docs.liberec.cz - /Odb_UK/prezentace UP/řešení úp obce/


[To Parent Directory]

1/7/2010 3:31 PM 29577 1. Vymezení řešeného území.pdf
1/14/2010 3:55 PM 3747057 18_Zemědělský půdní fond.pdf
1/7/2010 3:31 PM 26234 21. Etapizace výstavby.pdf
1/7/2010 3:32 PM 297056 4. Demografický a sociální vývoj.pdf
1/7/2010 3:32 PM 286563 6. Návrh urbanistické koncepce.pdf
2/27/2003 10:43 AM 307648 a2_Širší vztahy.pdf
2/27/2003 10:50 AM 148162 a3_Přírodní podmínky řešeného území.pdf
4/15/2010 11:25 AM 110192 a5_Základní předpoklady a podmínky vývoje obce.pdf
4/16/2010 9:07 AM 523176 a7_Charakteristka vybraných ploch zastavitelného území.pdf
2/27/2003 11:06 AM 101710 a8_Nerostné suroviny.pdf
4/15/2010 1:05 PM 842420 a9_Doprava.pdf
2/27/2003 10:05 AM 105780 b10_1_Vodní hospodářství.pdf
2/27/2003 10:06 AM 161094 b10_2_Schéma distribuce vody.pdf
2/27/2003 10:07 AM 809234 b10_3_Vodní hospodářství.pdf
2/27/2003 10:10 AM 292433 b10_4_Vodní hospodářství - tabulka.pdf
2/27/2003 10:18 AM 344168 b10_5_Vodní hospodářství.pdf
2/27/2003 10:19 AM 266404 b10_6_Vodní toky a plochy.pdf
4/16/2010 9:08 AM 1538557 b10_Vodní_hospodářství.pdf
4/16/2010 9:09 AM 388094 b11_Energetika a spoje.pdf
2/27/2003 10:22 AM 168850 b12_Nakládání s odpady.pdf
4/15/2010 1:17 PM 318723 b13_Územní systém ekologické stability.pdf
4/15/2010 1:18 PM 241493 b14_Ochrana přírody a krajiny.pdf
4/15/2010 1:20 PM 652534 b15_Životní prostředí.pdf
2/27/2003 10:24 AM 125313 b16_Protipovodňová ochrana.pdf
2/27/2003 10:24 AM 187779 b17_Pozemky určené k plnění funkce lesa.pdf
2/27/2003 10:37 AM 4012538 b18_1_Bilance odnětí dle struktury ZPF a HPJ.pdf
2/27/2003 10:42 AM 245275 b18_Zemědělský půdní fond.pdf
2/27/2003 10:43 AM 206799 b19_Limity využití území.pdf
2/27/2003 11:13 AM 517698 c20_Veřejně prospěšné stavby.pdf
2/27/2003 10:50 AM 90823 c22_Návrh lhůt aktualizace.pdf
2/27/2003 10:50 AM 142663 c23_Seznam použitých podkladů.pdf