CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 30.01.2020 Predsedajúci: J. Zámečník
14:58:19Zahájení
15:09:111. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:09:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:10:25Ing. Jiří Němeček, CSc.0Diskuse
15:11:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:11:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:13:432. Diskuse občanů
15:13:43Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:15:32Jan Herčík1Předložení
15:18:55Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:21:02Ondřej Pleštil1Předložení
15:24:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:25:28Oldřich Hybner1Předložení
15:29:05Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:30:30Dita Landová1Předložení
15:37:17Jana Bělehradská1Diskuse
15:37:50Jana Bělohradská1Diskuse
15:39:41Jana Bělohradská1Diskuse
15:39:43prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
15:40:46Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
15:41:19Mgr. Jan Korytář1Diskuse
15:42:25prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
15:43:31Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
15:44:57Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
15:46:26Mgr. Jan Korytář2Diskuse
15:47:40Mgr. Jiří Šolc1Předložení
15:49:01Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
15:50:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:52:42Mgr. Jan Korytář3Diskuse
15:54:54RNDr. Michal Hron1Diskuse
15:55:313. Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu Liberec
15:55:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:56:00Petr Zikeš1Předložení
15:59:16Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:00:104. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Liberec
16:00:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:00:33Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
16:00:59Lumír Vadovský1Diskuse
16:01:40Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:02:38Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:02:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:03:355. Volba náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
16:03:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:04:33Mgr. Jan Berki, Ph.D.0Diskuse
16:04:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:05:58prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:06:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:07:47Mgr. Jan Korytář1Předložení
16:12:05Ing. Radka Loučková Kotasová1Předložení
16:17:07Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
16:19:53Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
16:21:08Ing. Radka Loučková Kotasová0Diskuse
16:23:02Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:25:10prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
16:25:23Ing. Radka Loučková Kotasová0Diskuse
16:25:51Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
16:27:04Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
16:29:06Ing. Tomáš Hampl2Diskuse
16:29:50Ing. Radka Loučková Kotasová0Diskuse
16:30:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:32:34prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.3Diskuse
16:32:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:33:08Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Předložení
16:44:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:51:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:53:56Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Předložení
16:54:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:54:53Ing. Radka Loučková Kotasová0Diskuse
16:55:36Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:56:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:56:416. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích
16:56:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:57:397. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
16:57:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:58:398. Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové Pavlovice
16:58:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:59:199. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví LK
16:59:19Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:59:56Ing. Jarmila Levko1Diskuse
17:00:22Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:00:31Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
17:01:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:01:17Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
17:01:36Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:02:0310. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví SML
17:02:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:02:4911. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků – Vesecký rybník
17:02:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:03:58Mgr. Jan Korytář1Diskuse
17:07:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:08:46PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
17:13:30Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:13:34Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
17:15:09Mgr. Jan Korytář2Diskuse
17:16:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:16:50Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
17:18:32Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
17:20:44prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
17:22:32PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
17:24:37Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
17:27:53Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
17:30:00MVDr. David Nejedlo1Diskuse
17:31:10prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
17:32:33Bc. Zuzana Kocumová2Diskuse
17:33:44PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
17:35:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:36:10Mgr. Jan Korytář3Diskuse
17:38:09Ing. Jarmila Levko0Diskuse
17:38:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:38:41Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
17:42:13Mgr. Jindřich Felcman3Diskuse
17:43:13Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
17:45:26prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.3Diskuse
17:49:18Ing. Tomáš Hampl1Diskuse
17:51:04Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
17:52:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:19:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:20:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:07:3612. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Františkov u Liberec za k. ú. Liberec
19:07:36Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:08:4113. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice
19:08:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:09:2514. Majetkoprávní operace – prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví SML
19:09:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:10:0615. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
19:10:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:10:5616. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
19:10:56Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:12:1017. Majetkoprávní operace – záměr výkupu částí pozemků – k. ú. Karlinky – ul. Irkutská
19:12:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:12:4718. Majetkoprávní operace – změna předmětu záměru prodeje pozemku
19:12:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:13:3519. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Vesec u Liberce
19:13:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:14:2320. Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Liberec
19:14:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:15:0520/1 Nevyužití přednostního práva k úpisu akcií společnosti ČSAD Liberec, a. s.
19:15:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:16:3721. Vydání 96.A změny územního plánu města Liberec
19:16:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:16:49PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
19:20:17Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
19:22:28Ing. Jiří Němeček, CSc.1Diskuse
19:23:41PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
19:25:58Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
19:26:41Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
19:28:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:28:37prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
19:30:25Ing. Petr Kolomazník1Diskuse
19:34:13Mgr. Jindřich Felcman3Diskuse
19:35:52Ing. Petr Kolomazník2Diskuse
19:36:41PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
19:38:41Ing. Jaroslav Šrajer0Diskuse
19:38:51Mgr. Jan Korytář1Diskuse
19:39:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:40:2022. Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ, a. s.
19:40:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:40:39PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
19:41:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:42:12Mgr. Jiří Šolc0Předložení
19:42:42PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
19:43:27Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
19:44:17PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
19:45:02RNDr. Michal Hron1Diskuse
19:45:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:46:1523. Návrh rozpočtového opatření č. 1A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
19:46:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:47:12Ing. Jarmila Levko0Diskuse
19:47:3424. Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
19:47:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:47:59RNDr. Michal Hron1Diskuse
19:51:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:51:17Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
19:53:09Vítězslav Kvapil1Diskuse
19:54:06RNDr. Michal Hron2Diskuse
19:59:40Mgr. Jan Korytář1Diskuse
20:02:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:03:16Vítězslav Kvapil1Diskuse
20:03:44Bc. Martina Teplá1Diskuse
20:05:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:24:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:26:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:27:13RNDr. Michal Hron3Diskuse
20:27:17Mgr. Jan Korytář2Diskuse
20:28:33Mgr. Jan Korytář1Diskuse
20:28:57Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
20:30:15Zdeněk Chmelík0Diskuse
20:31:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:31:07RNDr. Michal Hron4Diskuse
20:32:44Mgr. Jan Korytář3Diskuse
20:33:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:35:4425. Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací
20:35:44Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:35:57Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:38:43Robert Prade1Diskuse
20:39:05Mgr. Šárka Prachařová1Diskuse
20:39:23MVDr. David Nejedlo1Diskuse
20:39:34Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:39:55Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:41:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:42:1426. Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2020
20:42:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:42:33Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:46:12Mgr. Jan Korytář1Diskuse
20:48:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:48:44Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
20:49:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:49:23Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:50:03RNDr. Michal Hron1Diskuse
20:50:38Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:50:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:51:1727. Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2020
20:51:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:52:0228. Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje, z. s., na rok 2020
20:52:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:52:11Robert Prade1Diskuse
20:52:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:53:0629. Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat, o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy
20:53:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:53:34Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
20:54:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:54:3330. Vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2020
20:54:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:54:45Ing. Jarmila Levko1Diskuse
20:55:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:55:3331. Vyhlášení programu 5.1, 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2020
20:55:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:55:51Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:56:5133. Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály
20:56:51Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:56:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:57:12Ing. Jarmila Levko1Diskuse
20:58:1134. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2020
20:58:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:59:0335. Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2019
20:59:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:59:19PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:00:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:00:50Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:01:26PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:01:29PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
21:02:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:02:2936. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 11. 2019
21:02:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:02:42Mgr. Jan Korytář1Diskuse
21:03:29Mgr. Jiří Šolc0Předložení
21:04:40Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:05:03Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
21:07:23Pavla Haidlová1Diskuse
21:10:49PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:13:24Petra Břeňová1Diskuse
21:14:06Pavla Haidlová2Diskuse
21:14:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:15:0637. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva města – 12. 12. 2019
21:15:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:15:18Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
21:16:36Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
21:19:25Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
21:24:03Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:24:25Mgr. Jan Korytář1Diskuse
21:24:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:25:3038. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
21:25:30Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:26:14Ing. Petr Kolomazník1Předložení
21:28:56prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
21:32:21Mgr. Jiří Šolc0Předložení
21:33:36Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:34:06PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:35:26Mgr. Jan Korytář1Diskuse
21:36:08Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
21:36:38Ing. Jiří Němeček, CSc.1Diskuse
21:38:05RNDr. Michal Hron1Diskuse
21:40:01Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
21:41:13Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:44:21PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
21:45:24prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
21:47:09Mgr. Jan Korytář2Diskuse
21:48:26Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
21:49:11RNDr. Michal Hron2Diskuse
21:51:25Mgr. Jan Korytář3Diskuse
21:53:49Mgr. Jan Berki, Ph.D.3Diskuse
21:54:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení