CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
11. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 12.12.2019 Predsedajúci: J. Zámečník
14:06:52Zahájení
15:13:221. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:13:22Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:14:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:18:22Bc. Jiří Zavoral1Diskuse
15:19:01PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
15:19:54Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:21:142. Diskuse občanů
15:21:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:23:06Oldřich Jeníček1Předložení
15:26:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:26:44Ing. Miroslav Kapoun1Předložení
15:27:30Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:29:53Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
15:30:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:32:423. MO Vratislavice nad Nisou – investiční úvěr CS revolvingového typu
15:32:42Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:33:224. Majetkoprávní operace – prodej podílu na stavebním pozemku k bytové jednotce
15:33:22Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:33:553/1. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úpravy VZT a topení divadla F. X. Šaldy
15:33:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:33:595. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I
15:33:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:34:396. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku, k. ú. Radčice u Krásné Studánky
15:34:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:35:237. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků
15:35:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:35:41Ing. Jarmila Levko1Diskuse
15:36:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:36:408. Schválení dodatku č. 2 k darovací smlouvě č. j. OLP/1573/2010, 6/010/021 projektu "Revitalizace městských lázní na galerijní objekt"
15:36:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:37:329. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků, k. ú. Liberec
15:37:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:38:01PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
15:40:04Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
15:43:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:43:08Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
15:44:15Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek1Diskuse
15:47:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:47:16prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
15:48:42Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:48:45Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
15:49:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:49:36PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
15:49:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:50:0710. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
15:50:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:50:21Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
15:52:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:53:2811. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s.
15:53:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:54:1112. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.
15:54:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:54:5113. Zápis z kontroly KV č. 3/2019 "Kontrola Vánočních trhů (s důrazem na trhy konané na Soukenném náměstí)"
15:54:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:55:23PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
15:57:45Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
15:58:47Ing. Marie Pavlová1Diskuse
15:59:30Mgr. PhDr. Ivan Langr1Diskuse
16:00:26Lumír Vadovský1Diskuse
16:01:22prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:02:37PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
16:03:13Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
16:03:57Pavel Felgr1Diskuse
16:06:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:06:31prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
16:07:32RNDr. Michal Hron1Diskuse
16:08:54Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:11:00Mgr. PhDr. Ivan Langr1Předložení
16:12:10Mgr. Jan Berki, Ph.D.3Diskuse
16:13:36prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.3Diskuse
16:16:36Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:19:413/1. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úpravy VZT a topení divadla F. X. Šaldy
16:19:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:20:479/1. Aktualizace programu regenerace městské památkové zóny Liberec pro období 2020–2024
16:20:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:21:12prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:23:05Ing. Květa Vinklátová1Diskuse
16:23:41Bc. Martina Teplá1Diskuse
16:24:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:25:02Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek1Předložení
16:27:41prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
16:28:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:29:5214. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2020–2023
16:29:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:29:55Ing. Zbyněk Karban0Předložení
16:47:27Ing. Jarmila Levko0Diskuse
16:47:51PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:51:05Ing. Zbyněk Karban0Předložení
16:53:48MVDr. David Nejedlo1Diskuse
16:55:41Ing. Jarmila Levko1Diskuse
16:55:59RNDr. Michal Hron1Diskuse
16:56:32prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:57:18Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:58:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:59:5822/1. Založení příspěvkové organizace Technické služby
16:59:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:00:47Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:03:17Ing. Arnošt Vopat1Předložení
17:04:23RNDr. Michal Hron1Diskuse
17:09:09Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
17:10:58Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:11:39PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
17:12:40Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:13:36Bc. David Novotný1Předložení
17:14:27Bc. Martina Teplá1Diskuse
17:16:33Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:17:11prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
17:22:10PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
17:23:32Bc. David Novotný2Diskuse
17:24:51Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
17:26:16Ing. Zbyněk Karban1Předložení
17:27:55Ing. Arnošt Vopat2Předložení
17:28:57RNDr. Michal Hron2Diskuse
17:31:13prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
17:34:10PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
17:35:48Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
17:36:20Ing. Arnošt Vopat3Diskuse
17:37:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:37:19Vítězslav Kvapil1Diskuse
17:37:43Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:01:17Ing. Zbyněk Karban1Předložení
18:02:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:03:27Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:04:0415. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020
18:04:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:04:06Ing. Zbyněk Karban0Předložení
18:17:06prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
18:27:18Ing. Zbyněk Karban0Předložení
18:30:20PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
18:37:37Ing. Zbyněk Karban0Předložení
18:38:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:39:23Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
18:42:46Ing. Zbyněk Karban0Předložení
18:43:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:45:45Mgr. Renáta Balašová0Diskuse
18:48:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:48:30Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
18:50:08Mgr. Markéta Žáčková1Diskuse
18:51:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:51:10Mgr. Renáta Balašová0Diskuse
18:51:14Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
18:52:05Mgr. Jindřich Felcman3Diskuse
18:54:26Ing. Jiří Mejsnar1Diskuse
18:54:55Ing. Zbyněk Karban0Předložení
18:55:56Ing. Jiří Mejsnar2Předložení
18:56:51Ing. Zbyněk Karban0Předložení
18:57:22Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:57:25RNDr. Michal Hron1Diskuse
19:01:01Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:02:5016. Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020
19:02:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:53:4817. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
19:53:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:54:00Ing. Zbyněk Karban0Předložení
19:54:22Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:54:5018. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
19:54:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:55:4919. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 6/2019, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec
19:55:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:56:14Ing. Zbyněk Karban0Předložení
19:56:27Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:57:0920. Směnečný program – snížení úrokové marže
19:57:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:57:13Ing. Zbyněk Karban0Předložení
19:58:09Ing. Jarmila Levko1Diskuse
19:58:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:58:4421. Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
19:58:44Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:59:2422. Návrh rozpočtového opatření č. 9C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města
19:59:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:59:42Ing. Jarmila Levko0Diskuse
19:59:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:00:2422/1. Založení příspěvkové organizace Technické službY
20:00:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:00:2923. Teplárna Liberec, a. s. – smlouva o poskytnutí příspěvku mimo základní kapitál
20:00:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:01:1924. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt "Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov), úsek Liberec"
20:01:19Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:02:1725. Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020
20:02:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:02:30MVDr. David Nejedlo1Diskuse
20:02:50PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:05:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:05:44Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:09:59Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
20:12:09Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
20:13:11Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:13:43RNDr. Michal Hron1Diskuse
20:15:31Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
20:16:29prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
20:18:19Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:18:51Ing. Marie Pavlová1Diskuse
20:19:29PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
20:21:30Bc. Jiří Zavoral1Diskuse
20:22:01prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
20:22:14Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:22:39Bc. Martina Teplá1Diskuse
20:23:38Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:24:21Bc. Martina Teplá2Diskuse
20:24:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:29:0726. Poskytnutí individuální dotace statutárním městem Liberec na pořádání mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2020
20:29:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:29:23Ing. Jarmila Levko1Diskuse
20:29:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:29:44PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:30:50Ing. Robert Korselt1Diskuse
20:32:59Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
20:34:07Ing. Robert Korselt1Diskuse
20:35:22Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:35:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:35:54Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
20:36:19Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:37:21Mgr. Jindřich Felcman3Diskuse
20:38:19Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:38:33Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
20:38:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:38:56Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
20:39:11Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:39:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:40:4526. Poskytnutí individuální dotace statutárním městem Liberec na pořádání mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFILM 2020
20:40:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:40:4827. Mezinárodní festival animovaného filmu ANIFILM – uzavření smlouvy o spolupráci
20:40:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:41:02Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
20:41:56Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:42:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:42:5628. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
20:42:56Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:43:08Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
20:45:38Mgr. Jiří Šolc0Předložení
20:47:16Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
20:48:13prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
20:48:43Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
20:49:31Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:52:24Bc. Zuzana Kocumová2Diskuse
20:53:51Pavla Haidlová1Diskuse
20:54:39Mgr. Jiří Šolc0Předložení
20:55:10Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
20:56:42PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:57:19Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:57:38PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:59:57Mgr. Jiří Šolc0Předložení
21:00:48PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:01:16Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:02:03Bc. Martina Teplá1Diskuse
21:02:48Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
21:03:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení