Quick Guide - Stručný průvodce

Overview - Přehled
Více informací Information Tree - Informační strom
Rozbalovací nabídka bodů a objektů umístěných ve 3D terénu.
  (Více informací)
Více informací Flying using the Mouse - Řízení letu pomocí myši

Použití myši k řízení letu v terénu.

  (Více informací)
Více informací Navigation Map - Navigační mapa
Navigační mapa informačně propojená s 3D terénem.
  (Více informací)
Více informací Menu Controls - Základní Menu
Nabídkové menu v ovyklém tvaru umožňující práci se soubory, tisky, vytváření snímků, vyvolání nápovědy a řídícího panelu letu.
  (Více informací)
Flying using the Control Panel - Řízení letu pomocí řídícího panelu
Manuální řízení letu řídícím panelem.
  (Více informací)
Flying using the Keyboard - Řízení letu pomocí klávesnice
Řízení letu pomocí definovaných kláves klávesnice.
  (Více informací)
Více informací Using the Toolbox - Používání panelu nástrojů
Skupina příkazů a nástrojů ve speciálním panelu.
  (Více informací)
The Options Dialog - Nastavení parametrů
Nastavení a změny parametrů prostředí.
  (Více informací)Information Window - Informační okno Map Window - Mapové okno Play controls - Ovládání přehrávání Menu Controls - Ovládací menu Navigation modes - módy řízení 3D view - 3D okno

Flight Control Panel = Panel řízení letu Keyboard commands - Příkazy klávesnice
Toolbox - Panel nástrojů