CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. řádné ZM Liberec
 
Dátum konania: 29.03.2018 Predsedajúci: T. Batthyány
14:42:121. Zahájení
15:11:231. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:11:23T. BATTHYÁNY0Předložení
15:12:45T. BATTHYÁNY0Předložení
15:14:14doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
15:14:52Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
15:15:26Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
15:15:46doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
15:16:13Mgr. M. ROSENBERGOVÁ2Diskuse
15:16:24T. BATTHYÁNY0Předložení
15:16:41MUDr. K. ABSOLONOVÁ1Diskuse
15:17:28Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
15:18:07T. BATTHYÁNY0Předložení
15:18:30Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
15:18:44T. BATTHYÁNY0Předložení
15:19:542. Diskuse občanů
15:19:54T. BATTHYÁNY0Předložení
15:20:57Vít Hovorka1Předložení
15:24:20T. BATTHYÁNY0Předložení
15:24:38Jiří Žižka1Předložení
15:28:00T. BATTHYÁNY0Předložení
15:28:16Pavel Hruška1Předložení
15:29:20T. BATTHYÁNY0Předložení
15:29:49Jaromír Tůma1Předložení
15:35:05T. BATTHYÁNY0Předložení
15:35:4015/1 Delegace zástupce na valnou hromadu spol. SVS, a. s.
15:35:40T. BATTHYÁNY0Předložení
15:35:57Ing. Jiří Kittner1Předložení
16:00:43T. BATTHYÁNY0Předložení
16:00:51Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
16:01:21RNDr. M. HRON1Diskuse
16:04:42PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:07:34Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
16:10:06T. BATTHYÁNY0Předložení
16:10:51RNDr. M. HRON2Diskuse
16:12:17Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.2Diskuse
16:13:38PhDr. J. BAXA2Diskuse
16:16:00Ing. Jiří Kittner1Diskuse
16:17:42T. BATTHYÁNY0Předložení
16:19:083. MO Vratislavice nad Nisou - kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností
16:19:08T. BATTHYÁNY0Předložení
16:19:514. Majetkoprávní operace - prodeje pozemků
16:19:51T. BATTHYÁNY0Předložení
16:20:375. Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Rochlice u Liberce
16:20:37T. BATTHYÁNY0Předložení
16:21:096. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1
16:21:09T. BATTHYÁNY0Předložení
16:21:29PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:22:12T. BATTHYÁNY0Předložení
16:22:507. Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2
16:22:50T. BATTHYÁNY0Předložení
16:23:298. Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce
16:23:29T. BATTHYÁNY0Předložení
16:24:079. Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - k. ú. Pilínkov
16:24:07T. BATTHYÁNY0Předložení
16:24:4610. Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Liberec
16:24:46T. BATTHYÁNY0Předložení
16:25:2711. Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemků k. ú. Liberec
16:25:27T. BATTHYÁNY0Předložení
16:26:0512. Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků ul. Křížanská, k. ú. Horní Suchá u Liberce
16:26:05T. BATTHYÁNY0Předložení
16:26:4113. Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - Ministerstva financí
16:26:41T. BATTHYÁNY0Předložení
16:26:49P. HAIDLOVÁ1Diskuse
16:27:34T. BATTHYÁNY0Předložení
16:28:0314. Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - AOPK ČR
16:28:03T. BATTHYÁNY0Předložení
16:28:4515. Schválení žádosti neuvolněného člena Zastupitelstva města Liberec o výkon funkce zastupitele a člena komise dopravy bez poskytnutí příslušné odměny
16:28:45T. BATTHYÁNY0Předložení
16:29:2116. Pořízení 96. změny územního plánu města Liberec zrychleným postupem
16:29:21T. BATTHYÁNY0Předložení
16:29:27P. HAIDLOVÁ1Diskuse
16:29:46PhDr. J. BAXA1Diskuse
16:31:29Ing. M. PAVLOVÁ1Diskuse
16:32:10Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:33:26Mgr. J. MAREK1Diskuse
16:34:55PhDr. J. BAXA2Diskuse
16:37:00Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
16:37:39Ing. Petr Kolomazník1Diskuse
16:40:35PhDr. J. BAXA3Diskuse
16:41:31Mgr. J. Berki, Ph.D.2Diskuse
16:41:57T. BATTHYÁNY0Předložení
16:42:2517. Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města
16:42:25T. BATTHYÁNY0Předložení
16:43:0018. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR
16:43:00T. BATTHYÁNY0Předložení
16:43:06Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
16:45:39Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:46:15T. BATTHYÁNY0Předložení
16:46:4919. Inventarizační zpráva roku 2017
16:46:50T. BATTHYÁNY0Předložení
16:46:58Ing. Martin Čech1Diskuse
16:47:18T. BATTHYÁNY0Předložení
16:47:5920. Majetkoprávní operace - odkup budov autobusového nádraží
16:47:59T. BATTHYÁNY0Předložení
16:48:08Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
16:49:44doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
16:52:19Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
16:54:49Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
16:57:14Ing. M. ČULÍK1Diskuse
16:59:38Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
17:01:40Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:04:14doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
17:07:13Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:08:51Ing. M. ČULÍK2Diskuse
17:10:49T. KYSELA1Diskuse
17:11:28Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
17:12:14Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
17:17:01Mgr. M. ROSENBERGOVÁ2Diskuse
17:17:35RNDr. M. HRON1Diskuse
17:22:23Mgr. M. ROSENBERGOVÁ3Diskuse
17:23:15T. BATTHYÁNY0Předložení
17:23:4021. Přijetí dokumentu "Akční plán udržitelné energetiky a klimatu"
17:23:40T. BATTHYÁNY0Předložení
17:23:59Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
17:24:15T. BATTHYÁNY0Předložení
17:24:4222. Darovací smlouva - výstavba komunikace a inženýrských sítí v ulicích U Internátu a Holubinková, Liberec
17:24:42T. BATTHYÁNY0Předložení
17:25:2423. Plánovací smlouva - Nový Perštýn
17:25:24T. BATTHYÁNY0Předložení
17:26:0024. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o.
17:26:00T. BATTHYÁNY0Předložení
17:26:3325. Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2018
17:26:33T. BATTHYÁNY0Předložení
17:27:1226. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2018
17:27:12T. BATTHYÁNY0Předložení
17:27:18Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
17:27:28RNDr. M. HRON1Diskuse
17:28:10Ing. K. HRBKOVÁ1Diskuse
17:28:27Mgr.O.PETROVSKÝ1Diskuse
17:29:38Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
17:30:06RNDr. M. HRON2Diskuse
17:31:07Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
17:32:03Mgr.O.PETROVSKÝ2Diskuse
17:35:10Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
17:37:29Mgr. M. ROSENBERGOVÁ2Diskuse
17:38:04Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
17:39:19RNDr. M. HRON3Diskuse
17:41:48PhDr. I. LANGR1Diskuse
17:43:39Mgr. M. ROSENBERGOVÁ3Diskuse
17:44:10P. HAIDLOVÁ1Diskuse
17:44:40Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
17:46:09Mgr.O.PETROVSKÝ3Diskuse
17:47:35Bc. Z. KOCUMOVÁ1Diskuse
17:48:54Mgr. J. KORYTÁŘ3Diskuse
17:49:07Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
17:49:49Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
17:50:48Ing. K. HRBKOVÁ2Diskuse
17:51:31Mgr. J. KORYTÁŘ4Diskuse
17:53:58Mgr. M. ROSENBERGOVÁ4Diskuse
17:54:10RNDr. M. HRON4Diskuse
17:55:07T. BATTHYÁNY0Předložení
18:47:0327. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML
18:47:03T. BATTHYÁNY0Předložení
18:47:38PhDr. I. LANGR1Diskuse
18:53:22Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
18:55:40Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
18:56:11Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
18:58:13T. BATTHYÁNY0Předložení
18:58:5544. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
18:58:55T. BATTHYÁNY0Předložení
18:59:01J. ČEČEK1Diskuse
18:59:17Ing. M. PAVLOVÁ1Diskuse
19:01:14Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
19:02:10Mgr. V.SKŘIVÁNKOVÁ1Diskuse
19:03:33doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
19:07:47Mgr. J. MAREK1Diskuse
19:08:57Ing. O.ČERVINKA1Diskuse
19:09:13Ing. J. ZÁMEČNÍK1Diskuse
19:13:33Mgr. Z.TACHOVSKÁ1Diskuse
19:17:18Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
19:19:46PhDr. J. BAXA1Diskuse
19:24:46Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
19:25:01PhDr. I. LANGR0Diskuse
19:28:44Mgr. J. ŠOLC1Diskuse
19:30:49Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
19:34:36Bc. F. GÁBOR1Diskuse
19:35:34Mgr. D.LYSÁKOVÁ1Diskuse
19:36:14doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.2Diskuse
19:39:28T. BATTHYÁNY0Předložení
19:42:38Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
19:46:56Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
19:46:57Ing. J. ZÁMEČNÍK2Diskuse
19:50:28PhDr. J. BAXA2Diskuse
19:53:54Bc. David Novotný1Diskuse
19:54:52Mgr. J. KORYTÁŘ3Diskuse
19:57:42Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.2Diskuse
19:59:31RNDr. M. HRON1Diskuse
20:02:59PhDr. I. LANGR1Diskuse
20:05:05PhDr. J. BAXA3Diskuse
20:07:32Bc. F. GÁBOR2Diskuse
20:10:53Mgr. J. KORYTÁŘ4Diskuse
20:11:29T. BATTHYÁNY0Předložení
20:11:4128. Žádost o vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů
20:11:41T. BATTHYÁNY0Předložení
20:12:09Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
20:14:14Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
20:14:29PhDr. I. LANGR1Diskuse
20:14:59Bc. F. GÁBOR1Diskuse
20:15:42RNDr. M. HRON1Diskuse
20:17:42PhDr. I. LANGR2Diskuse
20:18:32Mgr. J. KORYTÁŘ2Diskuse
20:19:22doc.PhDr. D.VÁCLAVÍK, Ph.D.1Diskuse
20:23:00T. BATTHYÁNY0Předložení
20:23:11Bc. F. GÁBOR2Diskuse
20:24:24PhDr. J. BAXA1Diskuse
20:25:10PhDr. I. LANGR3Diskuse
20:25:4629. Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2018
20:25:46T. BATTHYÁNY0Předložení
20:25:53Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:26:15Mgr. Z. MACHARTOVÁ1Diskuse
20:26:21T. BATTHYÁNY0Předložení
20:26:4730. Návrh správní rady Fondu vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Dotačního fondu SML pro rok 2018
20:26:47T. BATTHYÁNY0Předložení
20:26:56Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
20:27:01T. BATTHYÁNY0Předložení
20:27:2731. Smlouvy o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury, zdravotních a sociálních služeb pro období 2018 - 2021
20:27:27T. BATTHYÁNY0Předložení
20:27:47Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
20:28:32Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
20:28:42PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:29:01T. BATTHYÁNY0Předložení
20:29:35T. BATTHYÁNY0Předložení
20:29:36PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:30:0032. Smlouva o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec“
20:30:00T. BATTHYÁNY0Předložení
20:30:04PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:31:04T. BATTHYÁNY0Předložení
20:31:3033. Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum Protěž, z. ú. ve výši 100 000 Kč na rok 2018
20:31:30T. BATTHYÁNY0Předložení
20:31:5934. Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA, z. ú. na provozní náklady na rok 2018
20:31:59T. BATTHYÁNY0Předložení
20:32:05RNDr. M. HRON1Diskuse
20:32:13T. BATTHYÁNY0Předložení
20:32:4035. Udělení souhlasu k čerpání úvěru Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ
20:32:40T. BATTHYÁNY0Předložení
20:32:4336. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2018
20:32:43T. BATTHYÁNY0Předložení
20:33:0937. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum Liberec
20:33:09T. BATTHYÁNY0Předložení
20:33:4238. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
20:33:42T. BATTHYÁNY0Předložení
20:34:2238/1 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757
20:34:22T. BATTHYÁNY0Předložení
20:34:5739. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ČR - Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
20:34:57T. BATTHYÁNY0Předložení
20:35:3740. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na uspořádání Fresh festivalu
20:35:37T. BATTHYÁNY0Předložení
20:36:0941. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML - LIVINGSTONE, s. r. o.
20:36:09T. BATTHYÁNY0Předložení
20:36:17PhDr. I. LANGR0Diskuse
20:37:25Prof. J.ŠEDLBAUER, Ph.D.1Diskuse
20:38:32Mgr. J. Berki, Ph.D.1Diskuse
20:38:52T. BATTHYÁNY0Předložení
20:39:2142. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 0-1. mimořádně svolaného zasedání zastupitelstva města - 1. 2. 2018
20:39:21T. BATTHYÁNY0Předložení
20:39:31Mgr. J. KORYTÁŘ1Diskuse
20:39:52Mgr. M. ROSENBERGOVÁ1Diskuse
20:40:04T. BATTHYÁNY0Předložení
20:40:3343. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města - 22. 2. 2018
20:40:33T. BATTHYÁNY0Předložení
20:41:1028. Žádost o vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů
20:41:10T. BATTHYÁNY0Předložení
20:41:37T. BATTHYÁNY0Předložení