CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 27.02.2020 Predsedajúci: J. Zámečník
14:37:32Zahájení
15:10:181. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:10:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:11:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:12:212. Diskuze občanů
15:12:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:14:12Jan Herčík1Předložení
15:16:23Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:17:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:19:53Mgr. Dita Landová1Předložení
15:25:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:26:59Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek1Předložení
15:35:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:36:02Miroslava Joštová1Předložení
15:40:09Daniel Horáček1Diskuse
15:43:01Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:43:53Mgr. Jan Korytář1Diskuse
15:46:06PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
15:50:17prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
15:52:33Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
15:52:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:53:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:53:22Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
15:55:44Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
15:56:423. Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec
15:56:42Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:57:254. Majetkoprávní operace – prodej pozemku
15:57:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:57:37Mgr. Jan Korytář1Diskuse
15:58:12PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:00:01Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:00:20Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:00:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:00:52Ing. Jaroslav Schejbal1Předložení
16:01:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:01:485. Majetkoprávní operace – prodej pozemku, jehož součástí je garáž
16:01:48Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:02:346. Majetkoprávní operace – změna prodeje pozemku pod budovou
16:02:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:02:54Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:03:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:03:447. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
16:03:44Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:04:228. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
16:04:22Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:05:079. Změna v personálním obsazení ve výboru pro územní plánování a dopravu
16:05:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:05:4910. Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch
16:05:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:05:56MVDr. David Nejedlo1Diskuse
16:06:4111. Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu a návrh na zajištění finančních prostředků na realizaci projektu
16:06:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:07:04Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:07:15Mgr. Šárka Prachařová1Diskuse
16:07:5512. Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
16:07:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:08:07Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
16:09:37Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:09:52Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
16:11:16PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:12:18Ing. Zbyněk Karban1Předložení
16:13:13prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:14:28Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:15:55Ing. Zbyněk Karban2Diskuse
16:15:57Mgr. Jiří Šolc2Diskuse
16:17:31Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:18:25Ing. Zbyněk Karban2Předložení
16:18:58Mgr. PhDr. Ivan Langr1Diskuse
16:19:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:20:01Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:20:57Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:21:2913. Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ
16:21:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:22:18Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:23:23Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
16:23:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:24:4514. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019
16:24:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:25:00Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:25:3115. Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu v roce 2019
16:25:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:25:47Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:26:1816. Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2020
16:26:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:26:27Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:27:59Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
16:28:28Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:28:50Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:29:24RNDr. Michal Hron1Diskuse
16:29:44Mgr. Jan Korytář3Diskuse
16:30:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:31:0217. Dohoda o prodloužení promlčecí doby a prodloužení závazků práv a povinností
16:31:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:31:13Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:33:15PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:37:02Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:38:20prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:40:44RNDr. Michal Hron1Diskuse
16:42:04PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
16:44:44Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:45:37Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:46:09Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:46:39Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:47:34Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:48:12prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
16:49:18Mgr. Jan Korytář3Diskuse
16:49:44PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
16:52:03Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:53:07Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:54:00Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:54:27Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
16:56:0318. Pověření a dotace pro Komunitní práce Liberec, o. p. s., k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
16:56:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:56:16Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:57:2319. Prominutí poplatků z prodlení vzniklých z pohledávky z užívání městského bytu
16:57:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:58:0220. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol
16:58:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:58:12Mgr. Šárka Prachařová1Diskuse
16:58:4621. Obecně závazná vyhláška, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol
16:58:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:59:00PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
17:00:38Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
17:04:15prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
17:05:58Mgr. PhDr. Ivan Langr1Diskuse
17:08:32prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
17:09:59Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
17:11:4522. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o dotaci na rok 2020
17:11:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:12:18Robert Prade0Diskuse
17:13:0422/1. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci
17:13:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:13:20MVDr. David Nejedlo1Diskuse
17:14:10Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
17:15:2523. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města – 30. 1. 2020
17:15:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:15:47PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
17:17:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:18:4624. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
17:18:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:18:56Mgr. Jan Korytář1Diskuse
17:23:05Pavla Haidlová1Diskuse
17:24:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:26:30Mgr. Ladislav Krajčík1Předložení
17:27:36Pavla Haidlová1Diskuse
17:28:18Mgr. Ladislav Krajčík2Diskuse
17:28:33Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:29:58Ing. Marie Pavlová1Diskuse
17:30:37Mgr. Ladislav Krajčík3Diskuse
17:31:43prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
17:33:47MVDr. David Nejedlo0Diskuse
17:33:50Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
17:35:29PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
17:36:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:37:46Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
17:43:01Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:43:16Mgr. Jiří Šolc0Diskuse
17:45:24Ing. Marie Pavlová2Diskuse
17:48:09Mgr. Jan Korytář2Diskuse
17:50:47Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
17:51:10Mgr. Jan Korytář2Diskuse
17:52:05Mgr. Jindřich Felcman1Diskuse
17:54:13Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
17:56:09Mgr. Jiří Šolc0Diskuse
17:56:49Mgr. PhDr. Ivan Langr0Diskuse
17:57:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:57:59Mgr. Jan Korytář2Diskuse
17:59:04prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
18:01:42Mgr. Jiří Šolc0Diskuse
18:02:12Mgr. Jindřich Felcman2Diskuse
18:03:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Diskuse
18:04:40Ing. Jaroslav Schejbal1Diskuse
18:06:00PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
18:07:12Ing. Zbyněk Karban0Předložení
18:07:21Ing. Zbyněk Karban0Diskuse
18:08:32Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
18:08:37Mgr. PhDr. Ivan Langr0Diskuse
18:09:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:09:46Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
18:12:14Mgr. Jan Korytář3Diskuse
18:14:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Diskuse
18:14:54Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
18:15:48Mgr. Jan Korytář4Diskuse
18:16:41Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
18:17:17Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
18:18:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení