CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 25.06.2020 Predsedajúci: J. Zámečník
15:09:146. zasedání ZM Liberec
15:11:231. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:11:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:12:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:13:45Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
15:15:03Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
15:17:00Ing. Zbyněk Karban0Předložení
15:17:27Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:17:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:18:072. Diskuze občanů
15:18:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:18:27Oldřich Jeníček1Předložení
15:21:41Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:23:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:24:023. Zřízení Osadního výboru Františkov
15:24:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:24:43Boris Pleštil1Předložení
15:26:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:27:074. Kandidát do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci
15:27:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:28:075. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 635_5, 635_6, 635_7 a 635_8
15:28:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:28:20Mgr. Jan Korytář1Diskuse
15:29:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:29:386. MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 1421 a 1408 (SML) za p. p. č. 1409_4, 1407_2, 1407_3, 1407_4, 1407_5 a 1431_4
15:29:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:30:137. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Krásná Studánka
15:30:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:30:29Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
15:31:25Ing. Jaroslav Schejbal1Diskuse
15:31:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:32:048. Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 214/5, k. ú. Horní Hanychov
15:32:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:32:25PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
15:33:34Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
15:33:56Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:35:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:35:449. Majetkoprávní operace – prodej pozemků
15:35:44Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:36:3710. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce
15:36:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:37:1611. Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce
15:37:16Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:38:0712. Majetkoprávní operace – změna usnesení – budoucí prodej pozemku, k. ú. Staré Pavlovice
15:38:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:38:5713. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod ČR – SPÚ – k. ú. Pilínkov
15:38:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:40:5914. Majetkoprávní operace – směna pozemků – SYNER Group, a. s.
15:40:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:41:10Ing. Zbyněk Karban0Předložení
15:43:25Ing. et Ing. Hana Bartošová1Předložení
15:54:01Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
16:11:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:11:25Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.1Předložení
16:16:40PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:19:19Mgr. Jan Korytář1Diskuse
16:23:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:23:48Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.2Předložení
16:24:33prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.1Diskuse
16:27:20Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:30:03Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:31:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:33:14Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.3Předložení
16:33:43Mgr. Jan Korytář2Diskuse
16:36:59Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:40:27Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.2Diskuse
16:44:39Ing. JUDr. Zdeněk Dufek, Ph.D.4Diskuse
16:47:31Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:47:59PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
16:50:44Mgr. Jan Korytář3Diskuse
16:56:43Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
17:10:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:11:17Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
17:12:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:12:17Mgr. Jan Korytář4Diskuse
17:12:42Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
17:13:07Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
17:14:04Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
17:17:06Bc. Zuzana Kocumová2Diskuse
17:19:04Mgr. Petr Židek, MPA2Diskuse
17:20:55prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
17:23:00Ing. Zbyněk Karban2Diskuse
17:23:24prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.2Diskuse
17:25:32Ing. Zbyněk Karban2Předložení
17:27:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:27:5615. Zápis z kontroly KV č. 2/2019 "Kontrola CITYDASBOARD"
17:27:56Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:28:3416. Návrh kontrolní činnosti KV na II. pololetí 2020
17:28:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:29:0016/1 Modernizace KNL – Etapa č. 1 – dodatek akcionářské smlouvy č. 2
17:29:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:35:4143/2 Stanovisko postupu při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech
18:35:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:37:06Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
18:42:34Mgr. Jan Korytář1Diskuse
18:43:45Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
18:45:55Slavomír Moleš1Diskuse
18:47:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:48:10Slavomír Moleš2Předložení
18:55:44Mgr. Jiří Šolc0Předložení
18:59:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:00:49RNDr. Michal Hron0Diskuse
19:02:30Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:02:58Aleš Preisler1Předložení
19:06:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:06:40Petr Frančík1Předložení
19:12:35RNDr. Michal Hron0Diskuse
19:14:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:15:15Lenka Šlapáková1Předložení
19:24:04Naděžda Vacková1Diskuse
19:29:39Radim Šlapák1Diskuse
19:30:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:31:00Bc. Zuzana Kocumová2Diskuse
19:33:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:34:1443/2 Stanovisko postupu při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech
19:34:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:34:38Mgr. Petr Židek, MPA0Diskuse
19:34:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:35:2443/3 Postup při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech
19:35:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:36:25Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
19:37:43RNDr. Michal Hron0Diskuse
19:43:21PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
19:45:10Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
19:46:40Mgr. Jan Korytář1Diskuse
19:47:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:05:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:09:46Aleš Preisler1Předložení
20:11:54Josef Figer1Diskuse
20:14:03Lenka Šlapáková1Diskuse
20:15:13Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:15:58RNDr. Michal Hron0Diskuse
20:16:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:18:2817. Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. – 30. 6. 2020
20:18:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:19:2118. Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s. – 16. 7. 2020
20:19:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:19:5619. Delegace na valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.
20:19:56Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:20:10PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:25:18Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:26:00Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
20:29:15Mgr. Jan Korytář1Diskuse
20:29:43Mgr. Petr Židek, MPA0Diskuse
20:31:16PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
20:33:01Mgr. Jan Korytář2Diskuse
20:37:0220. Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
20:37:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:37:14Mgr. Jan Marek1Diskuse
20:38:16Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:41:06Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:41:5519. Delegace na valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N., a. s.
20:41:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:43:42Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
20:44:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:47:12Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:49:0021. Návrh k pořízení 110. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 110/1–110/4
20:49:00Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:49:3522. Podnět k pořízení 111. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem domov pro seniory v ul. Krejčího)
20:49:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:50:1423. Návrh odpovědi na písemnost adresovanou primátorovi statutárního města Liberec a zastupitelstvu města
20:50:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:51:0124. Závěrečný účet a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2019
20:51:01Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:51:12Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:51:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:51:38PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:52:54Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
20:53:5225. Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
20:53:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:53:57Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
20:57:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:58:0826. Návrh aktualizace směrnice 1ZM – Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec
20:58:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:58:34PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:59:03Ing. Zbyněk Karban0Předložení
21:00:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:00:5027. Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu ČSAD Liberec, a. s.
21:00:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:01:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:01:12PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:02:57Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:03:2628. Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu Autocentrum Nord, a. s.
21:03:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:04:0829. Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny
21:04:08Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:04:4130. Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích
21:04:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:05:1431. Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem v souvislosti s výstavbou Rezidence park Liberec
21:05:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:05:26PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:07:04Mgr. Jiří Šolc0Předložení
21:08:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:09:1932. Založení příspěvkové organizace Technické služby – dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu činností ze dne 30. 4. 2020
21:09:19Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:09:5533. Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací Cyklistická
21:09:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:10:3234. Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt "Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací statutárního města Liberec nadregionálního významu s ohledem na propad příjmů způsobený pandemií koronaviru"
21:10:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:11:12Mgr. Šárka Prachařová1Diskuse
21:11:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:11:4935. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací
21:11:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:12:2636. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
21:12:26Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:13:0537. Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
21:13:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:13:3438. Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
21:13:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:13:54Robert Prade1Diskuse
21:14:10PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:15:01Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
21:15:16Robert Prade1Diskuse
21:16:19Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.2Diskuse
21:17:0539. Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději, z. s., na protidrogové služby na rok 2020
21:17:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:17:4740. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček
21:17:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:17:56MVDr. David Nejedlo1Diskuse
21:18:11Mgr. PhDr. Ivan Langr1Diskuse
21:18:5141. Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát
21:18:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:19:15Mgr. PhDr. Ivan Langr1Diskuse
21:19:55Mgr. PhDr. Ivan Langr1Diskuse
21:19:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:20:15Ing. Jarmila Levko0Diskuse
21:20:18Ing. Jarmila Levko1Diskuse
21:21:05Mgr. PhDr. Ivan Langr1Předložení
21:22:1642. Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec
21:22:16Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:22:31Mgr. Renáta Balašová0Diskuse
21:22:46Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
21:24:07Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
21:25:15Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
21:27:0943. Metodika k dodatku č. 1 koncesní smlouvy na provozování Sportovního areálu Liberec
21:27:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:27:32Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
21:27:47Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
21:28:14Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
21:28:40Bc. Zuzana Kocumová2Diskuse
21:29:27RNDr. Michal Hron1Diskuse
21:30:13PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:31:17Mgr. Markéta Sabáčková1Diskuse
21:32:09Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
21:33:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:34:54Ing. Jakub Vytiska1Diskuse
21:35:44PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
21:36:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:36:4543/1 Rezignace člena výboru pro kulturu a cestovní ruch
21:36:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:37:1843/2 Stanovisko postupu při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech
21:37:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:37:2143/3 Postup při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech
21:37:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:37:3344. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 5. 2020
21:37:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:37:43Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
21:39:2545. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
21:39:25Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:39:43Lumír Vadovský1Diskuse
21:41:58RNDr. Michal Hron0Diskuse
21:42:51Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
21:43:22Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení