY0Předložení
17:34:56Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:36:2412. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) - Fond rozvoje a dotační fondy statutárního města Liberec na rok 2016
17:36:24T. BATTHYÁNY0Předložení
17:36:32Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:37:15T. BATTHYÁNY0Předložení
17:37:5513. Návrh rozpočtového opatření č. 6C) statutárního města Liberec na rok 2016
17:37:55T. BATTHYÁNY0Předložení
17:38:44Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:39:00T. BATTHYÁNY0Předložení
17:39:3214. Vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2017
17:39:32T. BATTHYÁNY0Předložení
17:40:1715. Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Horní Hanychov, ul. Sáňkařská - Sdružená
17:40:17T. BATTHYÁNY0Předložení
17:40:5816. Návrh na úpravu Pravidel Fondu vzdělávání a vyhlášení 1. kola 2017 Fondu vzdělávání
17:40:58T. BATTHYÁNY0Předložení
17:41:07RNDr. M. HRON1Diskuse
17:42:36Mgr. A. FERDAN1Diskuse
17:43:27Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
17:43:55Mgr. A. FERDAN2Diskuse
17:44:43Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.2Diskuse
17:45:25Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
17:46:19Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
17:47:47Mgr. A. FERDAN3Diskuse
17:48:49PhDr. I. LANGR1Diskuse
17:50:15Mgr. Z. MACHARTOVÁ2Diskuse
17:53:16Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
17:55:10T. BATTHYÁNY0Předložení
17:55:4217. Úprava Pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML a vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotace na rok 2017
17:55:42T. BATTHYÁNY0Předložení
17:56:2718. Poskytnutí věcného a finančního daru Libereckému kraji pro DC Liberec
17:56:27T. BATTHYÁNY0Předložení
17:56:3019. Změna zřizovací listiny Zoologické zahrady, příspěvkové organizace
17:56:30T. BATTHYÁNY0Předložení
17:57:1320. Obnovení členství statutárního města Liberec v asociaci měst s loutkovým divadlem AVIAMA
17:57:13T. BATTHYÁNY0Předložení
17:57:4821. Poskytnutí dotace neziskové organizaci Člověk v tísni, o. p. s. na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve výši 100 000 Kč na rok 2016
17:57:48T. BATTHYÁNY0Předložení
17:58:2522. Poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí neziskové organizaci POST BELLUM, o. p. s.
17:58:25T. BATTHYÁNY0Předložení
17:59:1023. Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum LIRA, z. ú., ve výši 500 000 Kč
17:59:10T. BATTHYÁNY0Předložení
17:59:15RNDr. M. HRON1Diskuse
17:59:5724. Návrh na souběžné udělení Medaile města Liberec v roce 2017 – Marta Kottová & Ervín Šolc
17:59:57T. BATTHYÁNY0Předložení
18:00:3725. Pojmenování parku v ulici Komenského na Park Clam-Gallasů
18:00:37T. BATTHYÁNY0Předložení
18:00:50Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
18:01:5426. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo roku 2016
18:01:54T. BATTHYÁNY0Předložení
18:02:01Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
18:02:10P. HAIDLOVÁ1Diskuse
18:02:18Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
18:02:47Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
18:03:5627. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2016
18:03:56T. BATTHYÁNY0Předložení
18:04:00Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
18:04:34T. BATTHYÁNY0Předložení
18:05:1328. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. 9. 2016
18:05:13T. BATTHYÁNY0Předložení
18:53:49T. BATTHYÁNY0Předložení
18:53:52Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
18:56:49doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
19:00:52J. ČEČEK1Diskuse
19:02:27RNDr. M. HRON1Diskuse
19:02:38J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
19:04:23Bc. F. GÁBOR1Diskuse
19:05:59T. BATTHYÁNY0Předložení
19:06:2929. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
19:06:29T. BATTHYÁNY0Předložení
19:07:01J. ČEČEK0Diskuse
19:12:59T. BATTHYÁNY0Předložení
19:13:45Bc. F. GÁBOR0Diskuse
19:15:55Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:16:33Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
19:26:22Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
19:28:26Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
19:28:46Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
19:32:11PhDr. J. BAXA1Diskuse
19:37:19PhDr. I. LANGR0Diskuse
19:38:22PhDr. I. LANGR1Diskuse
19:38:23Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
19:45:12Bc. F. GÁBOR1Diskuse
19:46:41doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
19:49:02Mgr. J. MAREK1Diskuse
19:50:32RNDr. M. HRON1Diskuse
19:54:16Ing. K. VINKLÁTOVÁ1Diskuse
19:55:11T. BATTHYÁNY0Předložení
19:55:29Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
19:56:12Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
20:02:07Mgr. J. MAREK2Diskuse
20:03:16Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
20:03:48Bc. F. GÁBOR2Diskuse
20:04:56doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
20:05:40Bc. Z. KOCUMOVÁ2Diskuse
20:06:33doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
20:06:45Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
20:07:25Bc. F. GÁBOR3Diskuse
20:08:03T. BATTHYÁNY0Předložení
20:08:36T. BATTHYÁNY0Předložení
20:08:39PhDr. J. BAXA1Diskuse
20:08:53T. BATTHYÁNY0Předložení