CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
10. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 28.11.2019 Predsedajúci: J. Zámečník
14:38:06Zahájení
15:11:101. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:11:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:12:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:12:35Mgr. Jan Korytář1Diskuse
15:13:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:14:172. Diskuse občanů
15:14:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:16:00Stanislav Kadlec1Předložení
15:18:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:18:15Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
15:20:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:20:36Mgr. Zuzana Tachovská1Předložení
15:23:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:29:15PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
15:30:43Mgr. Jan Korytář1Diskuse
15:34:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:35:27Mgr. Jiří Šolc2Diskuse
15:38:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:39:25Mgr. Jan Korytář2Diskuse
15:41:08prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
15:43:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:44:172. Diskuse občanů
15:44:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:45:36Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:45:463. Určení statutárního náměstka primátora, který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti
15:45:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:46:04Mgr. Jan Korytář1Diskuse
15:46:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:47:544. Plán prevence kriminality statutárního města Liberec pro období 2020–2022
15:47:54Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:48:43Mgr. Ladislav Krejčík1Předložení
15:49:13Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
15:50:11Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
15:50:38Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
15:51:05Robert Prade1Diskuse
15:51:21Mgr. Jan Marek1Diskuse
15:51:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:53:175. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
15:53:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:53:52Mgr. Jan Korytář1Diskuse
15:55:52PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
15:56:33Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
15:57:10Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
15:58:41Mgr. Jan Korytář2Diskuse
15:59:40Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
16:00:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:00:39Mgr. Jan Korytář3Diskuse
16:01:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:02:13RNDr. Michal Hron1Diskuse
16:02:50Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:03:29Ing. Jaroslav Schejbal1Diskuse
16:03:57Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
16:04:48Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
16:05:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:08:326. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků – ul. Rubínová
16:08:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:08:39Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:10:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:10:42PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:13:30Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:13:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:14:347. Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 159/8, k. ú. Karlinky
16:14:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:15:218. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Ruprechtice
16:15:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:16:049. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – ŘSD ČR – k. ú. Machnín I/13
16:16:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:16:5110. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků
16:16:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:17:3911. Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Liberec
16:17:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:18:3112. Záměr prodeje podílu pozemku ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec
16:18:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:19:2313. Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků v oblasti „Papírového náměstí“ a pozemků u LVT
16:19:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:20:11Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek1Předložení
16:25:03Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
16:27:57Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:33:18Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:34:53Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
16:37:37prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:39:44Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
16:40:27Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:42:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:42:14Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek2Předložení
16:44:19Mgr. Jan Korytář3Diskuse
16:46:02Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:47:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:48:2014. Rezignace a návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec
16:48:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:48:41Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:50:17Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:51:17PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:53:11RNDr. Michal Hron1Diskuse
16:55:13Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
16:56:13Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:57:38Mgr. Jan Berki, Ph.D.3Diskuse
16:58:13Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
16:59:53Mgr. Jan Korytář3Diskuse
17:01:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:02:4915. Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2020
17:02:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:03:2616. Podnět k pořízení 105. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem
17:03:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:04:04Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
17:04:20prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
17:07:44Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
17:08:40Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek1Diskuse
17:11:00MVDr. David Nejedlo0Diskuse
17:14:16Ing. Zbyněk Karban0Předložení
17:16:07Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
17:17:03PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
17:17:54prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
17:19:48Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
17:22:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:23:37Mgr. Jan Korytář1Diskuse
17:26:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:27:15Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek2Předložení
17:28:51MVDr. David Nejedlo1Diskuse
17:33:31Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
17:37:14Mgr. Jindřich Felcman3Diskuse
17:40:49Mgr. Jan Korytář2Diskuse
17:43:09prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.3Diskuse
17:46:03MVDr. David Nejedlo2Diskuse
17:46:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:47:4717. Návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 108/8 – 108/9
17:47:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:48:4518. Změna v personálním obsazení ve finančním výboru
17:48:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:49:2319. Návrh rozpočtového opatření č. 8C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
17:49:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:49:37Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
17:50:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:50:11Mgr. Jan Korytář1Diskuse
17:50:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:50:5320. Návrh rozpočtového opatření č. 8D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
17:50:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:51:3721. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17:51:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:51:51Mgr. Jan Korytář1Diskuse
17:52:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:52:50Mgr. Jan Korytář1Diskuse
17:53:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:57:05Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
18:00:53PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
18:01:41Mgr. Jan Korytář2Diskuse
18:03:54prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
18:05:28Mgr. Jan Korytář3Diskuse
18:07:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:08:1022. Změna smlouvy o poskytnutí dotace k projektu "4 města zachraňují přes hranice"
19:08:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:08:4623. Zpráva z veřejného fóra Zdravého města 2018
19:08:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:08:54Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
19:10:02Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
19:11:05Mgr. Jan Korytář1Diskuse
19:12:40Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
19:13:54Bc. Zuzana Kocumová2Diskuse
19:14:14Mgr. Jan Berki, Ph.D.3Diskuse
19:15:19Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
19:15:58Mgr. Jan Berki, Ph.D.4Diskuse
19:17:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:18:3024. Schválení ručitelského závazku pro zajištění financování DPMLJ
19:18:30Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:18:43PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
19:20:53Mgr. Jan Korytář1Diskuse
19:21:40Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
19:23:37prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
19:24:52Mgr. Jan Korytář2Diskuse
19:26:06Mgr. Jiří Šolc2Diskuse
19:26:56Mgr. Jan Korytář3Diskuse
19:27:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:28:0425. Změny v personálním obsazení výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec
19:28:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:28:4926. Rezignace na funkce členů výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec a jmenování nových členů
19:28:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:29:3427. Poskytnutí individuální dotace pro Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o. a pro Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, p. o. na rok 2019
19:29:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:30:1828. Dotace pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci
19:30:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:30:27prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
19:32:51Ing. Květa Vinklátová1Diskuse
19:36:49Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
19:38:16Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
19:41:20Ing. Květa Vinklátová2Diskuse
19:42:07Mgr. Jan Korytář1Diskuse
19:45:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:45:47Ing. Květa Vinklátová3Diskuse
19:47:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:47:54Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
19:48:55Mgr. Jan Korytář2Diskuse
19:49:51Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
19:50:19Ing. Radka Loučková Kotasová2Diskuse
19:50:32prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
19:52:05Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
19:52:35Mgr. Jan Korytář3Diskuse
19:53:27Mgr. Jan Berki, Ph.D.3Diskuse
19:53:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:54:2329. Sleva z nájemného v městském bytě
19:54:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:54:2630. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2018
19:54:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:55:0331. Návrh výboru pro sport na přidělení dotací z dílčího Sportovního dotačního fondu SML 2. kola 2019
19:55:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:55:4032. Návrh výboru pro kulturu a cestovní ruch na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu dotačního fondu SML žadatelům 2. kola 2019
19:55:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:55:56MVDr. David Nejedlo1Diskuse
19:56:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:56:3133. Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch
19:56:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:57:0734. Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML
19:57:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:57:4535. Přijetí dotace na projekt "Po stopách libereckých a žitavských Židů"
19:57:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:58:1436. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina Varšava
19:58:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:58:22Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
20:01:43Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:01:47Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
20:02:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:03:3437. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města – 24. 10. 2019
20:03:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:03:51prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
20:04:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:05:1238. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
20:05:12Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:05:20Mgr. Jan Korytář1Diskuse
20:09:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:09:52PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:14:00RNDr. Michal Hron1Diskuse
20:15:55Pavla Haidlová1Diskuse
20:16:47Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
20:19:53Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:22:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:24:08Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
20:25:04RNDr. Michal Hron2Diskuse
20:25:53prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
20:28:04Mgr. Jan Korytář2Diskuse
20:32:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:33:06RNDr. Michal Hron3Diskuse
20:35:11Ing. Jiří Němeček, CSc.1Diskuse
20:35:48Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
20:36:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení