CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. zasedání ZM Liberec
 
Dátum konania: 24.09.2020 Predsedajúci: J. Zámečník
15:05:328. zasedání ZM Liberec
15:09:271. Zahájení, schválení pořadu jednání
15:09:27Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:11:12Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:12:41Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:12:492. Diskuze občanů
15:12:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:14:24MUDr. Libor Hanuš1Předložení
15:18:13Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:20:05Ing. Radka Loučková Kotasová0Předložení
15:23:06Miriam Janů1Předložení
15:25:22Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:27:19Ing. Radka Loučková Kotasová0Předložení
15:28:31Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:29:27Boris Kostelac1Předložení
15:31:46Ing. Radka Loučková Kotasová0Předložení
15:34:52Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:35:17Mgr. Zuzana Tachovská1Předložení
15:39:53Ing. Zbyněk Karban0Předložení
15:41:26Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:43:22Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
15:46:01Mgr. Jiří Šolc0Předložení
15:47:39Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:47:463. Státní účelová dotace k projektu Liberec – rozšíření MKDS – centrum
15:47:46Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:48:28Mgr. Ladislav Krajčík1Předložení
15:51:204. Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích
15:51:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:51:585. Vzdání se funkce přísedící Okresního soudu v Liberci
15:51:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:52:336. MO Vratislavice nad Nisou – bezúplatný převod p. p. č. 3650_10, 3650_3, 2663_1, 2663_4 a 2663_5
15:52:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:53:147. MO Vratislavice nad Nisou – přijetí budoucího daru části p. p. č. 3050
15:53:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:53:588. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 156_5
15:53:58Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:54:339. MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 3037_3
15:54:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:55:1010. MO Vratislavice nad Nisou – výkup částí p. p. č. 1923, 1926, 1927, 1930, 1943 a 1944_1
15:55:10Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:55:4711. Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce
15:55:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:56:12Ing. Jarmila Levko1Diskuse
15:57:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:58:2112. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1
15:58:21Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:59:0113. Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2
15:59:01Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
15:59:4314. Majetkoprávní operace – prodej pozemku, k. ú. Kunratice u Liberce – retenční nádrž
15:59:43Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:00:2915. Majetkoprávní operace – prodej pozemku, k. ú. Liberec – ČEZ Distribuce, a. s.
16:00:29Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:01:1416. Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberec
16:01:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:01:54Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
16:04:29PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:07:14Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:08:18Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
16:10:16Ing. Zbyněk Karban0Předložení
16:11:30Mgr. Jiří Šolc1Diskuse
16:16:59Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:18:30Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
16:21:25PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
16:23:40Mgr. Jiří Šolc2Diskuse
16:25:24Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.2Diskuse
16:26:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:27:1916/1 Poskytnutí daru pro rodinu Šírových z Františkova
16:27:19Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:30:1817. Návrh rozpočtového opatření č. 8B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města
16:30:18Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:30:32Ing. Zbyněk Karban1Diskuse
16:33:43PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
16:34:57Ing. Zbyněk Karban1Předložení
16:35:35Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:36:05PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
16:38:36Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
16:41:17Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:42:33Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:43:0518. Vydání 102. změny územního plánu města Liberec – lokalita ul. Na Žižkově
16:43:05Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:43:5019. Vstup do spolku Ještěd 73, z. s.
16:43:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:46:1420. Prodej splaškové gravitační kanalizace v k. ú. Starý Harcov
16:46:14Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:46:22Ing. Radka Loučková Kotasová0Předložení
16:47:53Zdeněk Chmelík1Diskuse
16:48:3421. Plánovací smlouva – Výstavba 5 RD, Horní Hanychov
16:48:34Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:48:42Mgr. Jiří Šolc0Předložení
16:49:4922. Schválení ručitelského prohlášení k úvěrové smlouvě mezi DPMLJ a Českou spořitelnou
16:49:49Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:50:3623. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019
16:50:36Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:50:49Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
16:50:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:51:2324. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019
16:51:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:52:0925. Přijetí dotace na projekt Asistenti prevence kriminality II
16:52:09Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:52:5026. Přijetí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec
16:52:50Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:53:2827. Návrh na uzavření darovací smlouvy s Klubem českých turistů Liberecká oblast
16:53:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:53:47MVDr. David Nejedlo1Diskuse
16:53:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:54:2328. Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se společností TMR Ještěd, a. s.
16:54:23Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
16:54:54Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
16:56:49Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
16:57:58Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
16:59:03Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.2Diskuse
17:00:23Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
17:01:19Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
17:02:21Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.3Diskuse
17:05:23Mgr. PhDr. Ivan Langr0Předložení
17:06:34Mgr. Renáta Balašová2Diskuse
17:08:06Mgr. Jan Berki, Ph.D.2Diskuse
17:08:59Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:09:4029. Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace ze sportovního fondu
17:09:40Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:10:2830. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města – 3. 9. 2020
17:10:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:10:51Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
17:14:34PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.1Diskuse
17:17:36Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:19:11PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.2Diskuse
17:21:09Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:22:36Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D.1Diskuse
17:25:07Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:26:44PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.3Diskuse
17:28:54Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
17:32:13Mgr. Jan Berki, Ph.D.1Diskuse
17:33:30Mgr. Ondřej Petrovský2Diskuse
17:35:48Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:38:12PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.4Diskuse
17:39:47Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:40:2031. Informace, dotazy a podněty zastupitelů
17:40:20Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:40:42Mgr. Petr Židek, MPA1Diskuse
17:44:06Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení
17:47:18Ing. Radka Loučková Kotasová1Diskuse
17:50:05Bc. Zuzana Kocumová1Diskuse
17:51:09Mgr. Jiří Šolc0Předložení
17:52:09Ing. Radka Loučková Kotasová1Předložení
17:53:17Mgr. Renáta Balašová1Diskuse
17:56:06Mgr. Jan Marek1Diskuse
17:58:43Mgr. Ondřej Petrovský1Diskuse
18:00:28Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.0Předložení