CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
11. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 10.12.2020 Predsedajúci: J. Zámečník
14:00:2111. zasedání ZM Liberec
15:14:121. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:14:12Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:17:44RNDr. Michal Hron0Diskuse
15:19:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:20:152. Diskuze občanů
15:20:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:20:303. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků včetně budovy – Potravinová banka LK, z. s.
15:20:30Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:20:52prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
15:22:28Robert Prade1Diskuse
15:23:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:23:4524. Poskytnutí dotace Potravinové bance Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
15:23:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:25:10Mgr. Olga Merglová1Předložení
15:25:53Ing. Libor Ježek1Diskuse
15:26:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:27:294. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
15:27:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:28:075. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
15:28:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:28:33Lumír Vadovský1Diskuse
15:29:196. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Starý Harcov, Kunratice u Liberce
15:29:19Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:30:067. Majetkoprávní operace – záměr budoucího prodeje pozemku – DPMLJ, a. s.
15:30:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:30:24PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
15:31:26Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:31:35Mgr. Jiří Šolc0Diskuse
15:31:56Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:32:328. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce
15:32:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:33:179. Majetkoprávní operace – směna nemovitostí – SYNER Group, a. s.
15:33:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:33:30Ing. Zbyněk Karban0Předložení
15:37:33Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek1Předložení
15:51:29Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
15:56:17PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:00:27prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:03:20Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:06:43Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.2Diskuse
16:09:08Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
16:09:45Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
16:10:42Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:10:59Rudolf Hůlka1Předložení
16:13:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:29:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:30:17Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.3Diskuse
16:32:31Mgr. Jiří Šolc2Diskuse
16:34:16prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
16:35:20PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
16:37:44Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:39:21Mgr. Jiří Šolc2Diskuse
16:39:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:39:30Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
16:40:34prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.3Diskuse
16:41:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:42:5233/1 Návrh řešení vypořádání spoluvlastnických vztahů mezi statutárním městem Liberec a bytovými družstvy
16:42:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:43:08Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
16:49:11PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:51:36RNDr. Michal Hron1Diskuse
16:58:22prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
17:00:53Mgr. Petr Židek, MPA2Diskuse
17:03:03PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
17:05:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:06:08Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
17:08:40Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
17:10:10prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
17:12:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:15:47Vítězslav Kvapil1Diskuse
17:16:58Mgr. Petr Židek, MPA3Diskuse
17:17:56Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:18:29PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
17:19:57Mgr. Šárka Prachařová1Diskuse
17:23:05Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
17:23:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:24:39Josef Figer1Předložení
17:30:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:30:31Naděžda Vacková1Předložení
17:33:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:34:28Lenka Šlapáková1Předložení
17:37:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:02:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:02:43Mgr. Petr Židek, MPA3Diskuse
18:04:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:03:3510. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
19:03:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:04:02Ing. Zbyněk Karban0Předložení
19:05:11prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
19:06:42Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
19:08:24Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
19:09:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:10:41prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
19:12:08Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
19:14:08Ing. Zbyněk Karban0Předložení
19:15:28Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
19:16:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:16:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:16:43Boris Pleštil1Předložení
19:16:58Boris Pleštil1Předložení
19:18:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:19:19Mgr. Ondřej Petrovský3Diskuse
19:20:14RNDr. Michal Hron1Diskuse
19:20:56Ing. Zbyněk Karban0Předložení
19:21:16Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:22:13Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
19:22:38Mgr. Ondřej Petrovský3Diskuse
19:24:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:25:0511/1 Nové financování SML v roce 2021 – střednědobé financování ve výši 150 mil. Kč, refinancování směnečného programu
19:25:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:25:28Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:19:22Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:19:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:19:38Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:26:35prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
20:30:29PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:33:14Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:37:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:37:29prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
20:38:59Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:39:43Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
20:40:51prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.3Diskuse
20:42:20Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:43:54Ing. Jiří Němeček, CSc.1Diskuse
20:45:17Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:46:02Ing. Jiří Němeček, CSc.2Diskuse
20:46:48Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:47:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:48:5211. Návrh rozpočtového opatření č. 11C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
20:48:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:49:53Ing. Pavla Ondrová1Předložení
20:50:5512. Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021
20:50:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:50:59Ing. Zbyněk Karban0Předložení
21:04:34PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:15:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:16:32prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
21:18:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:19:15Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:22:06prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
21:22:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:23:24Ing. Jarmila Levko1Diskuse
21:24:14Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
21:25:17Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
21:26:39PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
21:31:06Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
21:34:54Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
21:37:45Ing. Zbyněk Karban1Předložení
21:38:49PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
21:41:16Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
21:43:26Mgr. Jan Berki, Ph.D.3Diskuse
21:44:17Mgr. Jan Marek1Diskuse
21:46:39Ing. Zbyněk Karban1Předložení
21:47:51RNDr. Michal Hron1Diskuse
21:49:42PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.4Diskuse
21:50:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:51:18Ing. Zbyněk Karban1Předložení
21:52:43Mgr. Jan Berki, Ph.D.4Diskuse
21:53:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:55:4413. Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021
21:55:44Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:55:54PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:59:18Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
22:01:30PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
22:02:41RNDr. Michal Hron1Diskuse
22:03:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:04:1214. Schválení konečné účetní závěrky TSML, a. s. – k 30. 6. 2020
22:04:12Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:04:5315. Dodatek č. 2 smlouvy o převodu činností (SML/TSML, p. o.) – aktualizace příloh č. 3 a 5, příloha č. 6
22:04:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:05:4416. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a. s.
22:05:44Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:05:54PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
22:06:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:06:50PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
22:07:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:07:47Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
22:08:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:09:2616/1 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
22:09:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:10:0217. Návrh rozpočtového opatření č. 11D) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
22:10:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:10:3918. Projekt "Regenerace sídliště Ruprechtice"
22:10:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:11:18prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
22:12:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:12:27Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek1Předložení
22:13:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:14:01PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
22:14:45Ing. arch. Jiří Janďourek1Diskuse
22:15:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:15:3419. Přijetí dokumentu Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava
22:15:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:16:0920. Plánovací smlouva – Novostavba polyfunkčního objektu
22:16:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:16:15Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
22:18:00Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
22:19:07PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
22:20:49Mgr. Jiří Šolc2Diskuse
22:21:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:22:1621. Darovací smlouva – Chodník, ul. Boženy Němcové
22:22:16Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:22:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:22:44Mgr. Jiří Šolc0Předložení
22:23:2622. Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny č. 3
22:23:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:24:0323. Návrh rozpočtového opatření č. 11E) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
22:24:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:24:4324. Poskytnutí dotace Potravinové bance Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy
22:24:43Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:24:4925. Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA, z. ú., a uzavření veřejnoprávní smlouvy
22:24:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:25:02Robert Prade1Diskuse
22:25:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:25:4826. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt "Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru II"
22:25:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:26:3827. Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí
22:26:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:27:2028. Výpověď veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
22:27:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:27:33Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
22:28:55Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
22:28:57Bc. Martina Teplá1Diskuse
22:29:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:29:5729. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2019
22:29:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:30:06Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
22:30:22Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:30:4730. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2019
22:30:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:30:58MVDr. David Nejedlo1Diskuse
22:31:3931. Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu
22:31:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:31:50Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
22:31:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:32:2832. Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na podporu dětského sboru Severáček
22:32:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:33:1132/1 Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec v roce 2020 – Pavel Kejdana
22:33:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:33:27Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
22:34:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:35:1333. Návrh rozpočtového opatření č. 11A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020 v kompetenci ZM
22:35:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:35:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:35:38Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
22:36:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:37:2934. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
22:37:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:37:47Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
22:37:54Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:38:27Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:39:33Bc. Martina Teplá1Diskuse
22:40:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:41:0910. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
22:41:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:41:35prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
22:42:35RNDr. Michal Hron1Diskuse
22:43:02Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
22:44:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:44:56Ing. Zbyněk Karban0Předložení
22:47:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:47:37Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
22:48:3934. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
22:48:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
22:48:46Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
22:50:16prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
22:51:02PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
22:52:40Bc. Martina Teplá1Diskuse
22:53:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení