CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
Zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 25.01.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Korytář
14:40:321. Zahájení
15:16:411. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:16:42Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:19:30Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
15:19:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:19:45PhDr. I. LANGR1Diskuse
15:20:15Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:20:35JUDr. E. KARHANOVÁ HORYNOVÁ1Diskuse
15:21:13Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:25:02Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:25:04doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.0Diskuse
15:25:33Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:29:29Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:30:08Ing. Petr Beitl1Předložení
15:42:11Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:43:10T. KYSELA0Předložení
15:44:07Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
15:44:44Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
15:45:18Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
15:45:52Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:46:46Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:47:192. Diskuse občanů
15:47:20Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:47:47Bohuslav Smažík1Předložení
15:50:02Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:50:22Josef Lank1Předložení
15:55:27Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:56:01Miroslav Kroutil1Předložení
15:58:47Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:58:593. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2018 - 2022
15:59:06Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
15:59:4226. Valná hromada spol. DPMLJ, a. s.
15:59:51T. KYSELA1Diskuse
16:01:28p. Hauk1Diskuse
16:11:16Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:11:34Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:13:43doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
16:17:43Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
16:34:14Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
16:34:15Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:35:36RNDr. M. HRON1Diskuse
16:38:14Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
16:40:00MUDr. J. MEČL1Diskuse
16:41:54Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:42:48Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:44:01Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:44:27Martin Pabiška1Předložení
16:45:30Michal Zdeněk1Diskuse
16:46:11Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:46:59Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:47:37Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:48:11Lukáš Pleticha1Předložení
16:51:54Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:52:11Jindřich Berounský1Předložení
16:54:11Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:56:13RNDr. M. HRON1Diskuse
16:58:06Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:59:17Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:59:24PhDr. I. LANGR0Diskuse
16:59:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
16:59:504. Majetkoprávní operace - prodej podílu na stav. pozemcích k bytovým jednotkám
16:59:54Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:00:195. Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
17:00:20Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:00:516. Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 944/82, k. ú. Františkov u Liberce
17:00:52Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:01:05RNDr. M. HRON1Diskuse
17:02:07Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:02:347. Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Starý Harcov
17:02:35Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:02:48Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
17:03:50Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:04:168. Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - pozemky k. ú. Novina
17:04:17Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:04:28Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
17:05:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:05:489. Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemku v k. ú. Krásná Studánka
17:05:50Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:06:2210. Majetkoprávní operace – změna usnesení - prodej pozemku k.ú. Růžodol I
17:06:23Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:06:35J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
17:07:37Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:07:42J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
17:07:47Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:08:49Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:09:2211. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1
17:09:23Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:09:29Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
17:14:32Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:15:37J. ČMUCHÁLEK1Diskuse
17:16:18Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:17:38Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:18:3912. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2
17:18:40Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:20:1313. Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku k. ú. Rochlice u Liberce
17:20:14Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:21:0413/1. Výkup pozemků
17:21:04Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:23:3413/3. Prováděcí ujednání k dohodě o společném postupu - Teplárna Liberec, a. s.
17:23:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:28:59PhDr. J. BAXA1Diskuse
17:32:12Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:32:19Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
17:34:54Ing. F. GALNOR1Diskuse
17:38:00Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:38:43Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
17:42:26PhDr. I. LANGR1Diskuse
17:44:37Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
17:46:16Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
17:50:39PhDr. J. BAXA2Diskuse
17:53:50Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:53:52Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
17:56:20Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:59:43Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
18:02:43Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
18:04:10RNDr. M. HRON1Diskuse
18:10:52Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
18:14:32Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
18:15:14Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:02:22Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:03:59Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:06:11Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:06:15Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:07:26Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:08:39Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:09:08Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
19:09:50Ing. O.ČERVINKA2Diskuse
19:12:03Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:12:52Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
19:13:23Mgr. J. Berki, Ph.D.3Diskuse
19:14:34Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:15:3814. Návrh odměňování členů ZM, výborů a komisí od 2-2018
19:15:39Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:15:50Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
19:16:04Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:16:54Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:16:57PhDr. I. LANGR0Diskuse
19:18:0915. Zápis z provedené kontroly KV č. 6/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond vzdělávání"
19:18:14Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:18:16Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:18:43Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
19:20:15Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
19:20:34Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:21:0936. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
19:21:10Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:21:19Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
19:21:31T. BATTHYÁNY0Předložení
19:21:32Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:22:24Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:22:27Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
19:23:59Mgr. J. MAREK1Diskuse
19:24:54Ing. K. VINKLÁTOVÁ1Diskuse
19:26:58Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
19:28:03PhDr. J. BAXA1Diskuse
19:29:43PhDr. I. LANGR0Diskuse
19:32:15Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:32:3916. Zápis z provedené kontroly KV č. 8/2017 "Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10/2016 - Fond kultury a cestovního ruchu"
19:32:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:33:0917. Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL, a. s.
19:33:10Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:33:17Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
19:34:56Ing. F. GALNOR1Diskuse
19:36:25Mgr. J. MAREK1Diskuse
19:37:57Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:39:04Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:41:1418. Poskytnutí peněžitého daru organizaci Reva
19:41:15Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:41:21Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:42:14Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
19:42:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:43:20 19. Rozhodnutí rady města Liberec o návrhu změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.
19:43:20Mgr. J. KORYTÁŘ0
19:44:45RNDr. M. HRON1Diskuse
19:45:13PhDr. J. BAXA1Diskuse
19:46:20Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
19:47:09T. KYSELA1Diskuse
19:49:12Ing. O.ČERVINKA2Diskuse
19:49:34PhDr. J. BAXA2Diskuse
19:51:02Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:51:3320. Pořízení změn územního plánu města Liberec zrychleným postupem
19:51:33Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:51:37Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
19:54:00P. HAIDLOVÁ1Diskuse
19:54:20Mgr. J. MAREK1Diskuse
19:56:07Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
19:57:38Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:58:11Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:59:01Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:06:2821. Návrh rozpočtového opatření č. 11) - zapojení dotací statutárního města Liberec v roce 2017
20:06:33Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:07:4821/1. Návrh rozpočtového opatření č. 1) 2018
20:07:49Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:08:3722. Schválení dodatku č. 12 ke smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
20:08:37Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:09:0823. Přijetí dotace IROP 28 - Rozvoj a modernizace IS SML, finanční analýzy a realizace projektu
20:09:09Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:09:13PhDr. J. BAXA1Diskuse
20:10:08Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:10:4524. Plánovací smlouva - komunikace a sítě technického vybavení pro 10 RD
20:10:46Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:11:2225. Plánovací smlouva - komunikace a sítě technického vybavení pro 4 RD
20:11:23Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:11:39Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
20:12:16PhDr. J. BAXA1Diskuse
20:12:28Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:13:3727. Přijetí dotace a zahájení realizace projektu "Asistenti prevence kriminality Liberec"
20:13:40Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:14:1128. Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec, z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy
20:14:12Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:14:4129. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb na rok 2018
20:14:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:15:1130. Vyhlášení programů 6.1 a 6.2 Sportovního fondu
20:15:12Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:15:31p. Pastva1Předložení
20:15:54Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:16:3931. Personální obsazení správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu
20:16:40Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:16:49Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:17:16Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:17:25Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:17:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:18:0632. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu JIZERSKÉ, o. p. s.
20:18:07Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:18:15Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
20:18:25Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:18:5133. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu akce Liberec 2018, 50 let od vstupu okupačních vojsk do Československa
20:18:52Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:18:56Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:21:26Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
20:23:05J. ČEČEK1Diskuse
20:24:10Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
20:24:21Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:26:2934. Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2017
20:26:30Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:26:35Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:27:44Ing. K. VINKLÁTOVÁ1Diskuse
20:28:08Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
20:29:00Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:30:49Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:32:01Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
20:33:02Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:34:41Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
20:35:06PhDr. I. LANGR1Diskuse
20:35:33Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
20:36:07RNDr. M. HRON1Diskuse
20:36:53Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
20:37:54Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
20:38:46Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:43:25Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
20:43:29P. HAIDLOVÁ1Diskuse
20:43:55Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:44:08PhDr. I. LANGR2Diskuse
20:44:53Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:45:45Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:45:48Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
20:46:11Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.2Diskuse
20:46:34Mgr. Z. MACHARTOVÁ2Diskuse
20:47:05Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:56:04Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:56:3935. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. a 11. zasedání zastupitelstva města 2017
20:56:41Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:56:47Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:57:47Mgr. J. MAREK1Diskuse
20:58:36PhDr. J. BAXA1Diskuse
21:00:23Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:01:2736/1. Záměr regulace provozování hazardních her na území statutárního města Liberec
21:01:29PhDr. I. LANGR0Diskuse
21:03:37Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
21:05:37Ing. K. VINKLÁTOVÁ1Diskuse
21:06:27PhDr. J. BAXA1Diskuse
21:08:17Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
21:09:32Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
21:11:11Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
21:12:08RNDr. M. HRON1Diskuse
21:16:03Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:16:37PhDr. I. LANGR1Diskuse
21:18:16Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:18:59Mgr. A. FERDAN1Diskuse
21:19:13Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.2Diskuse
21:20:12Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:20:33Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
21:21:21Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
21:22:49Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení