Data jsou aktualizována k:

11.1.2021

Datum založení spisu je v rozmezí od 01.01.1753 do 11.1.2021.

Datum nabytí právní moci (účinnost) je v rozmezí od 01.01.1753 do 11.1.2021.

Datum založení dokumentů k vybraným spisům je v rozmezí od 31.12.2017 do 11.1.2021.

Selekce se vztahuje na tyto typy řízení: SN %'

Seznam typů řízení aplikace VITA:

http://marushka.liberec.cz/html/vita/typy_rizeni_Vita.pdf