CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
9. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 24.10.2019 Predsedajúci: J. Zámečník
14:35:30Zahájení
15:09:081. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:09:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:16:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:18:102. Diskuse občanů
15:18:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:20:08Jana Barvířová1Předložení
15:22:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:23:14Ing. Stanislav Vohlídal1Předložení
15:27:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:28:17Ing. Vít Hovorka1Předložení
15:31:31Mgr. Jiří Šolc0Diskuse
15:33:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:33:27Ing. Martin Pěnčík1Předložení
15:37:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:37:39Jitka Musilová1Předložení
15:40:36Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:42:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:44:00prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
15:47:00MVDr. David Nejedlo1Diskuse
15:47:51Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
15:52:05Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
15:54:203. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
15:54:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:54:524. Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce
15:54:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:55:375. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
15:55:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:56:096. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
15:56:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:56:25Ing. Jiří Němeček, CSc.1Diskuse
15:56:30Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:57:137. Zřízení Osadního výboru Kristiánov
15:57:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:57:34prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
15:58:28Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
15:59:17Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:00:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:01:148. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Liberec
16:01:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:01:24Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:01:48Ing. Martin Čech1Diskuse
16:02:34Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
16:03:08Ing. Martin Čech1Diskuse
16:03:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:03:589. Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec, s. r. o.
16:03:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:04:42Ing. Petr Groff1Předložení
16:05:04Ing. Petr Grof1Diskuse
16:06:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:07:0130/1 Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd
16:07:01Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:08:42Mgr. Renáta Balašová0Diskuse
16:21:45prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:25:13Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
16:27:00Ing. Jiří Němeček, CSc.1Diskuse
16:32:15Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
16:32:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:34:21Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
16:38:28Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:41:15Mgr. Renáta Balašová0Diskuse
16:43:09Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
16:43:31Mgr. Jiří Šolc1Předložení
16:44:00Mgr. Jiří Šolc1Předložení
16:47:08Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
16:50:46PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:53:26Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
16:58:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:58:50Ing. Jiří Němeček, CSc.2Diskuse
17:00:32Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
17:04:36Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
17:05:09Ing. Jiří Němeček, CSc.1Diskuse
17:06:57MVDr. Ivo Grégr1Diskuse
17:12:14Ing. Borek Sedlák1Diskuse
17:13:25Mgr. Jakub Čeřovský1Diskuse
17:24:30Mgr. Jakub Čeřovský1Diskuse
17:34:19Mgr. Jakub Čeřovský1Diskuse
17:34:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:35:24Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
17:35:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:36:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:36:12Ing. Květa Vinklátová1Diskuse
17:38:57Mgr. Petr Židek, MPA2Diskuse
17:40:29prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
17:43:06Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
17:46:28Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
17:48:34Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
17:52:42Pavla Haidlová1Diskuse
17:53:35PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
17:55:29Ing. Tomáš Hampl2Diskuse
17:57:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:58:05Ing. Jiří Němeček, CSc.2Předložení
17:59:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:00:12Ing. Jiří Němeček, CSc.2Předložení
18:00:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:01:00Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
18:05:07Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
18:05:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:06:38Pavla Haidlová1Diskuse
18:07:06Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
18:07:40Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
18:08:06Mgr. Jan Berki, Ph.D.3Diskuse
18:09:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:18:4630/2 Návrh rozpočtového opatření č. 7D) a č. 7E) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci ZM
19:18:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:19:3810. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
19:19:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:20:0811. Zápis z kontroly KV č. 1/2019 – Kontrola projektu "Rozvoj a modernizace informačních a řídících systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence a související dotace"
19:20:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:20:5212. Návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 108/1 – 108/7
19:20:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:21:00PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
19:22:02Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
19:22:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:23:3113. Spoluúčast města na rekonstrukci propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec, v Liberci u ul. 28. října
19:23:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:24:33Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
19:26:23prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
19:27:42Ing. Zbyněk Karban0Předložení
19:29:41Ing. Jaroslav Šrajer1Diskuse
19:31:20Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
19:31:59Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
19:32:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:33:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:33:3213/1. Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ
19:33:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:34:2414. Změny v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města
19:34:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:35:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:37:1414/1. Změna v personálním obsazení ve výboru pro sport
19:37:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:38:05 Rezignace Ing. Jiřího Němečka, CSc.
19:38:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:39:28Ing. Jiří Němeček, CSc.0Předložení
19:40:33PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
19:41:35prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
19:42:36Bc. Martina Teplá1Diskuse
19:43:07Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
19:43:44Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
19:45:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:46:4815. SVS, a. s. – záměr budoucího prodeje splaškové gravitační kanalizace (ul. Na Skřivanech)
19:46:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:47:03Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
19:47:4216. SVS, a. s. – záměr budoucího prodeje vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov
19:47:42Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:48:3217. Dodatek č. 1 o změně Rozhodnutí ze státního rozpočtu ČR k projektu "4 města zachraňují přes hranice"
19:48:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:49:1518. Finanční spoluúčast statutárního města Liberec v rámci projektu "Revitalizace fotbalového stadionu Vesec"
19:49:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:49:35PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
19:51:11Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
19:51:34Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
19:53:46Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
19:54:59Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
19:55:48prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
19:57:11Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
19:58:31Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
19:59:17PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
20:00:05Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
20:01:26Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
20:03:41MVDr. David Nejedlo1Diskuse
20:04:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:05:20Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
20:06:09PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
20:06:44Ing. Tomáš Hampl2Diskuse
20:08:23Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
20:10:17Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
20:11:18prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
20:12:16Mgr. PhDr. Ivan Langr1Diskuse
20:13:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:14:2119. Transformace společnosti Technické služby města Liberce, a. s. na příspěvkovou organizaci
20:14:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:15:04Mgr. Jiří Šolc0Předložení
20:19:02PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:22:20RNDr. Michal Hron0Diskuse
20:24:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:24:23Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
20:26:13Mgr. Jiří Šolc0Předložení
20:27:55prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
20:30:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:32:06RNDr. Michal Hron1Diskuse
20:35:19Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
20:36:22PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
20:38:34Mgr. Jiří Šolc0Předložení
20:39:47prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
20:41:44Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
20:43:47Ing. Tomáš Hampl2Diskuse
20:45:02Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
20:46:14Ing. Zbyněk Karban2Diskuse
20:46:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:48:1820. Poskytnutí individuální dotace organizaci Šance zvířatům, z. s.
20:48:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:48:33Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
20:48:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:49:0121. Smlouva o poskytnutí investiční dotace na nákup profesionálního komunálního vysavače pro Komunitní práce Liberec, o. p. s.
20:49:01Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:49:4122. Zrušení odloučeného pracoviště ZUŠ Liberec, se sídlem Komenského 478, Hrádek nad Nisou, a jeho výmaz ze školského rejstříku
20:49:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:49:56Mgr. Jan Marek1Diskuse
20:50:08Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:50:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:50:4623. Sloučení Mateřské školy "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace se Základní školou, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace
20:50:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:51:18prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
20:55:07Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:57:17Mgr. Šárka Prachařová1Diskuse
20:57:29PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:59:28Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
21:00:05prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
21:01:12Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:01:5024. Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú. a uzavření veřejnoprávní smlouvy
21:01:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:01:58Robert Prade1Diskuse
21:02:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:02:5925. Poskytnutí individuální dotace organizaci Oblastní charita Liberec
21:02:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:03:3526. Poskytnutí individuální dotace organizaci Ruprechtický farní spolek
21:03:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:04:2427. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2018
21:04:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:04:33MVDr. David Nejedlo1Diskuse
21:04:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:05:1528. Změna názvu seriálu podpořeného dotací z rozpočtu SML
21:05:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:06:1529. Participativní rozpočet – pravidla a harmonogram
21:06:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:06:23Mgr. Jan Berki, Ph.D.0Diskuse
21:07:19prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
21:08:13Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:09:04prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
21:09:20Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
21:09:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:10:1231. Plnění usnesení zastupitelstva za III. čtvrtletí roku 2019
21:10:12Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:11:1132. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města – 26. 9. 2019
21:11:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:11:32Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
21:14:36Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
21:17:16Mgr. Jiří Šolc1Předložení
21:18:14Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
21:19:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:19:4333. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
21:19:43Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:19:50RNDr. Michal Hron1Diskuse
21:20:44Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
21:21:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:23:33Ing. Marie Pavlová1Diskuse
21:25:19Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
21:28:54prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
21:30:04MVDr. David Nejedlo0Diskuse
21:30:47Ing. Květa Vinklátová1Diskuse
21:30:57prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
21:31:24Ing. Květa Vinklátová1Diskuse
21:32:04Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
21:35:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:36:10Mgr. Jan Marek1Diskuse
21:36:55Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
21:38:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení