CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. řádné ZM Liberec
 
Dátum konania: 22.02.2018 Predsedajúci: T. Batthyány
15:04:491. Zahájení
15:06:221. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:06:22T. BATTHYÁNY0Předložení
15:07:10T. BATTHYÁNY0Předložení
15:08:10Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:12:35Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
15:14:14Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
15:15:28Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
15:16:07doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
15:18:44Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
15:19:33PhDr. J. BAXA1Diskuse
15:22:11RNDr. M. HRON1Diskuse
15:25:16Ing. M. PAVLOVÁ1Diskuse
15:26:51Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
15:28:56Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
15:29:38Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
15:30:10T. BATTHYÁNY0Předložení
15:30:14Mgr. J. KORYTÁŘ2Předložení
15:30:29Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
15:31:19T. BATTHYÁNY0Předložení
15:33:05Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
15:34:03doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
15:34:48Mgr. J. KORYTÁŘ2Předložení
15:34:50Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
15:35:13Mgr. J. KORYTÁŘ2Předložení
15:36:27T. BATTHYÁNY0Předložení
15:37:38T. BATTHYÁNY0Předložení
15:38:15T. BATTHYÁNY0Předložení
15:38:45T. BATTHYÁNY0Předložení
15:39:39T. BATTHYÁNY0Předložení
15:40:27T. BATTHYÁNY0Předložení
15:41:242. Diskuse občanů
15:41:24T. BATTHYÁNY0Předložení
15:42:36Jaromír Tůma1Předložení
15:50:44Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
15:51:58T. BATTHYÁNY0Předložení
15:52:053. MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - přijetí daru p. p. č. 1355, 1356_1, 206_13
15:52:05T. BATTHYÁNY0Předložení
15:52:524. Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
15:52:52T. BATTHYÁNY0Předložení
15:53:335. Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 3607/3, k. ú. Liberec
15:53:33T. BATTHYÁNY0Předložení
15:54:206. Majetkoprávní operace - výkup pozemků k. ú. Liberec
15:54:20T. BATTHYÁNY0Předložení
15:55:007. Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 4919/3, k. ú. Liberec
15:55:00T. BATTHYÁNY0Předložení
15:55:418. Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku p. č. 211/2, k. ú. Ostašov u Liberce
15:55:41T. BATTHYÁNY0Předložení
15:56:209. Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku p. č. 242/1, k. ú. Ostašov u Liberce
15:56:20T. BATTHYÁNY0Předložení
15:56:5710. Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Liberec
15:56:57T. BATTHYÁNY0Předložení
15:57:10Mgr.O.PETROVSKÝ0Diskuse
15:58:27Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
15:59:01Mgr.O.PETROVSKÝ0Diskuse
16:00:21RNDr. M. HRON1Diskuse
16:01:35T. BATTHYÁNY0Předložení
16:01:3711. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1
16:01:37T. BATTHYÁNY0Předložení
16:01:44Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
16:02:14T. BATTHYÁNY0Předložení
16:03:0812. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2
16:03:08T. BATTHYÁNY0Předložení
16:03:19Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
16:04:11T. BATTHYÁNY0Předložení
16:04:3913. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2 - leden
16:04:39T. BATTHYÁNY0Předložení
16:05:2414. Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - pozemky k. ú. Novina
16:05:24T. BATTHYÁNY0Předložení
16:05:31Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:06:48T. BATTHYÁNY0Předložení
16:07:2015. Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce
16:07:20T. BATTHYÁNY0Předložení
16:07:5915/1 Změny v personálním obsazení kontrolního výboru Zastupitelstva města Liberec
16:07:59T. BATTHYÁNY0Předložení
16:08:04Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:09:1116. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
16:09:11T. BATTHYÁNY0Předložení
16:09:5316/1 Rozhodnutí rady města Liberec o návrhu změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. s.
16:09:53T. BATTHYÁNY0Předložení
16:10:05PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:13:07Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:16:45Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
16:22:32RNDr. M. HRON1Diskuse
16:24:06PhDr. J. BAXA2Diskuse
16:26:24Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:29:06Bc. Z. KOCUMOVÁ2Diskuse
16:32:09Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ2Diskuse
16:34:21T. BATTHYÁNY0Předložení
16:34:4817. Návrh k pořízení 97. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 97/1 - 97/4
16:34:48T. BATTHYÁNY0Předložení
16:34:55P. HAIDLOVÁ1Diskuse
16:35:14Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
16:37:12P. HAIDLOVÁ2Diskuse
16:37:35T. BATTHYÁNY0Předložení
16:38:0817/1 Pořízení 100. změny ÚPML zkráceným postupem
16:38:08T. BATTHYÁNY0Předložení
16:38:15Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
16:38:47Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
16:39:13P. HAIDLOVÁ1Diskuse
16:39:41T. BATTHYÁNY0Předložení
16:39:5618. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR
16:39:56T. BATTHYÁNY0Předložení
16:40:4218/1 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města
16:40:42T. BATTHYÁNY0Předložení
16:42:00Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
16:44:38Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:47:28PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:48:12Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
16:48:41Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:49:41Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
16:50:03Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
16:50:26T. BATTHYÁNY0Předložení
16:51:0418/2 Dokumentace k úvěrování projektu Green Net – Teplárna Liberec, a. s.
16:51:04T. BATTHYÁNY0Předložení
16:51:0718/3 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. - 23. 2. 2018 a 23. 3. 2018
16:51:07T. BATTHYÁNY0Předložení
16:51:1419. Plán udržitelné mobility, 1. fáze SUMF Plán rozvoje veřejné dopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou na období 2017 - 2023, 2. fáze Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec - Jablonec nad Nisou na období 2017 -2023
16:51:14T. BATTHYÁNY0Předložení
16:51:5720. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu "4 města zachraňují přes hranice"
16:51:58T. BATTHYÁNY0Předložení
16:52:3721 Zpráva z Veřejného fóra Zdravá města 2017
16:52:37T. BATTHYÁNY0Předložení
16:52:47doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
16:53:22Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:54:07RNDr. M. HRON1Diskuse
16:55:15PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:55:54doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
16:56:38Ing. M. ČULÍK1Diskuse
16:57:31Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:58:41Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
17:00:07Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
17:02:30Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
17:02:58doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.3Diskuse
17:04:47Ing. M. ČULÍK2Diskuse
17:06:07Mgr. J. KORYTÁŘ3Diskuse
17:09:17MUDr. K. ABSOLONOVÁ1Diskuse
17:11:27PhDr. I. LANGR1Diskuse
17:13:59Mgr. A. FERDAN1Diskuse
17:14:55T. BATTHYÁNY0Předložení
17:15:33T. BATTHYÁNY0Předložení
17:15:34PhDr. J. BAXA1Diskuse
17:17:50doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
17:18:13Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
17:19:03Mgr. J. ŠOLC2Diskuse
17:20:04Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
17:34:04Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
17:34:06T. BATTHYÁNY0Předložení
17:34:30Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:35:13T. BATTHYÁNY0Předložení
17:35:5023. Koupě pozemků v lokalitě autobusové nádraží a prodej podílu města ve společnosti FinReal
17:35:50T. BATTHYÁNY0Předložení
17:35:54Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
17:37:13Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
17:38:20doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
17:40:19Ing. M. ČULÍK1Diskuse
17:43:54Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:46:59Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
17:50:37Ing. M. ČULÍK2Diskuse
17:53:19Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
18:00:25Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
18:02:00Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
18:05:45Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
18:06:20Ing. M. ČULÍK3Diskuse
18:07:49doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
18:10:13Ing. P. ŠULC1Diskuse
18:10:57Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
18:11:49T. BATTHYÁNY0Předložení
19:02:4217/1 Pořízení 100. změny ÚPML zkráceným postupem
19:02:42T. BATTHYÁNY0Předložení
19:03:10Ing. J. ZÁMEČNÍK0Diskuse
19:06:29T. BATTHYÁNY0Předložení
19:06:34Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
19:06:50T. BATTHYÁNY0Předložení
19:06:57Ing. J. ZÁMEČNÍK0Diskuse
19:13:21Ing. Kolomazník1Diskuse
19:14:44Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
19:16:31Ing. J. ZÁMEČNÍK0Diskuse
19:17:08doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
19:21:29Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
19:22:15Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:22:48PhDr. J. BAXA1Diskuse
19:23:15Mgr. A. FERDAN1Diskuse
19:23:50Ing. Kolomazník2Diskuse
19:25:42Mgr. J. KORYTÁŘ3Diskuse
19:25:43Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
19:26:28Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
19:27:08Mgr. A. FERDAN2Diskuse
19:30:55doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
19:34:59Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:35:33Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:35:37Mgr. J. KORYTÁŘ4Diskuse
19:37:45RNDr. M. HRON1Diskuse
19:39:30Ing. M. ČULÍK1Diskuse
19:40:37Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.2Diskuse
19:41:49T. BATTHYÁNY0Předložení
19:42:27RNDr. M. HRON1Diskuse
19:44:01T. BATTHYÁNY0Předložení
19:44:36PhDr. J. BAXA1Diskuse
19:45:12Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
19:47:42Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
19:57:19T. BATTHYÁNY0Předložení
20:01:10T. BATTHYÁNY0Předložení
20:02:1331. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
20:02:13T. BATTHYÁNY0Předložení
20:02:24Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
20:03:24doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
20:05:34T. BATTHYÁNY0Předložení
20:06:0324. Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA, z. ú.
20:06:03T. BATTHYÁNY0Předložení
20:06:4325. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
20:06:43T. BATTHYÁNY0Předložení
20:06:53PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:07:58T. BATTHYÁNY0Předložení
20:08:3226. Odpuštění úhrady nájemného
20:08:32T. BATTHYÁNY0Předložení
20:09:0427. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu
20:09:04T. BATTHYÁNY0Předložení
20:09:4528. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu tematických vzdělávacích modulů pro ZŠ
20:09:45T. BATTHYÁNY0Předložení
20:09:52Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:11:12Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
20:12:41RNDr. M. HRON1Diskuse
20:13:44Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
20:14:08T. BATTHYÁNY0Předložení
20:14:3629. Pojmenování parku v ulici Přemyslova - Park Jiřiny a Milana Uherkových
20:14:36T. BATTHYÁNY0Předložení
20:15:1530. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. zasedání zastupitelstva města 2018
20:15:15T. BATTHYÁNY0Předložení
20:15:29Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:16:25T. BATTHYÁNY0Předložení
20:16:5618/2 Dokumentace k úvěrování projektu Green Net – Teplárna Liberec, a. s.
20:16:57T. BATTHYÁNY0Předložení
20:17:01Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
20:18:00Mgr. J. ŠOLC0Diskuse
20:18:36Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
20:25:32Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
20:25:56Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
20:27:04Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
20:59:45Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:01:15doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
21:03:14T. BATTHYÁNY0Předložení
21:03:43Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
21:06:18Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
21:07:39RNDr. M. HRON1Diskuse
21:09:58Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
21:12:02Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
21:13:28Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
21:15:58doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
21:16:14RNDr. M. HRON2Diskuse
21:16:37Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
21:17:10Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
21:17:47T. BATTHYÁNY0Předložení
21:19:1418/3 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s. - 23. 2. 2018 a 23. 3. 2018
21:19:14T. BATTHYÁNY0Předložení
21:19:15Mgr. J. KORYTÁŘ0Předložení
21:19:57T. BATTHYÁNY0Předložení