CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 03.09.2020 Predsedajúci: J. Zámečník
14:58:087. zasedání ZM Liberec
15:10:291. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:10:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:13:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:14:26Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
15:15:44RNDr. Michal Hron1Diskuse
15:17:32Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
15:19:51Mgr. Petr Židek, MPA2Diskuse
15:21:02RNDr. Michal Hron2Diskuse
15:23:00Mgr. Petr Židek, MPA3Diskuse
15:24:54Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:34:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:35:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:35:53Mgr. Petr Židek, MPA3Diskuse
15:36:01Mgr. Petr Židek, MPA4Diskuse
15:37:391. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:37:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:37:512. Diskuze občanů
15:37:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:39:46Ondřej Pleštil1Předložení
15:41:56Lucie Pešánová Hrstková1Předložení
15:46:19Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:47:17René Hroneš1Předložení
15:51:13Jan Lesák1Diskuse
15:53:45Vít Pražák Věra Lantelme-Faisan1Diskuse
15:53:58Vít Pražák Věra Lantelme-Faisan2Diskuse
15:54:05Vít Pražák1Diskuse
15:56:53Františka Zverková1Diskuse
15:59:18Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
15:59:50Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
16:03:57Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
16:06:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:06:24Oldřich Jeníček1Předložení
16:11:23Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:11:38Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
16:14:04Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:14:553. Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci
16:14:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:15:304. Majetkoprávní operace – prodeje pozemků
16:15:30Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:15:45Ing. Jarmila Levko1Diskuse
16:16:14PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:18:205. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Liberec
16:18:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:19:175. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Liberec
16:19:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:19:516. Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – Státní pozemkový úřad – přístup ke kostelu sv. Vojtěcha
16:19:51Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:20:327. Majetkoprávní operace – prodej pozemků včetně budov – Krajská nemocnice Liberec
16:20:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:20:42Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
16:23:59Ing. Zbyněk Karban0Předložení
16:25:26Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:27:42Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.2Diskuse
16:31:16Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
16:34:21Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek1Předložení
16:35:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:36:05PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:38:17Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
16:40:07Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.3Diskuse
16:41:20Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
16:42:37Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:44:00Ing. Zbyněk Karban2Diskuse
16:44:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:45:27PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
16:46:57Mgr. Ondřej Petrovský3Diskuse
16:47:39Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek2Diskuse
16:49:42Mgr. Ondřej Petrovský3Diskuse
16:50:59PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
16:52:298. Majetkoprávní operace – směna pozemků – Krajská nemocnice Liberec
16:52:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:53:039. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod částí pozemků – Liberecký kraj
16:53:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:53:3710. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Liberec
16:53:37Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:54:1011. Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Pilínkov
16:54:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:54:3812. Majetkoprávní operace – výkup částí pozemků v k. ú. Karlinky (ul. Irkutská)
16:54:38Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:55:1113. Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Pilínkov
16:55:11Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:55:19Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
16:56:45Ing. Zbyněk Karban0Předložení
16:57:27PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
17:03:0627/1. Metoda převodu družstevních podílů
17:03:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:03:09Mgr. Petr Židek, MPA0Diskuse
17:07:25RNDr. Michal Hron1Diskuse
17:14:27Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
17:16:39Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
17:19:03RNDr. Michal Hron2Diskuse
17:22:14Mgr. Petr Židek, MPA2Diskuse
17:23:57Josef Figer1Diskuse
17:30:36Naděžda Vacková1Diskuse
17:36:39Lenka Šlapáková1Diskuse
17:40:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:41:24RNDr. Michal Hron2Diskuse
17:42:15Mgr. Petr Židek, MPA3Diskuse
17:43:03Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:57:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:59:09Mgr. Petr Židek, MPA3Diskuse
18:02:0127/2. Návrh zákona o bezúplatném převodu majetkových podílů v bytových domech
18:02:01Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:40:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
18:41:33RNDr. Michal Hron0Diskuse
19:02:36Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:03:26PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
19:06:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:07:10Lumír Vadovský1Diskuse
19:08:20RNDr. Michal Hron1Diskuse
19:11:50Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
19:15:41Mgr. Šárka Prachařová1Diskuse
19:18:15PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
19:19:27RNDr. Michal Hron2Diskuse
19:22:22Mgr. Jan Korytář1Diskuse
19:24:03RNDr. Michal Hron2Diskuse
19:25:26Mgr. Petr Židek, MPA2Diskuse
19:25:57Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
19:26:53Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:27:00Lenka Šlapáková1Předložení
19:31:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
19:31:33RNDr. Michal Hron2Diskuse
19:31:54Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:32:2114. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
20:32:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:33:00Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:33:32Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:33:34Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:34:07PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
20:34:53Ing. Jarmila Levko1Diskuse
20:35:36Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
20:37:31Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
20:40:02Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
20:41:1515. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
20:41:15Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:41:4316. Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Ruprechtice
20:41:43Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:42:1817. Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Starý Harcov
20:42:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
20:42:30Ing. Zbyněk Karban0Předložení
20:44:22Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
20:46:50Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
20:49:53Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
20:51:45Ing. Jarmila Levko1Diskuse
20:52:36MVDr. David Nejedlo1Diskuse
20:56:57Bc. Jiří Bliml1Diskuse
20:58:17Bc. Martina Teplá1Diskuse
20:59:50Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.2Diskuse
21:02:14Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
21:02:5518. Prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 dle usnesení Vlády ČR k programu COVID – Nájemné
21:02:55Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:03:04Ing. Jarmila Levko1Diskuse
21:03:4119. Prominutí plateb nájemného v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným z důvodu výskytu koronaviru (SARS CoV-2) dle stanoviska MV ČR
21:03:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:04:1620. Majetkoprávní operace – bezúplatný převod čtyř kamenných soch na Severočeské muzeum Liberec
21:04:16Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:04:25MVDr. David Nejedlo1Diskuse
21:05:0221. Memorandum – přestavba propustku pod železniční tratí u arény
21:05:02Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:05:12Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
21:07:35Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
21:08:40Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
21:11:49Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
21:13:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:16:30Pavla Haidlová1Diskuse
21:18:00Ing. Jaroslav Šrajer1Diskuse
21:18:53Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
21:21:17Bc. Zuzana Kocumová2Diskuse
21:23:24Ing. Jiří Rutkovský1Diskuse
21:26:34Ing. Jiří Rutkovský2Diskuse
21:30:08Bc. Zuzana Kocumová3Diskuse
21:31:02Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
21:33:15Mgr. Ondřej Petrovský3Diskuse
21:36:24Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:37:57Ing. Jiří Rutkovský3Diskuse
21:39:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:40:4522. "Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F" (bytový dům v ul. Žitavská) – schválení splátkového kalendáře
21:40:45Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:41:2323. Posun termínu pro čerpání již poskytnuté individuální dotace organizaci Šance zvířatům, z. s., a posun termínu vrácení nevyčerpané dotace nebo její části a odevzdání vyúčtování
21:41:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:42:0724. Aktualizace zřizovací listiny Základní školy, Liberec, Česká 354, p. o.
21:42:07Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:42:4025. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec 2020
21:42:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:43:01Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
21:43:14Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
21:46:1726. Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch
21:46:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:46:27MVDr. David Nejedlo1Diskuse
21:46:5827. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML – aktualizace 2020
21:46:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:47:4728. Plnění usnesení zastupitelstva za II. čtvrtletí roku 2020
21:47:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:48:1629. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 6. řádného zasedání zastupitelstva města – 25. 6. 2020
21:48:16Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:48:5930. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
21:48:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
21:49:10PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
21:53:38Mgr. Jan Marek1Diskuse
21:54:36Ing. Jaroslav Šrajer1Diskuse
21:55:03Lumír Vadovský1Diskuse
21:55:54Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
21:59:08Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
21:59:09Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
21:59:51Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
21:59:54Bc. Martina Teplá1Diskuse